Count İkinci ve Üçüncü Hali


Count Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Türkçede ‘saymak’ anlamına gelen count fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Count fiilinin 2.hali

Count fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘counted’dır.

Count fiilinin 2.hali ile kullanımı

Count fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Count fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-Tom and Mary counted the ballots.
-Tom ve Mary oy pusulalarını saydılar.

-Tom counted to ten then he yelled at Mary.
-Tom ona kadar saydı sonra Mary’ye seslendi.

-During the entire lesson, he counted flies.
-Bütün ders boyunca sinekleri saydı.

-Tom counted the stars in the sky.
-Tom gökyüzündeki yıldızları saydı.

-Tom counted to one hundred.
-Tom yüze kadar saydı.

Count fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan count fiilinin üçüncü hali ‘counted’dır.

Count fiilinin 3.hali ile kullanımı

Count fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

 • Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
  I have counted…
 • Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
  She had counted…
 • Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
  I will have counted…
 • Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
  It was counted by…
 • Sıfat tamlamalarında;
  counted numbers – sayılmış sayılar

Count fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-Have you counted the towels?
-Havluları saydın mı?

-She admitted/conceded defeat well before all the votes had been counted.
-Tüm oylar sayılmadan yenilgiyi kabullendi/ itiraf etti.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.