Quote İkinci ve Üçüncü Hali


Quote İkinci ve Üçüncü Hali

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Türkçede ‘alıntı yapmak’ anlamına gelen quote fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Quote fiilinin 2.hali

Quote fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘quoted’dır.

Quote fiilinin 2.hali ile kullanımı

Quote fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Quote fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-I quoted some famous phrases in my book.
-Kitabımdaki bazı ünlü ifadeleri alıntıladım.

-She quoted a poem by Keats.
-O, Keats’ın bir şiirini alıntıladı.

-My father used to write letters that quoted from Shakespeare.
-Babam eskiden Shakespeare’den alıntılar yaptığı mektuplar yazardı.

Quote fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan quote fiilinin üçüncü hali ‘quoted’dır.

Quote fiilinin 3.hali ile kullanımı

Quote fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have quoted…

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had quoted…

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have quoted…

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was quoted by…

5.Sıfat tamlamalarında;
quoted aphorism – alıntılanmış aforizma

Quote fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-Yes, this title is to be quoted.
-Evet, bu başlık alıntı yapılacak.

-The proverb is quoted from Franklin.
-Atasözü, Franklin’den alıntılanmış.

-It was quoted by my best friend for her homework.
-O, benim en yakın arkadaşım tarafından, ödevi için alıntılandı.

-You can’t open your mouth without being quoted at once.
-Bir kere bile olsun alıntılanmadan ağzını açamıyorsun.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.