Surround İkinci ve Üçüncü Hali


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Türkçede ‘etrafını sarmak’ anlamına gelen surround fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Surround fiilinin 2.hali

Surround fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘surrounded’dır.

Surround fiilinin 2.hali ile kullanımı

Surround fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Surround fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-He was sitting surrounded by the students.
-O, öğrenciler tarafından çevrili olarak oturuyordu.

-He sat surrounded by his family.
-Ailesinin yanında oturuyordu.

-We surrounded Tom.
-Tom’un etrafını çevirdik.

Surround fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan surround fiilinin üçüncü hali ‘surrounded’tır.

Surround fiilinin 3.hali ile kullanımı

Surround fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

 • Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
  I have surrounded…
 • Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
  She had surrounded…
 • Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
  I will have surrounded…
 • Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
  It was surrounded by…
 • Sıfat tamlamalarında;
  surrounded crowd – etrafı sarılmış kalabalık

Surround fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-Her house is surrounded by a white fence.
-Onun evi beyaz bir çitle çevrili.

-I see that I am surrounded by hostile faces.
-Düşman yüzler tarafından kuşatıldığımı görüyorum.

-He likes being surrounded by young people.
-O genç insanlarla çevrili olmaktan hoşlanıyor.

-The police have surrounded the building.
-Polisler binayı çevirdi.

-The old city is surrounded by walls.
-Eski şehir surlarla çevrilidir.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.