İngilizce Fikir Belirtme Cümleleri ve Sözleri


İngilizce Fikir Belirtme Cümleleri

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce fikir belirtme cümleleri, sizlere bahsedilen herhangi bir mesele hakkında fikrinizi belirtmeniz oldukça önemlidir. Bu nedenle İngilizce öğrenirken çalışmanız gereken konuların başında İngilizce fikir belirtme cümleleri gelmektedir. İngilizce fikir belirtme cümlelerinde belli kalıpları kullanabilir ve ardından söylemek istediğiniz cümlenin devamını getirebilirsiniz. İçeriğimizde de aynı zamanda bu konuyu pekiştirmek için hazırlanmış İngilizce diyalogları bulabilir, dilerseniz diğer içeriklerimize de göz atabilirsiniz.

İngilizce Fikir Belirtme Cümleleri ve Kalıpları

 • I assume…:  Sanırım.
 • I consider…: Düşünüyorum.
 • To me…: Benim için…
 • It is my view…: Benim görüşüme göre…
 • To my way of thinking…: Benim düşünce tarzıma göre…
 • It’s my belief that…: Benim inancıma göre…
 • To my mind…: Bana göre…
 • As far as I can tell…: Söyleyebildiğim kadarıyla…
 • In my opinion…: Bence…
 • If you ask me…: Eğer bana sorarsan…
 • The way I see it…: Gördüğüm kadarıyla…
 • It seems to me…: Bana öyle görünüyor ki…
 • As far as I can see…: Görebildiğim kadarıyla…
 • As far as I’m concerned…: İlgilendiğim kadarıyla…
 • I assume that…: Farz ediyorum ki…
 • If you wonder my opinion…: Eğer fikrimi merak ediyorsan…
 • The way I see things is that…: Bir şeyleri görmeme göre…
 • I believe…: İnanıyorum.
 • I would say…: Şöyle söylerdim…
 • I guess…: Sanırım.
 • I consider that…: Öyle düşünüyorum…
 • I esteem that…: Saygılarımla.
 • I feel that: Hissediyorum.
 • I would say that: Şunu söylemek isterim.
 • If I am not mistaken:  Eğer yanılmıyorsam…
 • I feel: Hissediyorum.
 • In my view: Bakış açıma göre…
 • That’s just my feeling/opinion.: Bunlar sadece benim hissim. / düşüncem.
 • That’s just how I see it/feel about it, too.: Ben de böyle görüyorum / hissediyorum.
 • That’s a very good/important point.: Bu çok iyi / önemli bir nokta.
 • You’ve got a good point there.: Çok iyi bir noktaya değindin.
 • It seems likely: Muhtemelen öyle görünüyor.
 • I (quite) agree.: (Oldukça) katılıyorum.
 • I agree completely/entirely.: (Tamamen) katılıyorum.
 • I couldn’t agree more.: Daha fazla katılamazdım.
 • I agree with: Katılıyorum.
 • Personally, I think: Bence…
 • What I mean is: Demek istediğim…
 • I figure that: Bunu anlıyorum.
 • From my point of view: Benim açımdan…
 • I’m of the opinion that: Ben şu görüşe sahibim.
 • If you ask me: Bana sorarsan…
 • To be honest: Dürüst olmak gerekirse…
 • Honestly I think: Dürüst olmak gerekirse…
 • My point of view is that: Benim açımdan…
 • Well, if you ask me: Bana sorarsan…
 • It seems obvious that: Görünüşe göre…
 • The main points are: Ana noktalar şunlar…
 • The essential point is: Önemli olan şu…
 • I’d say that: Şunu söylemek isterdim.
 • I’d suggest that: Şunu öneririm.
 • It seems to me: Bana öyle görünüyor ki…
 • As far as I know: Bildiğim kadarıyla…
 • Look, it’s like this: Bak, şöyle…
 • The reason for this is…: Bunun nedeni…
 • The main problem is….: Temel sorun şudur ki…
 • Just let me explain….: Sadece açıklamama izin ver.
 • Well, the reason is…: Nedeni…
 • Well, the thing is …: Şey…
 • Above all we must keep in mind that….: Her şeyden önce şunu aklımızda tutmalıyız.
 • Yes, perhaps, but…:  Evet, belki ama…
 • Yes, possibly, although….: Evet, muhtemelen…
 • Yes, but on the other hand….:  Evet ama öte taraftan…
 • Yes, up to a point.:  Evet, bir noktaya kadar…
 • I agree up to a certain point, but….: Belirli bir noktaya kadar katılıyorum, ama…
 • Yes, in a way.:  Evet, bir bakıma…
 • Maybe, I suppose so.: Belki de öyle…
 • Well, it depends.: Evet, ona bağlı…
 • I don’t think it’s as simple as that…..: Bunun bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum.
 • I see what you mean, but I think that’s not the whole story.: Ne demek istediğini anlıyorum, ama bence bütün hikaye bu değil.
 • You may be right there.: Orada haklı olabilirsin.
 • Yes, but there’s also another aspect to consider.: Evet, ancak dikkate alınması gereken başka bir husus daha var.
 • In summary,…: Özetle…
 • All in all,…: Neticede…
 • All things considered,…: Her şey ele alındığında…
 • As a result,…: Sonuç olarak…
 • Briefly to conclude…: Kısaca sonuçlandırmak gerekirse
 • By and large…: Genel olarak…
 • Considering all of these… Tüm bunlar göz önüne alındığında….
 • Everything considered,…: Her şey düşünüldüğünde…
 • Finally/ Lastly,…Sonunda, sonuç olarak…
 • In a nutshell…: Kısaca…
 • In brief,…: Kısaca…
 • In closing,…: Sonuç olarak…
 • In concluding,…: Sonuç olarak…
 • In essence,…: Özünde…
 • In short,…: Kısaca…
 • In sum,…: Özetle…
 • In the end,…: Sonunda…
 • In the final analysis…: Son analiziyle…
 • It is concluded that…: Sonuç olarak…
 • On the whole,…: Her şey düşünüldüğünde…
 • Overall, it may be said…: Genel olarak şöyle söylenebilir…
 • Overall,…: Genel olarak…
 • Taking everything into account,…: Her şeyi hesaba katarak…
 • Taking this into account,…: Bunu dikkate alarak…
 • To briefly paraphrase…: Kısaca açıklamak gerekirse…
 • To put it all together…: Hepsini bir araya getirdiğimde…
 • To put it bluntly…: Açıkça söylemek gerekirse…
 • To sum up,…: Sonuç olarak…
 • To summarise,…: Özetle…
 • Ultimately,..: Sonuçta…

