Transfer İkinci ve Üçüncü Hali


Transfer Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Türkçede ‘yollamak’ anlamına gelen transfer fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Transfer fiilinin 2.hali

Transfer fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘transferred’dir.

Transfer fiilinin 2.hali ile kullanımı

Transfer fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Transfer fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-Sami transferred money from offshore account.
-Sami, offshore hesabından para yolladı.

-She transferred from the bus to the subway.
-Otobüsten metroya aktarma yaptı.

-He transferred his office to Osaka.
-Ofisini Osaka’ya taşıdı.

Transfer fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan transfer fiilinin üçüncü hali ‘transferred’dır.

Transfer fiilinin 3.hali ile kullanımı

Transfer fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

 • Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
  I have transferred…
 • Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
  She had transferred…
 • Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
  I will have transferred…
 • Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
  It was transferred by…
 • Sıfat tamlamalarında;
  Transferred money – yollanmış para

Transfer fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-His colleague was transferred to an overseas branch.
-Meslektaşı yurtdışındaki birime yollandı.

-Tom was going to be transferred to Boston, but they decided to fire him instead.
-Tom Boston’a transfer edilecekti fakat onun yerine onu kovmaya karar verdiler.

-Tom’s father rose to the rank of colonel and was transferred to the capital.
-Tom’un babası albay rütbesine yükseldi ve başkente devredildi.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.