İngilizce Bağlaçlar Listesi ve Kullanımları


İngilizce Bağlaçlar
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Bağlaçlar kelime veya cümleleri birbirine bağlamakta, anlam bütünlüğünün oluşmasına yardım etmektedir. İngilizcede kullanılan bağlaçlar, anlamları ve kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgi vermek istiyoruz. Öncelikle İngilizce bağlaçlar tablosu içinde en çok kullanılan bağlaçlardan başlayalım.

İngilizce bağlaçlar tablosu ile ilgili en çok kullanılan bağlaçları çeşitleri ile birlikte vermek istiyoruz.

İngilizce Zaman Bağlaçları

İngilizce Bağlaçlar

 • When: -dığı zaman
 • While: -ken
 • As: -ken
 • After: -den sonra
 • Before: -den önce
 • Until: -e kadar
 • By the time: -dığında
 • Once: hele bir, -dığında, -den sonra
 • Now that: madem ki, -dığına göre
 • Since: -den beri
 • During: boyunca

İngilizce Koşul Bağlaçları

 • If: eğer, -se, -sa
 • Unless: -medikçe, -mezse
 • Providing: eğer, şartıyle
 • As long as: eğer, müddetçe
 • So long as: eğer, müddetçe
 • On condition that: Şartıyle
 • Suppoze: Farzet ki
 • Supposing: Düşünüldüğünde
 • Even if: -sa bile
 • Only if: Ancak, eğer, -sa
 • If only: Keşke
 • Otherwise: Yoksa
 • In case: Bu durumda

İngilizce Neden-Sonuç Bağlaçları

 • Because: Çünkü
 • As: Çünkü, -den dolayı
 • Because of: -den dolayı
 • Therefore: Bu yüzden
 • Thus: Bu yüzden
 • So: Dolayısıyla
 • As a result: Sonuç olarak
 • For: Çünkü

İngilizce Zıtlık Bağlaçları

 • Altough: -e rağmen
 • Trough: -e rağmen
 • While: İken
 • However: Ancak
 • Yet: Ancak
 • Conversely: Aksine
 • In contrast to: -in aksine
 • Unlike: -in aksine

Aynı Fikri Sürdürme Bağlaçları 

 • Moreover: Dahası
 • Further more: Dahası
 • What is more: Dahası
 • As wel as: -e ilave olarak
 • Also: Ayrıca

Paralel Fikri Sürdürme Bağlaçları

 • Neither..nor: ne..ne de
 • Either..or: ya, ya da..ne, ne de
 • Both..and: hem..hem de

Tüm İngilizce dil sınavlarında bağlaçlar çıkmakta, İngilizce bağlaçlar tablosu ile ilgili yeterli bilgiye sahip olanlar sınavda daha başarılı olmaktadır. İngilizce öğrenirken uygulanan yöntem ne olursa olsun bağlaçlara özel olarak dikkatle çalışmak gerekir. Online İngilizce eğitimlerde bağlaçlarla ilgili son derece etkili öğrenme yöntemleri uygulanmakta ve kursiyerler bağlaçları çok daha kolay ezberlemektedir. Kullanım yerleri ile ilgili cümleler, karşılıklı konuşmalar ve testlerle bilgiler pekiştirilmektedir.

Örnek:

We went on a picnic although it was raining.
Yağmur yağmasına rağmen pikniğe gittik.

They left before the game was over.
Oyun bitmeden önce ayrıldılar.

He asked where he was.
Nerede olduğunu sordu.

İngilizce Bağlaçlar Konu Anlatımı Video

ÖZET:

Başlıca İngilizce zaman bağlaçları nelerdir?

When: -dığı zaman, While: -ken, As: -ken, After: -den sonra, Before: -den önce’dir.

Başlıca İngilizce koşul bağlaçları nelerdir?

If: eğer, -se, -sa, Unless: -medikçe, -mezse, Providing: eğer, şartıyle, As long as: eğer, müddetçe, So long as: eğer, müddetçe.

Başlıca İngilizce neden-sonuç bağlaçları nelerdir?

Because: Çünkü, As: Çünkü, -den dolayı, Because of: -den dolayı, Therefore: Bu yüzden, Thus: Bu yüzden.

Başlıca İngilizce zıtlık bağlaçları nelerdir?

Altough: -e rağmen, Trough: -e rağmen, While: İken, However: Ancak, Yet: Ancak.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.