İngilizce soru sorun, soruları cevaplandırın, puan toplayın. Topladığınız puanlarla hediyeler kazanın!

İngilizce Alfabe: Harflerin Okunuşu, Kaç Harf Var, Nasıl Yazılır?


İngilizce alfabe

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce Alfabe

***İngilizce alfabe ile ilgili bilinmesi gerekenler;

 • İngilizce alfabe; a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z olmak üzere 26 harftir.
 • İngiliz alfabesi aynı bizim kullandığımız gibi Latin alfabesindeki harfleri kullanır. İngilizce yazılış ve okunuşları farklı olan bir dildir. Yani yazıldığı gibi okunmaz!

İngilizce’de Kaç Harf Var?

İngilizce’de alfabe 26 harften oluşmaktadır. (21 sessiz, 5 sesli). Bizden farklı olarak Q, W, X harflerini kullanır. Türkçe alfabe 29 harften oluşmaktadır.(21 sessiz, 8 sesli)

 • Bizim kullandığımız Ç, Ğ, Ö, Ş, Ü harfleri İngiliz alfabesinde bulunmaz.
 • İngilizce alfabede büyük ve küçük harflerin yazımı, Türkçe alfabe ile birebir aynı değildir. Her küçük harf, büyük olarak aynı şekilde yazılmaz.

İngilizce Alfabe Sıralaması

***İngilizce’de hangi harf kaçıncı sırada? s alfabenin kaçıncı harfi? r alfabenin kaçıncı harfi? n alfabenin kaçıncı harfi? İngilizce alfabe ve harflerin sıralaması aşağıda.

 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z

İngilizce Alfabe, Harfler ve Okunuşları Tablosu

İngilizce Alfabe ve HarflerHarflerin Okunuşu
A aey /ei/
B bbi /biː/
C csi /siː/
D ddi /diː/
E ei /iː/
F fef /ɛf/
G gci: /dʒiː/
H heyç /eɪtʃ/
I iay /aɪ/
J jcey /dʒeɪ/
K kkey /kei/
L lel /ɛl/
M mem /ɛm/
N nen /ɛn/
O oou /oʊ/
P ppi: /piː/
Q qkiu /kjuː/
R rar: /ɑr/
S ses /ɛs/
T tti /tiː/
U uyu /juː/
V vvi: /viː/
W wdabılyu /ˈdʌbəljuː/
X xeks /ɛks/
Y yvay /wai/
Z zzed /zɛd/ zee /ziː/

İngilizce Harfler ve Alfabe

***İngilizce harflerin yazılışları ile okunuşları farklıdır. İngilizce harfler yazılışları ve okunuşları listesi;

 • a – A
 • b – B
 • c – C
 • d – D
 • e – E
 • f – F
 • g – G
 • h – H
 • i – I
 • j – J
 • k – K
 • l – L
 • m – M
 • n – N
 • o – O
 • p – P
 • q – Q
 • r – R
 • s – S
 • t – T
 • u – U
 • v – V
 • w – W
 • x – X
 • y – Y
 • z – Z

İngilizce Harflerin Okunuşları

***İngilizce harflerin yazılışları ile okunuşları farklıdır. İngilizce harfler yazılışları ve okunuşları listesi;

 • a – A – ey
 • b – B – bi
 • c – C – si
 • d – D – di
 • e – E – i
 • f – F – ef
 • g – G – ci
 • h – H – eyç
 • i – I – ay
 • j – J – cey
 • k – K – key
 • l – L – el
 • m – M – em
 • n – N – en
 • o – O – o
 • p – P – pi
 • q – Q – q
 • r – R – ar
 • s – S – es
 • t – T – ti
 • u – U – yu
 • v – V – vi
 • w – W – dabılyu
 • x – X – ex
 • y – Y – vay
 • z – Z – zet

i, q, w, x harflerinin büyük şekilde yazımı I, Q, W, X şeklindedir geri kalan harflerin büyük yazımı bizim kullandığımız ile aynıdır.

***Farkındaysanız arkadaşlar küçük “i” harfi büyük yazılırken “I” harfine dönüşüyor.

 • ill kelimesinin büyük yazımı (capital form)= ILL (hasta)
 • AIR kelimesinin küçük yazımı (small form)= air (hava)

Öneri: Alfabeyi okunuşlarıyla beraber öğrenirken alfabe şarkısıyla öğrenmek daha kolay ve de eğlenceli olur.

Alfabedeki harflerin kelime yazıldıktan sonra farklı seslerde okunduğunu aşağıdaki örneklerimizde rahatlıkla görebiliriz. Parantez içinde kelimelerin okunuşlarını belirttik. Peki yukarıda da belirttiğimiz gibi harflerin okunuşlarını nerede kullanacağız?

