İngilizce Bağlaçlar ve Edatlar


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Bu yazımızda size edatlar ve bağlaçları anlatacağız.

Conjunctions (Bağlaçlar)

İNGİLİZCE TEMEL BAĞLAÇLAR

And (ve), But (Ama), For (çünkü), Then (sonra), Or (veya), Yet (ama, yine de)

İNGİLİZCE ZAMAN BAĞLAÇLARI

 • When (dığında), While (iken), As (iken), After (den sonra), Before (den önce), Until (e kadar),
 • As soon as (ar…maz), Since (den beri), once (ar… maz, dığında)

Kendilerinden sonra kelime veya cümle yapılarına çevirisinde verilen anlamları katarlar.

Örnek:

– I saw a dog, when I went to Park. (Parka bir köpek gördüm.)

– As soon as you come home, call me. (Eve gelir gelmez beni ara.)

İNGİLİZCE KOŞUL BAĞLAÇLARI

 • If (eğer), Unless (medikçe), even if (sa bile), without (siz/sız), as if (mış gibi), so that (sın diye),
 • In case (durumunda, ır diye), as long as (müddetçe)

Örnek:

– As long as dog doesn’t enter the house, it can stay. (Köpek eve girmediği müddetçe kalabilir.)

– I got his address in case I should have oportunity to visit him. (Onu ziyaret etme fırsatım olur diye adresini aldım.)

İNGİLİZCE NEDEN – SONUÇ BAĞLAÇLARI

 • Because , As, Since, Due to, Owing to, Becuse of” hepsi kendisinden sonra gelen kelime veya cümleye çünkü, den dolayı anlamı katıyor.
 • So (bu yüzden), As a result of (in sonucu olarak), Consequently (sonuç olarak), Thanks to (sayesinde)

Örnek:

– Since you worked hard, you earned a prize. (Çok çalıştığından dolayı ödül kazandın.)

– As a result of Indepence War, Turkish people earned their freedom. (Kurtuluş savaşı sonucunda, Türk halkı özgürlüğünü kazandı.)

İNGİLİZCE ZITLIK BAĞLAÇLARI

 • “Although, though, even though” = e rağmen + cümle   “While, Whereas” = iken + cümle
 • “Despite, In spite of” = e rağmen + isim   However (ancak), “Nevertheless, Nonetheless” = yine de, buna rağmen , ancak   On the contrary (aksine), On the other hand (diğer yandan), “Contrary to, In
 • Contrast to, Unlike” = ın aksine

Örnek:

– Although he scored 2 goals, they lost the game. (2 tane gol atmasına rağmen maçı kaybettiler.)

– Unlike you, all employees in the office attended the meeting. (Senin aksine-haricinde, ofisteki bütün çalışanlar toplantıya katıldı.)

– My salary is pretty low, nevertheless I really enjoy what I’m doing. (Maaşım baya az yine de yaptığım işi seviyorum.)

İNGİLİZCE AYNI FİKRİ DESTEKLEMEK AMACIYLA KULLANILAN BAĞLAÇLAR

“Also, Besides, Further, Futhermore, Moreover, In addition, What’s more” =      ayrıca, ek olarak, üstelik manalarını içeriyor.

– The whole report is badly written. Moreover, it is inaccurate. (Raporun tümü kötü yazılmış. Ayrıca doğru da değil.)

– This small guidebook has clear and practical information. What’s more, it fits in the camera bag! (Bu küçük rehber kitabı açık ve pratik bilgilere sahip. Üstelik kamera çantasına da sığıyor!)

-The hotel we stayed was not comfortable; besides, staff was not qualified. (Kaldığımız hotel konforlu değildi, ayrıca hotel çalışanları nitelikli değillerdi.)

İNGİLİZCE EDATLAR-PREPOSITIONS

İngilizcede edatlar diyince akla ilk gelenleri yer yön için kullanılan edatlarıdır. Bunların en çok kullanılanları aşağıdaki gibidir.

 • In: içinde – The children are playing in the garden. (Çocuklar bahçenin içinde oynuyorlar.)
 • On: üstünde – The cat is sleeping on the bed. (Kedi yatağın üstünde uyuyor.)
 • Under: altında – There is a book under the table.
 • In front of: önünde – I am waiting in front of the cinema. (Ben sinemanın önünde bekliyorum.)
 • Behind: arkasında – Bird is hiding behing the tree. (Kuş ağacın arkasında saklanıyor.)
 • Next to: yanında, bitişiğinde – Mehmet is sitting next to Ali. (Mehmet Ali’nin yanında oturuyor.)
 • Between: arasında – Turkey is between Black, Aegean and Mediterranean Sea. (Türkiye Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizleri arasındadır.)
 • At: de, da manasına gelmekte. Zamanların önünde ve bir yerde bulunduğunuzu (içinde olmak zorunda değil) anlatmak için kullanılır. – Match will start at 19:30. (Maç 19:30’ da başlayacak.) – I am at the airport right now. (Şu an havalimanındayım.)
 • Near: yakın, yakınında – I am near the hospital. (Ben hastanenin yakınındayım.)

Bunlara ek olarak kullanılanları;

Below (aşağıda) over (üzerinde), above (üzerinde), across (karşısında), through (sayesinde),               to (-e,-a), into (içine), towards (-e doğru), onto (üstüne), from (-den,-dan), among (arasında)

 • – the fish are below the surface
 • – over 16 years of age
 • – a path above the lake
 • – walk across the bridge
 • – drive through the tunnel
 • – go to the cinema
 • – go into the kitchen
 • – go 5 steps towards the house
 • – jump onto the table
 • – a flower from the garden

İngilizce Zaman Edatları – Time Prepositions

 • On: Günlerden önce – on Monday
 • In: Ay, sene, mevsimlerden sonra – in August / in winter – in 2006
 • At: akşam, haftasonu, belli bir zamanda – at night – at the weekend – at half past nine
 • Since: Geçmişten günümüze kadar (-den beri) – since 1980
 • For: Belli bir süredir (-dır,dir) – for 2 years
 • Ago: -den önce – 2 years ago
 • To/ Till/ Until: -e kadar – from Monday to/till/until Friday

İngilizce’yi Konuşarak Öğrenin

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.