İngilizce Bağlaçlar Listesi


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce bağlaçlar (Conjunctions), cümlede kelimeleri bağladığı gibi iki cümleyi de bağlayan fonksiyonelliktedir. İngilizce öğrenirken en çok kullanılan İngilizce bağlaçlar listesi oluşturulmalı, çeşitlerine ve kullanım yerlerine göre örnek cümlelerle çalışılmalıdır. İngilizce bağlaçlar listesi içerisinde bulunan bağlaçları işlevlerine göre gruplayarak sizlere sunmak istiyoruz.

DÜZENLEME BAĞLAÇLARI (COORDINATING CONJUNCTIONS)

gramer-konulari

Coordinating Conjunctions, düzenleme bağlaçları for, and, nor, but, or, yet, so kelimeleri olup nerede nasıl kullanıldığına bir göz atalım.

Örnek:

For: Çünkü, zira

Ali become an export manager just after university, for his father was general manager.

Ali üniversiteden hemen sonra ihracat müdürü oldu çünkü babası genel müdürdür.

And: ve

I like play basketball and football

Basketbol ve futbol oynamayı severim.

Nor: Ne, de

Nor kullanıldıktan sonra cümle olumsuz bir hal alır.

Ali doesn’t play tennis, nor does he like fotball.

Ali tenis oynamaz ne de futboldan hoşlanmaz.

But: Fakat

Ayşe works hard but she can not be successful.

Ayşe çok çalışıyor fakat başarılı olamıyor.

Or: Veya, ya da, yoksa

He doesn’t like cinema or theater.

O sinema veya tiyatrodan hoşlanmaz.

Yet: Yine de, fakat, halbuki

I live in İzmir, yet my favourite city is Ankara.

İzmir’de yaşıyorum fakat favorim Ankara.

So: Bu yüzden

She was late, so She took a taxi.

Geç kalmıştı bu yüzden taksi tuttu.

YAN CÜMLE BAĞLAÇLARI (SUBORDINATING CONJUNCTIONS)

after (-den sonra)

although (rağmen, karşın, -dığı halde)

as (1- iken, 2- yaptıkça ettikçe, 3- dığı gibi, 2.-dığı için)

as if (sanki, imiş gibi)

as long as (-dığı sürece, eğer -se)

as soon as (yapar yapmaz, eder etmez)

as though (sanki, imiş gibi)

because (-dığı için )

before (-den önce)

by the time (-dığı zaman, -e kadar)

even though (-se bile, rağmen)

everytime (-dığı herzaman)

if (eğer, -se, -sa)

if only (yalnızca –se, keşke)

when (-dığı zaman, iken, -dığında)

where (-dığı yer)

while (1. –ken 2. -mesine karşın, buna karşın)

İNGİLİZCE DENKLİK BAĞLAÇLARI (CORRELATIVE CONJUNCTIONS)

both . . . and (hem …hem)

not only . . . but also (sadece değil, ayrıca; hem …hem)

either . . . or (ya …ya da)

neither . . . nor (ne … ne de)

whether . . . or (gerek … gerek, böyle de olsa şöyle de olsa, olup olmadığı)

Gördüğünüz gibi İngilizce bağlaçlar listesi oldukça uzun olup ezberlemek için cümle içinde kullanmayı bilmek ve günlük konuşmalarda kullanmak gerekir. Online İngilizce eğitimlerle bağlaçları çok kolay öğrenebilir, telaffuzlarına kadar tüm detayları en iyi yöntemlerle hafızanıza kaydedebilirsiniz.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.