İngilizce Bağlaçlar Listesi ve Kullanımları


İngilizce Bağlaçlar

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Bağlaçlar kelime veya cümleleri birbirine bağlamakta, anlam bütünlüğünün oluşmasına yardım etmektedir. İngilizcede kullanılan bağlaçlar, anlamları ve kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgi vermek istiyoruz. Öncelikle İngilizce bağlaçlar tablosu içinde en çok kullanılan bağlaçlardan başlayalım.

İngilizce bağlaçlar tablosu ile ilgili en çok kullanılan bağlaçları çeşitleri ile birlikte vermek istiyoruz.

Zaman Bağlaçları

İngilizce Bağlaçlar

When: -dığı zaman

While: -ken

As: -ken

After: -den sonra

Before: -den önce

Until: -e kadar

By the time: -dığında

Once: hele bir, -dığında, -den sonra

Now that: madem ki, -dığına göre

Since: -den beri

During: boyunca

 

Koşul Bağlaçları

If: eğer, -se, -sa

Unless: -medikçe, -mezse

Providing: eğer, şartıyle

As long as: eğer, müddetçe

So long as: eğer, müddetçe

On condition that: Şartıyle

Suppoze: Farzet ki

Supposing: Düşünüldüğünde

Even if: -sa bile

Only if: Ancak, eğer, -sa

If only: Keşke

Otherwise: Yoksa

In case: Bu durumda

 

Neden-Sonuç Bağlaçları

Because: Çünkü

As: Çünkü, -den dolayı

Because of: -den dolayı

Therefore: Bu yüzden

Thus: Bu yüzden

So: Dolayısıyla

As a result: Sonuç olarak

For: Çünkü

 

Zıtlık Bağlaçları

Altough: -e rağmen

Trough: -e rağmen

While: İken

However: Ancak

Yet: Ancak

Conversely: Aksine

In contrast to: -in aksine

Unlike: -in aksine

 

Aynı Fikri Sürdürme Bağlaçları 

Moreover: Dahası

Further more: Dahası

What is more: Dahası

As wel as: -e ilave olarak

Also: Ayrıca

 

Paralel Fikri Sürdürme Bağlaçları

Neither..nor: ne..ne de

Either..or: ya, ya da..ne, ne de

Both..and: hem..hem de

Tüm İngilizce dil sınavlarında bağlaçlar çıkmakta, İngilizce bağlaçlar tablosu ile ilgili yeterli bilgiye sahip olanlar sınavda daha başarılı olmaktadır. İngilizce öğrenirken uygulanan yöntem ne olursa olsun bağlaçlara özel olarak dikkatle çalışmak gerekir. Online İngilizce eğitimlerde bağlaçlarla ilgili son derece etkili öğrenme yöntemleri uygulanmakta ve kursiyerler bağlaçları çok daha kolay ezberlemektedir. Kullanım yerleri ile ilgili cümleler, karşılıklı konuşmalar ve testlerle bilgiler pekiştirilmektedir.

 

Örnek:

We went on a picnic although it was raining.
Yağmur yağmasına rağmen pikniğe gittik.

 

They left before the game was over.
Oyun bitmeden önce ayrıldılar.

 

He asked where he was.
Nerede olduğunu sordu.

 

ÖZET:

Başlıca İngilizce zaman bağlaçları nelerdir?

When: -dığı zaman, While: -ken, As: -ken, After: -den sonra, Before: -den önce’dir.

Başlıca İngilizce koşul bağlaçları nelerdir?

If: eğer, -se, -sa, Unless: -medikçe, -mezse, Providing: eğer, şartıyle, As long as: eğer, müddetçe, So long as: eğer, müddetçe.

Başlıca İngilizce neden-sonuç bağlaçları nelerdir?

Because: Çünkü, As: Çünkü, -den dolayı, Because of: -den dolayı, Therefore: Bu yüzden, Thus: Bu yüzden.

Başlıca İngilizce zıtlık bağlaçları nelerdir?

Altough: -e rağmen, Trough: -e rağmen, While: İken, However: Ancak, Yet: Ancak.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.