İngilizce Başlangıç: A1 Seviyesi Konuları


İngilizcede seviyeler temel, orta ve ileri seviye olarak 3 grupta toplanır.

 • Temel Seviye A1 (Beginner) A2 (Elemantary)
 • Orta Seviye B1 (Pre – Intermediate) B2 (Intermediate)
 • İleri seviye C1 (Upper – Intermediate) C2 (Advanced)

 

A1 yani temel seviye (beginner) İngilizce öğrenmede ilk seviyedir. A1 seviye eğitimlerde temel cümle yapıları, kelimeler ve gramer bilgisi öğretilir. Eğitim süresince bireyler adım adım basit cümleleri kurabilmeye ve konuşabilmeye başlarlar.

İngilizce A1 Seviyesi ile Neler Yapabilirim?

İngilizce A1 seviyesi ile basit düzeyde ve yavaş konuşmalar gerçekleştirildiğinde (adres tarifi, alışveriş, kişilerle tanışma, nerede oturduğunu söyleme) gibi temel düzeydeki konuşmaları gerçekleştirebilmeniz mümkündür.

İngilizce A1 Seviyesi ile Neler Yapamam?

İngilizce A1 seviyesi ile akıcı bir şekilde İngilizce konuşmanız ve dil sınavlarında başarılı olmanız mümkün değildir.

 

A1 İngilizce Konularına Genel Bir Bakış

 • Kelime Bilgisi

İngilizce konuşmaya başlamanız için 700-1300 kelime arasında bir bilginizin olması şarttır. Dolayısıyla A1 seviye İngilizce eğitimlerine ilk olarak kelime bilgisi ile başlanır. Temel kelime bilgisi ile kelime dağarcığınızı geliştirmeniz hedeflenir. Başlangıç için günlük hayatta en çok konuşulan kelimeler seçilir.

 • Gramer Bilgisi

Gramer bilgisi İngilizce öğrenme konusunda en önemli hususlardandır çünkü İngilizcedeki cümle yapıları Türkçede olduğundan farklıdır. Türkçede yüklem cümle sonunda kullanılırken İngilizcede özneden sonra kullanılır.

Özne + Yüklem + Tümleç şeklinde bir cümle yapısı vardır.

Temel zamanlar ve fiil çekimleri A1 seviyesinde verilen gramer eğitimlerindendir. “Be” olmak fiili ilk öğrenilen fiildir. “Am”, “Is”, “Are” şeklinde özneden sonra kullanılır.

 • Be – Olmak (Fiil)
 • I am
 • He / She / It is
 • We / You / They are

 

Görüldüğü gibi üçüncü tekil şahıslarda “is” şeklinde, çoğul kişilerde “Are” şeklinde, birinci tekil şahıs olan “I” öznesinden sonra ise “Am” şeklinde kullanılmaktadır.

Örnek:

 • I’m a student. (Ben bir öğrenciyim)
 • He is a doctor. (Erkek-O bir doktordur)
 • She is young. (Bayan-O gençtir)
 • It is a cute dog (O şirin bir köpektir) Hayvanlarda ve cansız varlıklarda “it” öznesi kullanılır.

Tümleçler

Cümleleri tamamlayan kelimelerdir.

Örnek:

 • I saw you in the garden (Bahçede seni gördüm)

Yer belirten kelime olan “garden” kelimesi burada tümleçtir.

 

İngilizce Bağlaçlar ve Anlamları

Bağlaçlar kelime ve kelime gruplarını birbirine bağlayan sözcüklerdir. Başlangıç seviyesinde temel bağlaçlar verilerek cümle kurma sağlanır.

Gelin aşağıdaki tabloda verdiğimiz bağlaçlara ve anlamlarına bakalım.

 

And Ve
Or Veya
ButFakat
SoBu Yüzden
For İçin
YetYine de, fakat
NorNe de
After-den sonra
As ifSanki
Because -dığı için
Till-e kadar

 

 

A1 seviye İngilizce konuları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

 

a / an – this / that – imperativethe verb be
progressive adjectiveswho? / what? / how? / how old? / where ….. from?
present simpleprepositions of time
when? / what time?how often?
the verb can want to, would like to
like, love, hate, enjoy + ingwhose?
possesive case ‘spossevive pronouns
must / can / have to/ need to / should and negativesa vs the
adjectivespresent progressive
why? / becausethere is / there are
present simple vs present progressivelet’s / how about? / why don’t we/you
prepostions of place and movementobject personal pronouns
countable vs uncountable nounssome / any / no
how much? / how many?much / many / a lot of / lots of / a few / a little
which?this / these, that / those
one / onestoo + adjective
too vs verypast simple of regular & irregular verbs
past simple of becould
adverbs of mannerfuture going to
present progressive with future meaningcompunds of some, any, no, every
can,could,will,may,would for requeststhe verb have to
comparative formssuperlative forms
present perfect simplepresent perfect simple vs past simple
the verb shouldreported speech
already, yet , stillinfinitive of purpose
it’s +adjective + infinitive 

 

Yukarıda A1 seviye İngilizce konularına göz attık. Unutmayın ki İngilizce öğrenme süreci aktif bir süreçtir. Dolayısıyla seviye atlamak ve İngilizceyi en iyi şekilde öğrenebilmek için bol bol pratik yapmalı, her seviye için kendinize ayrı hedefler koymalısınız.  Bu süreçten korkmayın! Zaman içerisinde nasıl geliştiğinizi kendi gözlerinizle göreceksiniz.

Belirli bir düzen oturtarak İngilizce eğitimi almak ve kendinizi bu anlamda geliştirmek için artık saatleri genele göre ayarlanmış kurslara gitmenize gerek yok.

Konuşarak Öğren, anadili İngilizce olan eğitmenlerle seviyenize ve kendi seçeceğiniz saatlere göre ayarlanmış online İngilizce eğitim programı ile yanınızda! Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar