Impose İkinci ve Üçüncü Hali


Impose 1. HALİ 

Impose Kullanımı 

İngilizce’de ‘impose’  fiili  dayatmak anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘Imposes’  ; diğer öznelerle ‘Impose’  olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t impose’ ; diğer öznelerle ‘don’t impose’ kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb impose’ ; diğer öznelerle ‘Do sb impose’ kullanılır.

Impose ile ilgili Cümleler 

I don’t impose our religious beliefs on my children. (Dini inançlarımızı çocuklarıma dayatmam.)

The people around me always impose me to accept their opinions. (Çevremdeki insanlar her zaman onların fikirlerini kabul etmem için bana dayatırlar.)

Impose 2. HALİ 

Imposed Kullanımı 

‘Impose’ fiilinin geçmiş zaman hali ‘Imposed’dır.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t impose’ ; sorusu ‘Did impose’  şeklindedir.

Imposed ile Örnek Cümleler

My own fear of failure imposed me some limits. (Kendi başarısızlık korkum bana bazı sınırlar dayattı.)

People in the country didn’t imposed on immigrants to change their culture. (Ülkedeki insanlar göçmenlere kültürlerini değiştirmeleri için dayatmadılar.)

Impose 3. HALİ 

Impose üçüncü hali Kullanımı 

‘Impose’  fiili düzenli  olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Imposed’dır.

Impose 3. hali ile Örnek Cümleler 

They have imposed restrictions on trade with foreign companies. (Yabancı şirketlerle yapılan ticarete bazı kısıtlamaları dayattılar.)

The landlord hasn’t imposed taxes on his tenants. (Ev sahibi, kiracılarına vergileri dayatmadı.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar