İngilizce Ders İsimleri ve Türkçe Anlamları


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Dünyanın hemen hemen her yerinde belirli bir seneye kadar eğitim zorunluluğu mevcut. Her ne kadar ülkelerin eğitim sistemlerinin yapısında farklılıklar olsa da, temel özellikleri genellikle birbirine benzerdir. Özellikle ders isimleri ve içerikleri temelinde aynı özellikleri taşır. Bu derslerin İngilizce isimlerine ve telaffuzlarına hakim olmak da günlük İngilizceniz için oldukça önemlidir. İngilizce dersleri ve anlamlarını eğitim dönemlerine ayırarak sıralayabiliriz.

İlkokul Dönemi İngilizce Ders İsimleri

İlkokul dönemi, öğrencilerin temel akademik konuları öğrenmeye başladığı dönemdir. Bu dönemde alınan dersler her ülkede öğrencilerin eğitimlerinin devamında işlerine yarayacak temel konulara giriş yapması için düzenlenmiştir. Türkiye’de bildiğiniz gibi ilkokul dönemi 1. sınıftan 4. sınıfın sonuna kadar olan dönemi kapsar. Aşağıdaki tabloda ilkokul döneminde alınan dersleri, İngilizce ders isimleri ve telaffuzlarıyla birlikte bulabilirsiniz.

İngilizcesiTürkçesiİngilizce Telaffuzu
TurkishTürkçe
MathMatematik
Life SciencesHayat Bilgisi
ScienceFen Bilimleri
Foreign LanguageYabancı Dil
Visual ArtsGörsel Sanatlar
MusicMüzik
Game and Physical ActivitiesOyun ve Fiziki Etkinlikler
Traffic SafetyTrafik Güvenliği
Human Rights, Citizenship and Democracyİnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

Örnek:

Zeynep: How is Berke’s in-class performance?

         Berke’nin sınıf içi performansı nasıl?

Ayten: He is very active in math lessons but he doesn’t like Turkish lessons.

          Matematik derslerinde oldukça aktif, ama Türkçe derslerini sevmiyor.

Ortaokul Dönemi İngilizce Ders İsimleri

Lise öncesi geçiş dönemi olan ortaokul dönemi, Türkiye’de 5. sınıftan 8. sınıfın sonuna kadar olan dönemi kapsar. Bu dönemdeki bazı dersler ilkokul dönemiyle aynı olsa da, öğrencilerin hayatına yeni eklenen dersler vardır. Aşağıdaki tabloda ortaokul döneminde alınan dersleri, İngilizce ders isimlerini ve İngilizce telaffuzlarını bulabilirsiniz.

İngilizcesiTürkçesiİngilizce Telaffuzu
TurkishTürkçe
MathMatematik
ScienceFen Bilimleri
Social SciencesSosyal Bilgiler
T.R. Revolution History and AtaturkismT.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
Foreign LanguageYabancı Dil
Religion Culture and EthicsDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Visual ArtsGörsel Sanatlar
MusicMüzik
Physical Education and SportsBeden Eğitimi ve Spor
Technology and DesignTeknoloji ve Tasarım
Guidance and Career Planning
Rehberlik ve Kariyer Planlama

Örnek:

Dinçer:  I got a low score on the Social Sciences exam. If I also get a low grade on Religion Culture, my mom will be so angry.

           Sosyal Bilgiler sınavından düşük puan aldım. Din Kültürü’nden de düşük alırsam annem çok sinirlenecek.

Arda: Don’t worry about it. I’ll help you study.

           Kafana takma. Ben çalışmana yardım ederim.                               

Lise Dönemi İngilizce Ders İsimleri

Lise dönemi, ders açısından ilkokul ve ortaokul döneminden daha farklıdır. Bunun sebebi, konuların genelden özele geçmiş olmasıdır. Ayrıca, bu dönemde öğrenilen ders konuları üniversiteye geçişte önemli bir rol oynar. Aşağıdaki tabloda öğrencilerin lise döneminde aldığı dersleri, İngilizce ders isimlerini ve bu isimlerin İngilizce telaffuzlarını bulabilirsiniz.

İngilizcesiTürkçesiİngilizce Telaffuzu
Turkish Language and LiteratureTürk Dili ve Edebiyatı
Language and ExpressionDil ve Anlatım
HistoryTarih
Religion Culture and EthicsDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi
T.R. Revolution History and AtaturkismT.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
GeographyCoğrafya
MathMatematik
GeometryGeometri
PhysicsFizik
ChemistryKimya
BiologyBiyoloji
PhilosophyFelsefe
First Foreign Language (English, German, French)Birinci Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca)
Second Foreign Languageİkinci Yabancı Dil
Health Knowledge and Traffic CultureSağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Örnek:

 Zehra: My geography score is very low in the YKS trials. However, my geometry score makes up for the score gap.

          YKS denemelerinde coğrafya puanım çok düşük geliyor. Yine de, geometri puanım puan farkını telafi ediyor.         

 Pınar: You should focus more on studying for Social Sciences classes, then. This way, you can get into any university you want.

           O zaman, Sosyal Bilgiler derslerine daha çok çalışmalısın. Bu şekilde, istediğin üniversiteye girebilirsin.

Türkiye ve Amerika’daki Ders Farklılıkları

Türkiye ve Amerika eğitim sistemleri arasındaki en büyük farklardan biri, Amerika’da her eyaletin eğitim konusunda farklı yasalara sahip olmasıdır. Ortak bir özellik ise, anaokul sonrası eğitimin (ilkokul + ortaokul + lise eğitimi) toplam 12 yıl sürmesidir. Ancak Türkçe ve İngilizce ders isimlerini kıyasladığımızda ülkeler arası bazı farklar olduğunu görebiliriz.

Amerika’da İlkokul (Elementary/Primary School) İngilizce Ders İsimleri

Ülkemizle kıyasladığımızda, Amerika’nın ilkokul sisteminde ders çeşidi daha azdır. Başka bir deyişle, eğitim daha az sayıda temel bölüme ayrılır. Amerika’nın çoğu eyaletinde ortak olan dersler ve İngilizce telaffuzlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

İngilizcesiTürkçesiİngilizce Telaffuzu
MathMatematik
ScienceBilim
Social StudiesSosyal Bilimler
English Language Artsİngiliz Dili Sanatları

Bu dört ana dersin (core courses) dışında, okuldan okula değişen daha az akademik beceri odaklı dersler de vardır. Müzik (Music), Beden Eğitimi (Physical Education) ve Sanat (Arts) bu derslerden bazılarıdır. Ek olarak, tabloda bahsedilen English Language Arts (İngiliz Dili Sanatları) isimli ders kendi içinde farklı kollara ayrılabilir. Dersin bir kısmı öğrencilerin okuma becerisini geliştirmeye odaklanırken, diğer kısmı yazma becerisini geliştirmek için tasarlanmıştır.

Genel olarak değerlendirdiğimizde Türkiye ve Amerika’daki ilkokul ders konularının çok farklı olmadığını görebiliriz. Ancak ders çeşidi ve isimler konusunda bazı farklılıklar mevcut.

Amerika’da Ortaokul (Middle School) ve Lise (High School) İngilizce Ders İsimleri

Her ne kadar eyalete göre değişiklik gösterse de, Amerika’da ortaokul ve lise sistemleri de ilkokulda olduğu gibi temel birkaç ders olması açısından ortaktır. Ortaokul ve lise dönemini beraber ele almamızın nedeni, Amerika’da bu iki eğitim döneminin Secondary Education (İkinci Eğitim) başlığı altında birleşiyor olması. Tabloda Amerikan ortaokul ve lise sistemlerine göre her öğrencinin alması gereken İngilizce derslerin isimlerini bulabilirsiniz.

İngilizcesiTürkçesiİngilizce Telaffuz
MathMatematik
ScienceFen Bilimleri
Social StudiesSosyal Bilimler
Englishİngilizce
Fine ArtsGüzel Sanatlar
Physical EducationBeden Eğitimi

Ana derslerin İngilizce isimleri dışında, öğrenciler bazı seçmeli dersler arasından seçim yapabilir. Seçmeli derslerin ne olacağı her eyaletin kendi kararına bağlı olmasına rağmen, Amerikan okullarında yaygın olan bazı seçmeli İngilizce ders isimlerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

İngilizcesiTürkçesiİngilizce Telaffuzları
OrchestraOrkestra
Spanishİspanyolca
Home EconomicsEv Ekonomisi
DramaDrama
Culinary ArtsMutfak Sanatları

Bir kıyaslama yapacak olursak, Amerika’daki temel derslerin ortaokul ve lise için de ülkemizle benzerlik taşıdığını söyleyebiliriz. Ancak seçmeli ders konusunda Amerika ve Türkiye arasında hem çeşitlilik hem de içerik olarak oldukça farklılar.

Türkiye ve İngiltere’deki Ders Farklılıkları

Ana dili İngilizce olan ülkeler dediğimizde akla gelen diğer bir isim ise İngiltere’dir. Fakat dilleri her ne kadar aynı olsa da, Amerika ve İngiltere eğitim konusunda oldukça farklı sistemlere sahiptir.

