Kategori İngilizce Dersleri

Bir şeyi anlatmanın en yaygın yollarından biri onu diğer şeylerle karşılaştırmaktır. İngilizcede iki şeyi karşılaştırmak için comparative yapıları kullanılır. Comparative kelimesi compare‘den gelir. Compare karşılaştırmak, mukayese etmek demek. Comparative‘e sözlükten bakarsak karşımıza karşılaştırmalı, mukayeseli gibi anlamlar çıkıyor. Comparative yapılar more/less…than ve as…as kalıplarıdır.

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce comparative yapıları şu şekilde yapılır:

İsim(Özne)+Yüklem+Comparative Sıfatı-ER ya da MORE-SIFAT +Than+İsim(Obje)

İki ismi mukayese ettiğimiz durumlarda bu yapıyı kullanabilirsiniz. Bu yapıdaki ikinci obje eğer bağlamdan ne olduğu anlaşılabiliyorsa cümleden atılabilir.

ÖRNEKLER

 • My hands are bigger than yours. (Benim ellerim seninkilerden büyük.)
 • Your dog runs faster than Tim’s. (Senin köpeğin Tim’in köpeğinden daha hızlı koşuyor.)
 • This TV is smaller than our TV at home. (Bu televizyon bizim evdekinden küçük.)
 • James is 1m78. He is tall. But Chris is 1m85. He is taller than James.
 • America is big. But China is bigger.
 • I want to have a faster computer.
 • Is French more difficult than English?

Tek Heceli Sıfatların Comparative Yapımı

Kelimeye -er ekini ekleyerek comparative yapısı elde edilir. Kelime sonundaki sessiz harf ikilenir.

Tall-Taller

Fat-Fatter

Big-Bigger

Sad-Sadder

İki Heceli Sıfatların Comparative Yapımı

İki heceli sıfatlar ya -er ekleyerek ya da more kalıbı kullanılarak comparative yapılır. Genellikle -er eklemek daha yaygın bir kullanım şeklidir. –y ile biten sıfatlara -er eklediğimizde y düşüp -ier şekline dönüşür.

happy- happier/more happy

busy- busier/more busy

simple- simpler/more simple

quiet – quieter/more quiet

clever – cleverer/more clever
narrow – narrower/more narrow

Üç ve Daha Fazla Heceli Sıfatların Comparative Yapımı

Üç ve daha fazla heceli sıfatlar, sıfatın önüne more eklenerek comparative yapılır.

important- more important

expensive-more expensive

Düzensiz Sıfatların Comparative Yapımı

Bazı istisnai sıfatların comparative yapımına bakalım:

good-better

bad-worse

little-less

much-more

far- further/farther

Comparative Yapılar Nasıl Kullanılır

Sıfatlar gibi comparative yapılar da isimlerden önce kullanılabilir.

 • a more intelligent man
 • the bigger piece of cake

Comparative yapılar be fiilinden sonra da kullanılabilir.

 • The street has become quieter since you left.
 • You should be more responsible.

Comparative yapılardan sonra sık sık than kullanılır. Kıyaslama böylece kıyaslanan her iki şeyi de içerir.

 • John is taller than you.

Comparative yapılarla birlikte much, a lot, far, a bit/little, slightly gibi sözler kullanılarak kıyaslama güçlendirilir.

 • Could you be a bit quieter?
 • I’m feeling a lot better.

Kıyaslama yaparken İngilizcede daha diyebileceğimiz gibi daha az anlamını da verebiliriz. More kelimesine karşıt olarak İngilizcede bunun için less sözcüğü kullanılır. Bir şeyin diğerin daha düşük seviyede olduğunu belirtmek için less sözcüğünü tercih edebilirsiniz.

 • This sofa is less comfortable. (Bu koltuk daha az rahat.)
 • I’ve always been less intelligent than my sister. (Her zaman ablamdan daha az zeki oldum.)

As …. as Kalıbı

İngilizcede iki şeyi karşılaştırmanın diğer bir yolu da as…as yapısını kullanmaktır. More yapısından farklı olarak as…as iki şeyin aynı oranda olmasından bahseder. Birkaç örnekle bu yapıyı daha iyi anlayalım.

 • Turkish is not as difficult as Chinese. (Türkçe Çince kadar zor değil.)
 • The bookstore is not as crowded as usual. (Kitapçı her zamanki gibi kalabalık değil.)
 • He is not as smart as he looks. (Göründüğü kadar zeki değil.)
Güncel İçeriklerimiz

Lütfen Ne Aradığınızı Yazın ve "Enter" tuşuna basın.