Illustrate İkinci ve Üçüncü Hali


Illustrate Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Türkçede ‘anlatmak’ anlamına gelen illustrate fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Illustrate fiilinin 2.hali

Illustrate fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘illustrated’dır.

Illustrate fiilinin 2.hali ile kullanımı

Illustrate fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Illustrate fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-The author illustrated his book with a lot of pictures.
-Yazar kitabını bir sürü resimle anlattı/betimledi.

-He illustrated his theory with diagrams.
-O, teorisini diyagramlarla açıkladı.

-The speaker illustrated the theory with examples.
-Konuşmacı, teoriyi örneklerle açıkladı.

Illustrate fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan illustrate fiilinin üçüncü hali ‘illustrated’dır.

Illustrate fiilinin 3.hali ile kullanımı

Illustrate fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

 • Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
  I have illustrated…
 • Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
  She had illustrated…
 • Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
  I will have illustrated…
 • Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
  It was illustrated
 • Sıfat tamlamalarında;
  Illustrated story – betimlenmiş/anlatılmış hikaye

Illustrate fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-This yearbook is illustrated with a lot of beautiful photographs.
-Bu yıllık birçok güzel fotoğrafla anlatılmıştır/betimlenmiştir.

-We have illustrated the story with pictures.
-Hikayeyi resimlerle açıkladık.

-Tom has illustrated several poetry books.
-Tom farklı şiir kitaplarını sergiledi.

-These concepts are illustrated below.
-Bu kavramlar aşağıda gösteriliyor.

-This book is beautifully illustrated.
-Bu kitap güzel biçimde resimlenmiş.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.