Cevap: Yazılan kelimeleri hecelerken. İngilizcede heceleme “spell ya da speelling” olarak geçmektedir. Bir kelimenin hecelenmesini sorarken farklı şekillerde soru sorulabilir. Genellikle sorulan sorular şu şekildedir:

How do you spell (your name, bird, chair …vs) ?

Can you spell (your name, bird, chair …vs)?

Bu sorulardan sonra kelime alfabedeki harflerin okunuşuna göre hecelenir.

Örnek: Animal (enimıl) kelimesi heceleme (spelling) yaparken A(ey)-N(en)-I(ay)-M(em)-A(ey)-L(el) diye okunur.

İngilizce A Harfi Okunuşu

***İlk harfimiz olan A daki kelimelerin okunuşlarını alfabedeki sesi veriyor.

 • Age(eyc): yaş
 • Animal (enimıl): hayvan
 • Apple(epıl): elma 

İngilizce B Harfi Okunuşu

***B harfi de aynı şekilde alfabedeki “B” sesini veriyor

 • Ball (bol): top
 • Bear (biır): ayı
 • Bird (börd): kuş

İngilizce C Harfi Okunuşu

***C harfinde alfabedekinden farklı sesler verebiliyor. Bu daha önce belirttiğimiz başlıca sebep olan yazım ve okunuş farklılığından kaynaklanıyor. Bir de bazı harfler yan yana gelince farklı sesler ortaya çıkabiliyor. İngilizce’de büyük Ç ve küçük ç harfleri bulunmamaktadır.

 • Come (kam): gelmek
 • City (siti): şehir
 • Chair (çeır): sandalye

Ch harfleri yan yana gelince ç harfi ortaya çıkabiliyor. Farklı durumlarıda var “character” derken ch harfleri   K sesi vererek keriktır şeklinde okunuyor. (Sebebi-kelimenin dil kökeni)

İngilizce D Harfi Okunuşu

***D harfi de aynı şekilde alfabedeki “D” sesini veriyor

 • Dad (ded): baba
 • Dog (dog): köpek
 • Danger (dencır): tehlike

İngilizce E Harfi Okunuşu

***E harfinde farklı sesleri duyabiliyoruz.

 • Egg (eg): yumurta
 • Eye (ay): göz
 • Eat (iit): yemek yemek

İngilizce F Harfi Okunuşu

***F harfi de aynı şekilde alfabedeki “F” sesini veriyor

 • Flower (fılavır): çiçek
 • Family (femıli): aile
 • Fat (fet): şişman

İngilizce G Harfi Okunuşu

***G harfinde farklı sesleri duyabiliyoruz. İngilizce’de ğ harfi bulunmamaktadır.

 • Game(geym): oyun
 • Girl (görl):kız
 • General (cenerıl): general komutan

İngilizce H Harfi Okunuşu

***H harfinde farklılık görüyoruz. Alfabede (eyç) diye okunurken kelimenin başında H sesi duyuyoruz.

 • Happy (hepi): mutlu
 • Hat (het): şapka
 • House (hauz): ev

İngilizce I Harfi Okunuşu

***İngilizce’de i var mı? I harfinin interesting kelimesinde değişiklik görüyoruz. İngilizcede büyük İ ve küçük ı harfleri bulunmamaktadır.

 • I (ay): ben
 • “I” ben harfi cümlenin başında olmasa dahi olsa büyük harfle yazılır.
 • Örnek: When I go to school, I will learn english.
 • Ice (ays): buz
 • Interesting (intıresting): ilginç 

İngilizce J Harfi Okunuşu

***J harfi okunduğu gibi C sesini veriyor.

 • Job (cob): iş
 • Join (coin): katılmak
 • Jump (camp): atlamak

İngilizce K Harfi Okunuşu

***K harfinde değişiklikler var.

 • Key (kiy): anahtar
 • King (king): kral
 • Know (nov): bilmek
 • Kn harfleri yan yana geldiğinde k harfi okunmaz Başka örnek: knife(nayf):bıçak

İngilizce L Harfi Okunuşu

***L harfi “L” sesini veriyor.

 • Little (lidıl): küçük
 • Look (luk): bakmak
 • Language (lenguic): dil

İngilizce M Harfi Okunuşu

***M harfi “M” sesini veriyor.

 • Money (mani): para
 • Mother (madır): anne
 • Moon (muun): ay

İngilizce N Harfi Okunuşu

***N harfi “N” sesini okurken veriyor.

 • Name (neym): isim
 • New (niüv): yeni
 • Nine (nayn): dokuz

İngilizce O Harfi Okunuşu

***O harfinde değişiklik var. İngilizcede büyük ve küçük ö harfleri bulunmamaktadır.

 • Old (old): yaşlı
 • Open (opın): açmak
 • One (van): bir
 • on harfleri burada van sesi vermiş

İngilizce P Harfi Okunuşu

***P harfinde “P” sesini veriyor.

 • Picture (pikçır): resim
 • Play (pley): oyun,oynamak
 • Page (peyc): sayfa

İngilizce Q Harfi Okunuşu

***Q harfi ilk olarak K sesi veriyor.

 • Quiet (kuayıt): sessiz
 • Quick (kuik): çabuk
 • Question (kuesçın): soru

İngilizce S Harfi Okunuşu

***S harfinin okunuşunda değişiklikler var. İngilizce’de büyük Ş ve küçük ş harfleri bulunmamaktadır.

 • Ship (şip):g emi
 • Sh harfleri yan yana geldiğinde “Ş” sesi ortaya çıkar. Başka örnek: she(şi): O (bayanlar)
 • Sea (sii): deniz
 • Story (sıtori): hikaye

İngilizce T Harfi Okunuşu

***T harfinde de değişiklik var

 • Table (teybıl): masa
 • Think (tink): düşünmek
 • This (dis): bu
 • Burada fark ettiyseniz th yan yana gelince değişicek diye bir kural yok. Think kelimesinde “T” harfi This kelimesinde de “D” harfi çıkmış.

İngilizce U Harfi Okunuşu

***U harfinin okunuşunda değişiklikler var. İngilizce’de büyük Ü ve küçük ü harfleri bulunmamaktadır.

 • Use (yuuz): kullanmak
 • Usual (yujıl): olağan
 • Under (andır): altında
 • Un harfleri yan yana geldiğinde özellikle kelimenin olumsuz manasını vermek için kullanıldığında “U” harfi “A” diye okunur. Örnek: unusual(anyujıl): olağandışı 

İngilizce V Harfi Okunuşu

***V harfi V sesi veriyor.

 • Very (veri): çok
 • Visit (vizit): ziyaret
 • Voice (vois): ses

İngilizce W Harfi Okunuşu

***W harfide V sesi veriyor.

 • War (vor): savaş
 • Win (vin): kazanmak
 • Wrong (rong): yanlış
 • Buraya dikkat edicek olursak wr harfleri yan yana geldiğinde W okunmaz yani V sesi çıkmaz. Başka örnek: write(rayt):yazmak

İngilizce X Harfi Okunuşu

***X harfi eks sesi dışında başka sesler verebiliyor.

 • X-ray (eksray): röntgen
 • Xerox (zirox): fotokopi makinesi
 • Xenophobia (zenifobiya): yabancı düşmanlığı

İngilizce Y Harfi Okunuşu

***Y harfi Y sesi veriyor.

 • Yes (yes): evet
 • Young (yang): genç
 • You (yu): sen,siz

İngilizce Z Harfi Okunuşu

***Z harfi Z sesi veriyor.

 • Zebra (zibra): zebra
 • Zoo (züu): hayvanat bahçesi
 • Zero (ziro): sıfır

İngilizce alfabe ile ilgili bilmeniz gereken püf noktalar!

 • Öncelikle, İngilizce alfabe yazılışı için yukarıdaki teknik bilgilere gitmek önemli, ancak bunun dışında alfabe ile ilgili daha geniş çaplı bilgiler edinmek istiyorsanız, İngilizce alfabe dinleyebilirsiniz. Alfabe şarkıları dinlemek, herkesin dile karşı olan yatkınlığını arttıracaktır.
 • İngilizce alfabe şarkısı indir mp3 gibi aramalar ile, Google üzerinden alfabe bilginizi ve İngilizce seviyenizi geliştirecek alfabe şarkılarına ulaşabilirsiniz. Dilerseniz Youtube, Soundcloud ve Spotify gibi müzik servislerinden de İngilizce geliştirme adına bir şeyler bulabilirsiniz.
 • İngilizce alfabe sesli dinlemek ile İngilizce alfabeyi okumak farklı şeylerdir. Ancak biri dil bilginizi geliştirir, diğeri ise fonetik açıdan size katkı sağlar. İngilizce alfabe indir diyerek birçok alfabe dosyasına gidebilir, detaylı şekilde inceleme yapabilirsiniz.

İngilizce alfabe nasıl yazılır?

