İngilizce A Lot Of İle İlgili Cümleler


Top DESIGN Schools IN the World

“Birçok” ve “çok” anlamında olan a lot of, sayılabilen ve sayılamayan isimlerle birlikte kullanılmaktadır. A lot of cümlelerinde sayılamayan isimler tekil sayılabilenler ise çoğuldur. A lot of konusunu daha iyi kavramak adına, İngilizce a lot of ile ilgili cümleler hazırladık.

 

A lot of kullanımına geçmeden önce sayılabilen ve sayılamayan isimlere örnekler vermek istiyoruz. Çünkü bunları iyi bilmeden a lot of kullanımını doğru yapmanız zor olacaktır.

 

Sayılamayan kelimelerde a lot of: “çok” anlamında

Sayılabilen kelimelerde a lot of: “birçok” anlamındadır.

 

Sayılamayan (uncountable) isimler: Water, honey, money, fruit, furniture, corn, tea, sugar, milk vb.

Sayılamayan isimler bir, iki, üç şeklinde ifade edilemeyen isimlerdir. İngilizler bunları sayılamayan kelimeler olarak kabul eder ve a lot of ile kullanıldığında her zaman tekildir.

 

Sayılabilen (countable) isimler: table, book, car, apple, Picture, cat, dog, flower, dress, bag vb.

Bu tür isimler sayılarla ifade edilen ve sayılabilen isimler olarak a lot of ile kullanıldığında çoğul yapılmaktadır.

İngilizce A Lot Of İle İlgili Cümleler

İngilizce A Lot Of Cümleleri – Sayılamayanlar

There is a lot of money in my bag (Çantamda çok para var)

There is a lot of honey on the plate (Tabakta çok bal var)

There is a lot of sugar in my pocket (Cebimde çok şeker var)

Oya wants a lot of money from her husband (O kocasından çok para istiyor)

He wanted a lot of milk for his coffee (Kahvesi için çok süt istedi)

We will have a lot of fun in this party (Partide çok eğleneceğiz)

There is a lot of sugar in my tea (Çayımda çok şeker var)

There is a lot of water in the bottle (Şişede çok su var)

We need a lot of milk to grow (Büyümek için çok süte ihtiyacımız var)

I have a lot of honey in my plate (Tabağımda çok bal var)

My teacher has a lot of time to answer my questions (Sorularıma cevap vermek için öğretmenimin çok zamanı var)

I need a lot of rice for wedding (Düğün için çok pirince ihtiyacım var)

 

Sayılamayan isimlerle kullanılan a lot of cümlelerde isimler tekil haldedir.

 

İngilizce A Lot Of Cümleleri – Sayılanlar

There ara a lot of birds in the garden (Bahçede birçok kuş var)

There are a lot of apples on the table (Masada birçok elma var)

There are a lot of books in the library (Kütüphanede birçok kitap var)

My husband brought a lot of strawberrys at the market last week (Eşim geçen hafta marketten birçok çilek getirdi)

Ayşe will buy a lot of dresses from İstanbul (Ayşe İstanbul’dan birçok elbise satın alacak)

There are a lot of cats in the town (Şehirde birçok kedi var)

She need a lot of dresses for holiday (Tatil için birçok elbiseye ihtiyacı var)

I saw a lot of peoples in your wedding (Düğününde birçok insan gördüm)

He has a lot of animals (Onun birçok hayvanı var)

A lot of children went to the cinema (Birçok çocuk sinemaya gitti)

 

Örneklerde görüldüğü gibi kullanılan isimler çoğul haldedir.

 

İngilizce A Lot Of Soru Cümleleri

Do you have a lot of books in your bag? (Çantanda çok kitabın var mı?)

Do you have a lot of pen in your bag? (Çantanda çok kalem var mı?)

Have you got a lot of money? (Çok paran var mı?)

Does he has a lot of cars? (Onun çok arabası var mı?)

Are there a lot of students in the classroom? (Sınıfta çok öğrenci var mı?)

Is there a lot of milk in the bottle? (Şişede çok süt var mı?)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar