Independent Clause Konu Anlatımı


Clause nedir?

Türkçe dilindeki tam karşılığı ile “cümlecik”, en az bir özne ve bir yüklemi içinde barındıran yapılara verilen genel isimdir. Her dilde dilbilgisi yapıları farklılık gösterdiğinden, clause’un tanımı da farklılık gösterebilir ancak söz konusu dil İngilizce olduğunda clause’un tanımı en basit haliyle şu şekilde verilebilir:

Clause = Subject + Verb

I eat.

Independent clause nedir?

Türkçe dilindeki karşılığı ile “bağımsız tümcecik”, başka bir eke ya da tümceye ihtiyaç duymadan kendi başına bir anlam, bir duygu ya da düşünce ifade edebilen tümceciklere verilen genel addır. Elbette her olumlu düz cümle gibi independent clause’larda da özne ve yüklem mutlaka bulunur.

I never miss Faruk’s classes.

Yukarıdaki örnek, bir tümcenin ana tümceciğidir ve tek başına bir anlam ifade edebilir. Tamamlanmış ya da anlaşılabilir olması için “Because I like photography” yan tümcesine ihtiyacı yoktur.

I never miss Faruk’s classes, because I like photography.

Birden fazla yan tümceye sahip olan independent clause’lara, bazen “main clause” da denir.

I never miss Faruk’s classes, because I like photography and he is very good at it.

Bir independent clause’a yan cümleciğin bağlanmadığı, eklenmediği durumlarda independent clause’a “simple sentence” da denir.

Independent clause ile ilgili örnek cümleler

I like cacao ice cream.

I like cacao ice cream even though I don’t like cacao with cake.

I will have an interview with the company tomorrow.

I will have an interview with the company tomorrow but I am afraid because I do not want to make anything bad.

Johnny Depp’s new movie will be on cinema next week.

Johnny Depp’s new movie will be on cinema next week, I can not wait to see it.

I eat an apple.

Every night before I go to bed, I eat an apple.

Nowadays I earn my life with music.

Since my school life didn’t go as I expected in Chicago, nowadays I earn my life with music.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar