İngilizce Biweekly Kullanımı ve Örnek Cümleler


İki haftada bir demek olan biweekly, iki haftada bir yapılan eylemleri ifade etmede kullanılır. Biweekly ile ilgili kullanılabilecek cümle kalıplarını aşağıda bulabilirsiniz.

İngilizce Biweekly Kullanımı ve Örnek Cümleler

I go to the cinema biweekly-İki haftada bir sinemaya giderim.

Örnek cümlede de görüldüğü gibi her gün ya da her hafta yapılan bir iş değil iki haftada bir yapılan bir eylem söz konusudur.

İngilizce biweekly örnek cümleler

My friend comes to me for study biweekly-Arkadaşım iki haftada bir ders çalışmak için bana geliyor.

We go to the theater biweekly-İki haftada bir sinemaya gideriz.

You must change your password biweekly-İki haftada bir şifrenizi değiştirmelisiniz.

This magazine is published biweekly-Bu dergi iki haftada bir yayımlanıyor.

We are shipment to England biweekly-İngiltere’ye iki haftada bir sevkiyat yapıyoruz.

My son studies biweekly at the library-Oğlum kütüphanede iki haftada bir çalışır.

We paid to bank biweekly-İki haftada bir bankaya ödeme yaparız.

The teacher is doing an exam biweekly-Öğretmen iki haftada bir sınav yapıyor.

You must go to the doctor biweekly-İki haftada bir doktora gitmelisin.

İngilizce biweekly kullanımı

İki haftada bir yapılan veya yapılması gereken işlerde every two weeks yerine kısaca biweekly diyerek anlatmak istediğiniz şeyleri kolayca ifade edebilirsiniz. İngilizcede bu gibi durumlar için tek kelimelik ifadeler kullanılmakta, mesela öbür gün demek için after tomarrow değil overmorrow kullanılmaktadır. İki ayda bir demek içinse bimonthly denilmektedir.

Biweekly ile eş anlamlı kelimeler

Fortnightly

Semiweekly

Bu iki kelimeyi gördüğünüzde biweekly ile eş anlamlı olduğunu yani iki haftada bir demek olduğunu bilmelisiniz.

You must read the book weekly or biweekly-Haftada veya iki haftada bir kitap okumalısın.

We ara playing tennis fortnightly-İki haftada bir tenis oynuyoruz.

John goes to the dentist semiweekly-John iki haftada bir dişçiye gider.

I hope you come here bweekly-İki haftada bir buraya gelmeni ümit ediyorum.

We visit our granmother biweekly-İki haftada bir büyükannemizi ziyaret ederiz.

You can clean your car biweekly-Arabanı iki haftada bir temizleyebilirsin.

Son Yazılar