İngiltere’de İlkokul (Elementary/Primary School) İngilizce Ders İsimleri

İlkokul dönemi İngiltere’de kendi içinde ikiye ayrılır ve ilk dönem öğrencilerin 5-7 yaş arasındaki eğitimini kapsar. İkinci dönem ise öğrencilerin 7 yaşından 11 yaşına kadar olan eğitimini kapsar. Aşağıda İngiltere’de ilkokul döneminde öğrencilerin gördüğü İngilizce ders isimlerini bulabilirsiniz.

İngilizcesiTürkçesiİngilizce Telaffuzu
Englishİngilizce
MathMatematik
ScienceFen Bilimleri
Art and DesignSanat ve Tasarım
ComputingBilgi İşlem
Design and TechnologyTasarım ve Teknoloji
Foreign LanguageYabancı Dil
GeographyCoğrafya
HistoryTarih
MusicMüzik
Physical EducationBeden Eğitimi
Religious EducationDin Eğitimi

Türkiye ile kıyaslarsak ders isimlerinin çoğunun benzer olduğunu görebiliriz. Ancak İngiltere’de bazı derslerin eğitimi Türkiye’ye göre daha erken başlamaktadır.

İngiltere’de Ortaokul (Middle School) ve Lise (High School) İngilizce Ders İsimleri

Ortaokul ve lise dönemi İngiltere’de Secondary Education (Orta Öğretim) başlığı altında toplanır ve yine iki ayrı döneme ayrılır. İlk dönem 11-14 yaş arası eğitim sürecini kapsar. İkinci dönem ise 14 yaşından başlayıp 16 yaşında son bulur. Öğrencilerin ders programına bu dönemde birkaç yeni ders eklenir. Kalan dersler ilkokul döneminde verilen derslerin ileri seviye versiyonu olarak işlenmeye devam eder. Tabloda İngiltere’de ortaokul ve lise döneminde müfredata eklenen İngilizce ders isimlerini görebilirsiniz.

İngilizcesiTürkçesiİngilizce Telaffuzu
Modern Foreign LanguageModern Yabancı Dil
CitizenshipVatandaşlık
Sex and Relationship
Education
Seks ve İlişki Eğitimi

İngilizce Telaffuzunuzu Geliştirme Yolları

Yazma becerisini geliştirmek, çoğu insan için konuşma ve telaffuz becerilerini geliştirmekten daha kolaydır. Eğer İngilizce ders isimleri konusuna hakim olduğunuzu ancak telaffuzda sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorsanız ne yapabilirsiniz? İşte burada Konuşarak Öğren devreye giriyor! İngilizceyle alakalı geliştirmek istediğiniz herhangi bir konu için, ana dili İngilizce olan eğitmenlerden özel ders alabilirsiniz. Ayrıca, ders programınızı size uyacak şekilde istediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz. Bunun yanında, İngilizceyi konuşarak öğrenme yolunda uygulayabileceğiniz yardımcı olacak stratejiler için bağlantıya tıklayabilirsiniz. İngilizcenizi geliştirmenin şimdi tam zamanı!

İngilizce Ders İsimleri Hakkında Merak Edilenler

  • Türkiye ve Amerika’nın müfredatlarının zorluk seviyesi benzer mi?

Hayır, değil. Bildiğiniz gibi, Türkiye’de her öğrenci her dersi aynı zorluk seviyesinde öğrenme zorunluluğundadır. Fakat Amerika’da durum böyle değildir. Eğer bir derste ortalama üstü performans sergiliyorsanız, o dersin daha üst seviye olan bir sınıfına transfer edilme şansınız olur. Mesela, eğer 10. sınıfsanız ama biyolojide çok başarılıysanız, öğretmeninizin onayıyla Advanced Biology (İleri Biyoloji) sınıfına transfer olabilirsiniz.

  • İngiltere’de 16 yaşından sonra mı üniversiteye başlanıyor?

Hayır. İngiltere’de zorunlu eğitim 16 yaşında sona eriyor ve öğrencilerin orta öğretimi başarıyla bitirdiklerini kanıtlamak için bir sınava (GCSE) girmeleri gerekiyor. Bu sınavı geçen öğrenciler isterlerse iş hayatına atılabiliyorlar. Ancak üniversite eğitimiyle devam etmek isteyen öğrencilerin daha ileri dersler almaları gerekiyor. Bu aşamaya ise Further Education (İleri Eğitim) ismi veriliyor. İleri eğitimi tamamlayan öğrenciler üniversiteye girmeye hak kazanıyorlar.

 

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.