İngilizce d Takısı: Konu Anlatımı ve Örnekler


D takısı Simple Past Tens yani dil’li geçmiş zamanda düzenli fiillerin sonuna getirilmektedir. Düzenli fiillerin ikinci halinde fiil sonuna d takısı getirilir.

 

Şimdi d takısı alan fiilleri ve Türkçe karşılıklarını öğrenelim. Geçmiş zamanı ifade eden d takısı ile ilgili, aşağıda onlarca fiil için örneklenmiş haller yer alıyor. Sözcükleri teker teker kontrol etmenizi öneririz.

 

Mastar hali     İkinci hali        Anlamı

Admire            admired          hayran kalmak

Advise             advised            tavsiye etmek

Amuse             amused           eğlendirmek

Analyse           analysed          analiz etmek

Annuce            annuced          ilan etmek, duyurmak

Approve           approved         onaylamak

Argue              argued             tartışmak

Arrive              arived              varmak

Bake                baked              fırında pişirmek

Balance           balanced         dengede tutmak

Behave            behaved          davranmak

Care                 cared               önemsemek

Cause              caused             neden olmak

Challenge        challenged      meydan okumak

Charge             charged           ücretlendirmek

Compare         compared        kıyaslamak

Compate         compated        rekabet etmek

Confuse           confused         kafa karıştırmak

Continue          continued        devam etmek

Dance              danced dans etmek

Divide              divided bölmek

Educate           educated         eğitim vermek

Encourage       encouraged     cesaret vermek

Escape             escaped           kaçmak

Excue               excused           affetmek

Face                faced               yüz yüze gelmek

Hate                hated               nefret etmek

Hope                hoped              ümit etmek

Invite               invited             davet etmek

Joke                 joked               şaka yapmak

Judge               judged             yargılamak

Lie                   lied                  yalan söylemek

Like                  liked                hoşlanmak

Live                  lived                yaşamak

Love                 loved               sevmek

Manage           managed         idare etmek

Notice             noticed            farkına varmak

Opserve           observed         gözlemek

Phone              phoned            telefon etmek

Remove           removed          uzaklaştırmak

Shave              shaved             tıraş olmak

Use                  used                kullanmak

 

İngilizce d takısı örnek cümleler

I lived in İstanbul for two years: İki yıl İstanbul’da yaşadım

I hated this movie: Bu filmden nefret ettim

They admired my clothes: Onlar elbiseme hayran kaldı

I phoned you several times: Sana birkaç kez telefon ettim

We used this table in the class: Sınıfta bu masayı kullandık

Canan escaped from the dog: Canan köpekten kaçtı

I danced with my father at the party: Partide babamla dans ettim

This company approved my order: Bu firma siparişimi onayladı

I loved you: Seni sevdim

I argued with my friend this subject: Arkadaşımla bu konuyu tartıştım

He lied to me: O bana yalan söyledi

Son Yazılar