İngilizce Caustatives Konu Anlatımı


İngilizce Kaç Ayda Öğrenilir?

 

İngilizce caustative yani ettirgen yapı ile ilgili eksikleriniz varsa; ettirgen yapı nedir, bir cümlenin ettirgen hale gelmesi için hangi yardımcı fiiller kullanılır bu yazımızda bunları aktaracağız.

Ettirgen yapı nedir?

Türkçesi yaptırmak, ettirmek, getirtmek, çalıştırmak gibi eylemin başkasına yaptırıldığı fiiller ettirgen yapıdadır. Yani fiilin öznesi kişinin kendisi değil başkasıdır.

Örn: Arabamı temizlettim. Özne birinci tekil şahıs gibi görünse de temizleme işini yapan başkasıdır.

İngilizce ettirgen cümlelerdeki fiiller

Ettirgen cümlelerde eylemi yapan kişilerin farklı olduğunu ve işi yaptırma durumunun söz konusu olduğunu söylemiştik. Ettirgen cümlelerde eylemi başkasına yaptırmada kullanılan fiiller bulunuyor. Bunlar have, get, make, let, allow, employ, assist, hire, permit, convince, motivate, require ve force fiilleridir.

Have kullanımı

Subject + Have/Had + Object + V3

Ettirgen yapıdaki bir cümlede eylemi gerçekleştiren kişi veya kişiler belli değildir. Eylemi yaptırma söz konusu olduğundan yapılan işin anlatıldığı bir durum mevcuttur.

She had her hair cut yesterday: O dün saçlarını kestirdi.

We had the ceilling our whitewashed: Tavanımızı badanalattık.

Get kullanımı

Subject + get + Object + V1

Get fiilinin kullanıldığı ettirgen cümlelerde anlam bakımında ikna durumu bulunur.

I got my son to clean our car: Arabamızı oğluma temizlettirdirm.

Canan got her friend to buy beautiful flowers: Canan arkadaşına güzel çiçekler aldırdı.

Make kullanımı

Subject + make/made + Object + V1

Get fiilinin aksine make fiilinin kullanıldığı ettirgen cümlelerde ikna değil zorlama söz konusudur. Yani eylem bir başkasına zorla yaptırılmıştır.

My father made us go home: Babam bizi eve göndertti.

Myf friend always makes me laugh: Arkadaşım beni her zaman güldürür.

Late kullanımı

Subject + let + Object + V1

İzin vermek anlamında kullanılan let, ettirgen cümlelerde yine izin verme ve müsaade etme anlamındadır.

My mother didn’t let me go to the cinema: Annem sinemaya gitmeme izin vermedi.

Our manager let us take for a week: Müdürümüz bir hafta izin almamıza müsaade etti.

Son Yazılar