Alfabenin harflerini öğrendikten sonra, harflerin ve alfabenin harflerinin yazımı ile ilgili pratik yapmak da önemlidir. İngilizce alfabe yazım kurallarına dikkat etmeniz, İngilizce alfabe sıralamasını unutmamanız gerekiyor. İngilizce alfabe nasıl yazılı derseniz, aşağıdaki püf noktaları dikkate alın:

İngilizcede büyük ve küçük harfler aynı şekilde yazılmayabilir, yazımlara dikkat etmelisiniz.

İngilizce kısaltmalar, sayıların kullanımı ya da yer tarifleri, ünvanlar gibi konulardaki yazımlara dikkat etmelisiniz. Blogumuzda, İngilizce yazım kuralları ile ilgili içerikler bulunmaktadır.

İngilizce en sık yapılan yazım yanlışları!

İngilizce alfabe şarkısı dinlemek

İngilizce alfabeyi şarkı içinde dinlemek de ciddi bir artı sağlar. İngilizce alfabe şarkısı sözleri ile, her harfin nasıl okunduğu ve çeşitli kelimeler içinde nasıl yer aldığına dair sağlam bir bilgi edinebilirsiniz.

Dilerseniz İngilizce alfabe oyunu oynayıp, kelime ve harf bilgisine daha eğlenceli bir şekilde de merhaba diyebilirsiniz.

Üstelik, alfabe şarkısı dinlemenin bir diğer artısı da İngilizce alfabe sırasını karıştırmamadır. Alfabede sırayı unutmamak tabii ki giriş seviyesinde İngilizce bilenler için en önemli avantajlardan…

İngilizce alfabe ve telaffuz kuralları

İngilizce alfabeyi öğrenmek, başlı başına önemli bir adım olsa da, farklı uygulamalarla ve eğitimlerle desteklemeniz gereken bir süreçtir. İngilizce alfabe ve telaffuz kuralları, zaman içerisinde eş zamanlı şekilde önem vermeniz gereken ana başlıklar.

İngilizce alfabede yer alan seslerin tek başına telaffuzlarını öğrendiğinizde, dilin yapı taşı olan harfleri bitirip kelimelerin telaffuzuna başlamanız gerekiyor. İngilizce alfabe ve telaffuz kurallarını tamamladığınızda ise, kelimelerin okunuşlarını daha iyi bir şekilde öğreneceksiniz.

Binlerce yıllık tarihe sahip bir alfabeden söz ediyoruz. İngiliz alfabesinin tarihini aşağıdaki görselde de görebilirsiniz:

İngilizce yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Bazı kelimeler, aynı telaffuz kurallarına tabi değil. Dolayısı ile yapmanız gereken bol bol pratik, tekrar ve dizi, film gibi kültürel aktivitelerin yanı sıra, İngilizce konuşma pratiğini yapabildiğiniz her ortamda yapmak.

İngilizce alfabe öğrenmek isteyenler ne yapmalı?

Artık İngilizce alfabe öğrenmek istiyorum ve bunun için zaman ayırıyorum diyorsanız yapmanız gereken, internetteki tüm dijital kaynaklara ve İngilizce eğitimi ile ilgili yazılı kaynaklara göz atarak kendinizi geliştirmektir… İngilizce alfabesi izle gibi aramalar yaparak, alfabe ile ilgili pratik bilgilere kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

İngilizce alfabe, Youtube ile öğrenilir mi?

İngilizce alfabe öğrenmek için artık modern yöntemler sıklıkla kullanılıyor. Bu yöntemler arasında İngilizce alfabe youtube çalışmaları da elbette ki katkılı. Youtube ile nasıl öğrenilir derseniz, yapmanız gereken siteye girip İngilizce alfabe youtube şeklinde bir arama yapmak. Youtube’da alfabe sıralaması, İngilizce alfabenin okunuşları ve farklı konularla ilgili hem ilgi çekici, hem de eğlendirici içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Kısacası İngilizce alfabe öğreniminde son derece başarılı bir eğitim modeli, internet ve mobil uygulamada mümkün.

Bunu yaparken İngilizce alfabesi Türkçe karşılığı gibi bilgilere de ulaşabilirsiniz. Youtube’da Türkçe içeriğe sahip kaliteli alfabe öğrenme videolarında, İngilizce alfabesi Türkçe karşılığı gibi bilgilere, bunun yanı sıra başka alfabe püf noktalarına da ulaşabilirsiniz.

İngilizce alfabe okunuşları ve yazılışları konusuna hakim olmak için ise, yalnızca video izleme değil aynı zamanda pratik de şart. İngilizce alfabe ne demek, seviyesinden İngilizce alfabe okunuşları ve yazılışları konusuna kadar uzanan eğitim sürecinde, başarılı olmanın en net yolu, çok ama çok çalışmaktır.

