Exercise İkinci ve Üçüncü Hali


Exercise Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Türkçede ‘egzersiz yapmak’ anlamına gelen exercise fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Exercise fiilinin 2.hali

Exercise fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘exercised’dir.

Exercise fiilinin 2.hali ile kullanımı

Exercise fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Exercise fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-The girl exercised on the parallel bars.
-Kız paralel çubuklarda egzersiz yaptı.

-When was the last time you exercised?
-En son ne zaman egzersiz yaptın?

Exercise fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan exercise fiilinin üçüncü hali ‘exercised’dir.

Exercise fiilinin 3.hali ile kullanımı

Exercise fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen dört durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have exercised…

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had exercised…

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have exercised…

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was exercised by…

Exercise fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-I have exercised the choreography.
-Koreografiyi egzersiz ettim / çalıştım.

-Though she has exercised her influence largely behind the scenes, there are a number of times it has become visible, including during a series of events to highlight the Trump administration’s commitment to women in the workplace.
-Etkisini kamera arkasında egzersiz ediyor / hissettiriyor olsa da birkaç noktada bu etkiyi görünür kılmıştır. Bu görünür kılışlara bir örnek Trump yönetiminin kadınların iş hayatındaki yerini önemseyen bir noktada olduğunun altının çizildiği bir dizi etkinliktir.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.