Direct İkinci ve Üçüncü Hali


Direct Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Türkçede ‘yönlendirmek’ anlamına gelen direct fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Direct fiilinin 2.hali

Direct fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘directed’dır.

Direct fiilinin 2.hali ile kullanımı

Direct fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Direct fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-The pigs did not actually work, but directed and supervised the others.
-Aslında domuzlar çalışmadı fakat diğerlerini yönetti ve denetledi.

-We shall have the ability to respond rapidly and decisively to terrorism directed against us wherever it occurs.
-Biz nerede olursa olsun bize yöneltilen teröre hızlı ve kararlı bir şekilde cevap yeteneğine sahip olacağız.

Direct fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan direct fiilinin üçüncü hali ‘directed’dır.

Direct fiilinin 3.hali ile kullanımı

Direct fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

 • Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
  It has directed …
 • Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
  She had directed…
 • Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
  It will have directed…
 • Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
  It was directed
 • Sıfat tamlamalarında;
  Directed movie – yönlendirilmiş / yönetilmiş film

Direct fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-Weight is a force that is always directed toward the center of the earth.
-Ağırlık her zaman yerin merkezine doğru yönelmiş bir güçtür.

-The scientific research was directed by French physicist Eric Dupont.
-Bilimsel araştırma Fransız fizikçi Eric Dupont tarafından yönetildi.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.