İngilizce as as Konusu ve Örnek Cümleler


İngilizce Kelime Eşleştirme Uygulamaları

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce’de birçok gramer yapısı gibi ‘’as … as’’ kalıbının kullanılabilir farklı yerleri ve kuralları vardır. Bu yazımızda ‘’as … as’’ kalıbının ne olduğundan ve hangi durumlarda kullanıldığından bahsedeceğiz.

‘’As … as’’ kalıbı 3 farklı şekilde karşımıza gelebilir.

İngilizce as as konusu

Eşitlik – as + adj. / adv. + as

Karşılaştırma yaptığımız şeyler bir şekilde eşit olduğunda karşılaştırma yapmak için as + (sıfat / zarf) + as olarak kullanırız:

 

Örnek

İki kitaptan bahsedeceksiniz ve ikisi de aynı kalınlıkta. Bu durumda cümleyi ‘’as + sıfat + as’’ kalıbı ile kullanmanız doğru olacaktır.

This book is as thick as the other one. (Bu kitap diğeri kadar kalın.)

Bu örnekte iki kitap, yani isim, karşılaştırması yapıldığı için iki as arasına sıfat, yani adjective, konuldu. Peki ‘’as … as’’ kalıbı zarf ile nasıl kullanılır?

 

Örnek

Bir sınava gireceksiniz ve arkadaşınıza çok dikkatli olması gerektiğini söylemek istiyorsunuz. Bu durumda cümleyi ‘’as + zarf + as’’ kalıbı ile kullanabilirsiniz.

You should make the exam as carefully as you can. (Sınavı yapabildiğin kadar dikkatli yapmalısın.)

Bu örnekte iki as arasına bir zarf konuldu çünkü nitelemek istediğimiz şey bir eylemin nasıl yapılması gerektiği ile ilgiliydi.

 

Cümle Örnekleri:

Your sister is as beautiful as you. (Kız kardeşin senin kadar güzel.)

My car is as fast as yours. (Benim arabam seninki kadar hızlı.)

His room is as big as my room. (Onun odası benim odam kadar büyük.)

I don’t think Ayşe is going to be as active as you are. (Ayşe’nin senin kadar aktif olacağını düşünmüyorum.)

My friend’s hands are as small as my hands. (Arkadaşımın elleri benim ellerim kadar küçük.)

My father just as handsome as his son. (Babam tek kelime ile oğlu kadar yakışıklı.)

He talked to the teacher as long as he can. (Öğretmenle yapabildiği kadar uzun konuştu.)

She cared about her as well as her mother. (Onunla annesi kadar iyi ilgilendi.)

Mustafa went to the hospital as fast as I did. (Mustafa hastaneye benim kadar hızlı gitti)

Kara wants her mother to quit smoking as much as her father. (Kara annesinin sigara içmeyi bırakmasını babası kadar çok istiyor.)

The teacher wants the other students to be involved classes as actively as Shelan does. (Öğretmen diğer öğrencilerin derslere, Shelan’ın yaptığı gibi aktif olarak dahil olmalarını ister.)

 

Eşitlik (olumsuz) – not as + adj. / adv. + as

Eşit olmayan şeyler arasında karşılaştırma yapmak için not as + adj. / adv. + as kullanırız:

  • Karşılaştırma yapacağımız şeyler isim niteliğindeyse, “not as … as” arasında sıfat getilir.

 

Örnek

Yukarıdaki örneklerle devam edecek olursak, iki kitabın kalınlığının birbiriyle aynı olmadığı durumlarda not as + sıfat + as kalıbını kullanmamız gerekir.

This book is not as thick as the other one. (Bu kitap diğeri kadar kalın değil.)

  • Bir eylemi nitelemek istediğimizde ise ise not ‘’as + zarf + as’’ kalıbını kullanmamız gerekir.

 

Örnek

Aynı örnek üzerinden devam etmek gerekirse;

You made the exam not as carefully as you should do. (Sınavı yapman gereken kadar dikkatli çözmedin.)

 

Cümle Örnekleri

This dress is not as expensive as that dress. (Bu elbise o elbise kadar pahalı değil.)

My house is not as big as yours. (Benim evim seninki kadar büyük değil.)

Your bag is not as well as my bag. (Senin çantan benim çantam kadar güzel değil.)

Ayşe’s hair is not as tall as yours. (Ayşe’nin saçları seninki kadar uzun değil.)

My room is not as big as yours. (Benim odam seninki kadar büyük değil.)

Your hands are not as cold as my hands. (Senin ellerin benim ellerim kadar soğuk değil.)

You didn’t make effort as much as he did. (Sen onun yaptığı kadar çok efor sarfetmedin.)

You are not singing as as loudly as you should. (Söylemen gerektiği kadar yüksek sesle şarkı söylemiyorsun.)

The team didn’t play the match as well as they normally do. (Maçı, normalde oynadıkları kadar iyi oynamadılar.

You didn’t try as hard as you should. (Denemen gerektiği kadar çok denemedin.)

 

Olasılık / İhtimal – as … as + possibilty

Genellikle olasılık veya yapabilirlik ifadelerini as … as + possibilty kalıbı ile kullanılırız ve bu kuralın 2 farklı kullanım şekli vardır:

  • Olasılık anlamı için ‘’as … as + possible’’ şeklinde kullanılır.

 

Örnek

You should come here as soon as possible. (Buraya olabildiğince çabuk gelmelisin.)

You should deliver the posts as soon as possible. (Postları olabildiğince çabuk teslim etmelisin.)

You need to write examples as many as possible. (Olabildiğince çok örnek yazman gerekiyor.)

He will stay with her as long as possible. (Onunla, olabildiğince uzun süre kalacak.)

 

  • Yapılabilirlik anlamı için ise; as … as + modal verbs (can/could…) kalıbı kullanılır.

 

Örnek

He did his homework as detailed as he could. (Ödevini yapabildiği kadar detaylı yaptı.)

She cried all night as quietly as she could. (Gece boyunca, yapabildiği kadar sessiz ağladı.)

He should go to work as early as he can. (İşe, gidebildiği kadar erken gitmeli.)

 

As much as / As many as

Miktarla ilgili karşılaştırmalar yapmak istediğimizde, sayılamayan isimler ile ‘’as much as’’ ve çoğul isimler ile de ‘’as many as’’ kalıbını kullanırız:

 

‘’As much as’’ Örnekleri

I know that he loves you as much as I do. (Biliyorum ki o seni benim kadar çok seviyor.)

The government tries to give people as much freedom as they can. (Hükümet, insanlara olabildiğince özgürlük vermek istiyor.)

Özgür wants to gain as much money as his friend Kemal does. (Özgür, arkadaşı Kemal’in kazandığı kadar para kazanmak istiyor.)

 

‘’As many as’’ Örnekleri

There wasn’t as many people as I expected. (Beklediğim kadar insan yoktu.)

There are not as many apples as we need to maket his recipe. (Bu tarifi yapabileceğimiz kadar elma yok.)

He thought that this job has not as many advanteges as the other one. (Bu işin diğer kadar avantajı olmadığını düşündü.)

 

Not:

Çok sayıda şeye atıfta bulunmak için bir sayıdan önce ‘’as many as’’ ve ‘’as much as’’ kalıbını kullanabiliriz:

 

Örneğin

There are almost as many as 50 people crowded in the queue. (Kuyrukta neredeyse 50 kişilik kadar kalabalık var.)

Scientists have discovered a planet which weighs as much as 2,500 times the weight of Earth. (Bilim adamları, Dünya’nın ağırlığının 2.500 katı kadar bir gezegen keşfettiler.)

 

As … as konusunun kapsamlı bir şekilde incelemesine bu yazımızda yer verdik. Farklı cümle yapılarında kullanımları ile ilgili örnekleri paylaştık. Okuduğunuz için teşekkür ederiz. 

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

3 thoughts on “İngilizce as as Konusu ve Örnek Cümleler

  1. Bence olmazsa olmaz, en çok kullanıldığını düşündüğüm “as soon as” (en yakın zamanda) olmalıydı . Anlatım çok iyi olmuş. Teşekkürler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.