Bunu yaparken bazen not alımı, bazen video ile öğrenim, bazen ise İngilizce alfabe kodlama gibi yöntemler kullanılıyor. Tek yapmanız gereken, size en uygun İngilizce alfabe öğrenim yöntemi hangisi, onu belirlemek!

İngilizceyi geliştirmek için her modelden faydalanmalıyız

Artık bir dijital iletişim çağındayız ve internet sayesinde kolayca tüm bilgilere ulaşabiliyoruz. Bu da demek oluyor ki eğer bir bilgiye ulaşacaksak, tekrar yapmamız gerekiyorsa Youtube ya da diğer tüm platformları sınırsızca kullanmalıyız. İngilizce alfabe ve harfler belki de İngilizce ile ilgili gördüğümüz ilk derslerde yer alıyorlardı, ancak sürekli bir şekilde pratik yapmazsak, İngilizcemizi diri tutmazsak bilgilerimiz zaman içerisinde maalesef silinecektir.

İngilizce bilen, İngilizce konuşabilendir

Uzun bir süre boyunca, Türkçe konuşmadığınız taktirde Türkçeyi zamanla unutur, bilgilerinizi yitirir ve bir noktada artık insanlar içinde Türkçe cümle kurmaya dahi çekinebilirsiniz. İşte bu durumu İngilizcede de yaşamamanız için, İngilizce pratiği disiplinli bir şekilde, sürekli yapmalısınız. İngilizce eğer sizin ayda yılda bir göz attığınız ve sadece komik videolarda takip ettiğiniz, tanık olduğunuz bir dil olursa, çok ciddi bir ilerleme kat etmeniz kolay olmayacaktır.

İngilizce konuşma pratiği yapmak istiyorum, ama nasıl!

İngilizce konuşmak isteyen, İngilizce konuşma konusunda artık özgüvensizlik sorunu yaşamamak isteyen birçok insan var. Bazı şanslı öğrenciler kısa sürelerde olsa dahi Erasmus ya da Work and Travel yaparak İngilizcesini geliştirme fırsatı yakalıyor, ancak bu da yetersiz denebilir, çünkü sürekli değildir.

Konuşarak Öğren ile düzenli İngilizce pratiği yapın!

İngilizce öğrenme konusunda deneyime dayalı, yeni bir bakış açısı getiren Konuşarak Öğren, son derece gelişmiş bir metot olan deneyime dayalı İngilizce ile on binlerce kişinin İngilizce öğrenmesini sağladı. Peki sistem nasıl?

-Günde on, yirmi ve otuz dakika gibi kısa sürelerde anadili İngilizce olan ABD’li eğitmen ile görüşürsünüz.

-Her gün yapılan tekrarlar, zaman içerisinde İngilizcenizi ciddi anlamda ilerletir.

-Eğitmeniniz hatalarınızı size geri bildirim olarak göndermektedir…

-Seviyenize göre İngilizce konuşulur.

-Sistemi denemesi tamamen ücretsizdir! Anasayfamız www.konusarakogren.com daki formu doldurmanız yeterlidir!

ÖZET

İngilizcede Kaç Harf Vardır?

26 harf bulunmaktadır. Bu harflerin 21’i sessiz harf, 5’i ise sesli harften oluşmaktadır. Türkçeden farklı olarak Q,W,X harfleri kullanılır.

İngilizcede Bulunmayan Türkçe Harfler Hangileri?

Türkçe alfabede kullanılan Ç, Ğ, Ö, Ş, Ü harfleri İngiliz alfabesinde bulunmaz.

İngilizcede Ch Harfleri Nasıl Okunur?

Yan yana yazılan Ch harfleri ç harfi ortaya çıkabiliyor. İstisna durumlarda örneğin; character söylenirken ch harfleri K sesi vererek keriktır şeklinde okunmaktadır. (Nedeni-kelimenin dil kökeni)

İngilizcede X Harfi Nasıl Okunur?

X harfi genellikle eks olarak okunmaktadır. Fakat özel durumlarda vardır. Örneğin;  Xerox (zirox): fotokopi makinesi, Xenophobia (zenifobiya): yabancı düşmanlığı.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

11 thoughts on “İngilizce Alfabe: Harflerin Okunuşu, Kaç Harf Var, Nasıl Yazılır?

 1. merhaba;

  culture kelimesinde ki t nin ç’ye dönüşümünü açıklar mısınız başka ne gibi durumlarda böyle bir değişime uğrar örnek verebilir misiniz?

  teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.