İngilizce İsmin Halleri Nelerdir?

İngilizce Bağlaçlar ve Örnek Cümleler

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce uzun cümlelerde kullanılan bağlaçlar iki kelimeyi veya iki cümleyi birbirine bağlayan ve hem yazı hem de konuşma dilinde akıcı cümleler kurmayı sağlayan kelimelerdir. Fonksiyonlarına göre İngilizce bağlaçlar değişmektedir.

İngilizce temel bağlaçlar yedi adettir

Şimdi “olur mu canım onlarca bağlaç var” diyeceksiniz. Evet, İngilizcede onlarca bağlaç var. Hepsini fonksiyonlarına göre sıralayacağız. Bu konu sık-sık tartışma konusu olmuş ama temel bağlaçların yedi adet olduğu gerçeği değişmemiştir. En azından bu temel bağlaçları iyi bilmek İngilizce sınavlarında puanınızı arttırmakta çok faydalı olacağından hemen ilk yedi bağlacı verelim.

And-Ve

But-Fakat, ama, ancak

Or-Veya

Nor-Ne de

So-Bundan dolayı, bu yüzden

For-Zira (Edat olarak kullanıldığında için anlamındadır)

Yet-Halbuki (Zarf olarak kullanıldığında henüz anlamındadır)

Şimdi fonksiyonlarına göre tüm bağlaçları gruplar halinde inceleyelim

Aynı fikri sürdüren bağlaçlar

Bu bağlaçlar ilk cümlede verilen düşünceyi devam ettiren destekleyen bağlaçlardır.

Also-de, da, dahi

As well as-Birlikte, yanı sıra

Along-Boyunca, yanı sıra, süresince

Moreover-Bundan başka, bir de, diğer taraftan

Further-Ayrıca, daha fazla, bundan başka

Furthermore-Bundan başka, ayrıca, üstelik

Besides-Bir de, üstelik, zaten, ayrıca, bundan başka

In addition-Hem de, bir de

Additionally-İlaveten, bundan başka ayrıca

Zıtlık bildiren bağlaçlar

Zıtlık bildiren bağlaçlar ilk cümlede belirtilen fikre karşı bir açıklama yapılmadan önce kullanılır.

Because-Çünkü, dolayı, yüzünden

Because of-Nedeni ile

Now that-Madem ki

For-Dolayı, çünkü, zira, nedeniyle

So-Bu yüzden, için, yani, diye

Therefore-Bundan dolayı, bu nedenle, bu yüzden

Since-Den beri, madem, dığı için, dolayı

That’s way-Bu yüzden, bundan dolayı

On account of-Uğruna, bakımından, yüzünden, dolayı

In the event-Sonuçta

Consequently-Bu nedenle, sonuç olarak

Thus-Böylece, böyle, bu nedenle, bu ölçüde, nitekim

In that case-O halde, demek oluyor ki, öyleyse

Owing to-Sayesinde, nedeni ile, yüzünden

Due that-Yüzünden, dolayı

By virtue of-Nedeni ile

For that reason-O yüzden, o nedenle

Koşul bağlaçları

Koşullu cümlelerin olmazsa olmazı bağlaçlar da bunlar

If-Eğer

Without-Medikçe, meksizin

In the case of-Olduğu takdirde, olması halinde, durumunda

Unless-Olmazsa, olmadıkça

But for-Olmasaydı, olmasa

On condition that-Şartıyla

In order that-olması için

Zaman bağlaçları

Bu bağlaçlarda eylemin zamanını bildirme söz konusudur.

When-Dığı zaman

Since-Den beri

Once-Hemen

Until-İnceye kadar

Before-Önce

After-Sonra

While-İken

Whenever-Dığında

As soon as-Hemen

Till-Kadar, dek

Bağlaçlar ile ilgili cümleler

Tüm bağlaç türleri ile, bağlaçlar ile ilgili olarak önceden hazırlamış olduğumuz bağlaçlar listesine göz atarak burada yer alan bağlaçlar ile birlikte konuyu kafanızda daha da netleştirebilir, dilerseniz örnek cümleler ile konuyu pekiştirebilirsiniz.

İngilizce bağlaçlar ve edatlar

İngilizce Bağlaçlar ve Örnek Cümleler son güncelleyen: Eylül 22nd, 2018nihat

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.