Dominate İkinci ve Üçüncü Hali


Dominate Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Türkçede ‘baskılamak’ anlamına gelen dominate fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Dominate fiilinin 2.hali

Dominate fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘dominated’dır.

Dominate fiilinin 2.hali ile kullanımı

Dominate fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Dominate fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-Sami dominated the people around him.
-Sami çevresindeki insanlara egemen oldu.

-Sami’s story dominated the headlines.
-Sami’nin hikâyesi manşetlere hakim oldu.

-The United States dominated the world after World War Two.
-Amerika Birleşik Devletleri İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyaya hükmetti / dünyayı baskıladı.

Dominate fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan dominate fiilinin üçüncü hali ‘dominated’dır.

Dominate fiilinin 3.hali ile kullanımı

Dominate fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

 • Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
  I have dominated…
 • Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
  She had dominated…
 • Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
  I will have dominated…
 • Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
  It was dominated by…
 • Sıfat tamlamalarında;
  a dominated person – domine edilmiş insan

Dominate fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-The regional council is dominated by the left wing.
-Bölgesel konsey sol kanattan hakimdir.

-Her heart was dominated by ambition.
-Kalbim ihtiras tarafından yönetiliyor / baskılanıyor.

-Some people say Japan is a male-dominated society.
-Bazı insanlar, Japonya’nın erkek egemen bir toplum olduğunu söylüyorlar.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.