İngilizce Fikir Belirtme Diyalogları

A:  So, do you think that Tokyo is a great place to live?

B:  I believe that, yes. Food and clothes are very cheap and it’s easy to travel around the city.

A:  What do you think about the idea that there are too many people living in Tokyo?

B:  I don’t think so. There are a lot of people but the city is always busy and exciting.

A: Peki, Tokyo’nun yaşamak için harika bir yer olduğunu düşünüyor musunuz?

B: Böyle düşünüyorum, evet. Yiyecekler ve kıyafetler çok ucuz ve şehir etrafında dolaşmak oldukça kolay.

A: Tokyo’da çok fazla insanın yaşadığı düşüncesi konusunda ne düşünüyorsun?

B: Sanmıyorum. Bir sürü insan var ama şehir her zaman yoğun ve heyecan verici.

Eylül: What do you think about marriage?

Can: I don’t think it’s for everyone. To start with, the cost of a wedding these days is ridiculous!

Eylül: Evlilik hakkında ne düşünüyorsun?

Can: Bunun herkes için olduğunu düşünmüyorum. Başlangıç ​​olarak, bu günlerde bir düğünün maliyeti saçma!

 

Ali: What’s your opinion of smoking?

Batu: I’m not sure. For me, it’s important that children do not smoke.

Ali: But do you think it’s a good idea that people can smoke in shops and bus stops?

Batu: I don’t think so. Children use buses too.

Ali: So what do you think about stopping smoking everywhere in Turkey?

Batu: Maybe.

Ali: Sigarayla ilgili fikrin nedir?

Batu: Emin değilim. Benim için çocukların sigara içmemesi önemlidir.

Ali: Ama insanların dükkanlarda ve otobüs duraklarında sigara içmeleri hakkında ne düşünüyorsun?

Batu: Öyle düşünmüyorum. Çocuklar da otobüs kullanıyor.

Ali: Peki Türkiye’nin her yerinde sigaranın bırakılması hakkında ne düşünüyorsun?

Batu: Belki.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.