İngilizce A ve An İle İlgili Örnek Cümleler (Detaylı Rehber)


İngilizce a ve an sayılabilen tekil isimlerde kullanılan artikellerdir. Kullanımında dikkat edilmesi gereken nokta, öncesinde kullanılan kelimenin mutlaka tekil olduğudur. Yani a ve an tekil kullanılmaktadır. Konuyu daha iyi pekiştirmeniz adına, İngilizce a an ile ilgili cümleler kurup, sizlerle paylaşıyoruz.

İngilizce A An İle İlgili Cümleler

Örnek cümlelerle a ve an kullanımını açıklayalım. Burada önemli bir not var, zira her sözcükten önce a ve an kullanılmaz.

Sayılamayan isimler olan water (su), weather (hava) ve money (para) gibi kelimeler öncesinde a ve an kullanılmamaktadır. Sadece sayılabilen kelimeler öncesinde kullanılır.

Olumlu cümlelerde a ve an kullanımı

There is a doctor in our factory (Fabrikamızda bir doktor var)

She became an actress last year (O geçen yıl bir aktris oldu)

I’m eating an apple ( Bir elma yiyorum)

She must be an English (O bir İngiliz olmalı)

 

Olumsuz cümlelerde a ve an kullanımı

I can’t buy an expensive ring (Pahalı bir yüzük alamam)

She didn’t read a book (O bir kitap okumadı)

I haven’t a cat yet (Henüz bir kedim yok)

My mother didn’t need an umbrella (Annemin bir şemsiyeye ihtiyacı yok)

 

Emir cümlelerinde a ve an kullanımı

Give me a book (Bana bir kitap ver)

Put a plate on the table (Masaya bir tabak koy)

Get a ticket to the cinema (Sinemaya bir bilet al)

Cook an egg for me (Benim için bir yumurta pişir)

 

Okunuşu sessiz olan kelimelerde a ve an kullanımı

University kelimesi yunivörsity şeklinde ilk harfi sessiz okunduğundan kelime öncesinde an değil a kullanılır.

There is a university in our city (Şehrimizde bir üniversite var)

 

Hour kelimesi sessiz harfle başlamasına rağmen okunuşu “aır” şeklinde olduğundan başına an gelir.

It takes you an hour to go to the school on foot (Okula yaya olarak gitmek bir saatini alır)

 

Soru cümlelerinde a ve an kullanımı

Do you bu a book for me? (Benim için bir kitap satın alır mısın?)

Do you bring me an egg? (Bana bir yumurta getirir misin?)

Have you got a dog? (Bir köpeğin var mı?)

Has she got an loan? (Onun borcu var mı?)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar