İngilizce Postane Diyalogları


Postane Diyalogları

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce Postanede Yaşanabilecek Diyaloglar

Yurt dışında postaneye işiniz düştüğünde kendinizi ifade etmenize yardımcı olabilecek diyalogları ve terimleri bu yazıda bulabilirsiniz. Hazırsanız, haydi başlayalım!

Dialogue 1 / Diyalog 1

Barış Can: I would like to have fifteen first – class stamps, please.
Barış Can: On beş tane birinci kalite pul istiyorum, lütfen.

Postal Clerk: Sure. It is six dollars. May I help you with anything else?
Postane Memuru: Tabii. Borcunuz altı dolar. Size yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı?

Barış Can: Actually, I also need thirty airmail stamps for Italy.
Barış Can: Aslında, bir de İtalya için otuz adet uçak postası puluna ihtiyacım var.

Postal Clerk: Of course. It will be twenty five dollars for all.
Postane Memuru: Tamam. Toplam hesap yirmi beş dolardır.

Barış Can: It would be perfect if I get a receipt.
Barış Can: Makbuz alırsam harika olur.

Postal Clerk: Sure. (gives Barış Can a receipt).
Postane Memuru: Tabii (Barış Can’a makbuz verir).

Barış Can: You have airmail labels, right?
Barış Can: Sizde uçak postası etiketi var, öyle değil mi?

Postal Clerk: Here you are.
Postane Memuru: Buyrun.

Barış Can: I will ask you one more. I would like to send this letter registered. Is this window deals with this kind of work?
Barış Can: Size bir soru daha soracağım. Ben bu mektubu taahhütlü yollamak istiyorum. Bu pencere / banko bu tür işlerle ilgileniyor mu?

Postal Clerk: No, sir. The third window on your left will solve your problem about that issue.
Postane Memuru: Hayır, efendim. Soldan üçüncü pencere / banko bu konuyla ilgili probleminizi çözecektir.

Barış Can: (at registry window). I want to send this letter by registered mail.
Barış Can: (kayıt penceresinde). Bu mektubu taahhütlü olarak göndermek istiyorum.

Postal Clerk: Sure. Let’s start with filling out this form. Do you need a return receipt?
Postane Memuru: Tabii. Bu formu doldurarak başlayalım. Teslim edildiğine dair geri bildirim makbuzu almak istiyor musunuz?

Barış Can: What do you mean by a return receipt?
Barış Can: Geri bildirim makbuzu derken ne demek istiyorsunuz?

Postal Clerk: By a return recipe, you understand that the letter was delivered.
Postane Memuru: Bu makbuz sayesinde mektubun teslim edildiğini anlarsınız.

Barış Can: Okay. Perfect! I would like to have one, then.
Barış Can: Tamam. Harika! Bir tane alayım o halde.

Postal Clerk: So, let’s fill an additional form that looks like a post card and come back to this window as soon as you have finished filling out the forms.
Postane Memuru: Haydi kartpostal gibi görünen bu formu doldurun ve bitirir bitirmez bu pencereye gelin o halde.

Barış Can: Is it possible for me to mail this parcel by third class mail?
Barış Can: Bu koliyi üçüncü sınıf posta ile göndermem mümkün mü?

Postal Clerk: What does the parcel include?
Postane Memuru: Kolinin içerisinde neler var?

Barış Can: Just books. The parcel should be mailed by books rate.
Barış Can: Sadece kitaplar. Paketi kitap gönderim tarifesinden göndermek gerekir.

Postal Clerk: (weighs the parcel). Five pounds. It would cost $2.75.
Postane Memuru: (paketi tartar) Beş pound. Ödemeniz gereken 2.75 dolar.

Barış Can:– How long does it take for a parcel to arrive in L.A.?
Barış Can:Paketin Los Angeles’a ulaşması ne kadar zaman alır?

Postal Clerk: – Third class mail takes about 10 days to arrive.
Postane Memuru: Üçüncü sınıf postanın ulaşması yaklaşık 10 gün alır.

Barış Can: Okay (pays for postage). There is a problem. I won’t be in town next week. Is it possible for you to hold my mail for me at the post office? I’ll pick it up as soon as I get back.
Barış Can: Tamam (posta ücretini öder). Bir sorun var. Ben önümüzdeki hafta şehirde olmayacağım. Postalarımı postanede bekletmeniz mümkün müdür? Ben geri döner dönmez onları alırım.

Postal Clerk: Sure, not a problem. Please fill out this form and bring it back to me.
Postane Memuru: Tabii, problem yok. Lütfen bu formu doldurun ve bana geri getirin.

Dialogue 2 / Diyalog 2

Postal clerk: What can I do for you today?
Postane Memuru: Bugün sizin için ne yapabilirim?

Carol May: I need to mail this package to New York, please.
Carol May: Bu paketi New York’a postalamak istiyorum, lütfen.

Postal clerk: OK, we should check how much it weighs. It’s about two pounds. If you send it express, it will get there tomorrow. Or, you can send it priority and it will get there by Saturday.
Postane Memuru: Tamam. Ağırlığına bir bakalım… Yaklaşık iki pound. Eğer hızlı gönderim ile gönderirseniz, yarın orada olacaktır. Ya da öncelikli posta ile gönderebilirsiniz ve bu durumda da cumartesi günü orada olur.

Carol May: Saturday is fine. How much will that be?
Carol May: Cumartesi iyidir. Ne kadar ödemem gerekecek?

Postal clerk: $11.35 [eleven thirty- five]. Do you need anything else?
Postane Memuru: On bir dolar otuz beş sent. Başka bir ihtiyacınız var mı?

Carol May: Oh, actually I almost forgot. I would like a book of stamps, too.
Carol May: Ah, evet! Neredeyse unutuyordum. Bir deste pula da ihtiyacım var.

Postal clerk: OK, your total comes to $20.35 [twenty dollars and thirty -five cents).
Postane Memuru: Tamam, toplam borcunuz yirmi dolar otuz beş sent ediyor.

Dialogue 3 / Diyalog 3

Postal Clerk: Yes, ma´am?
Postane Memuru: Buyrun, hanımefendi?

Serena Ryefield: How much is a stamp to send a letter to France, please?
Serena Ryefield: Fransa’ya bir mektup göndermek için almam gereken pulun ücreti nedir acaba?

Postal Clerk: Air mail or surface mail?
Postane Memuru: Havayolu postası için mi soruyorsunuz yoksa karayolu postası için mi?

Serena Ryefield: Air mail, please.
Serena Ryefield: Hava yolu için lütfen.

Postal Cerk: That will be eighty- five cents.
Postane Memuru: Havayolu postası için alacağınız pul seksen beş senttir.

Serena Ryefield: Four stamps, please. How much is that?
Serena Ryefield: Dört adet pul lütfen. Ne kadar ediyor?

Postal Clerk: Three dollars and forty cents.
Postane Memuru: Üç dolar, kırk sent.
Serena Ryefield: There you go.
Serena Ryefield: Buyrun.

Dialogue 4 / Diyalog 4

Sarah Jessica Parker: Good morning. I would like an envelope and a stamp, please.
Sarah Jessica Parker: Günaydın. Bir zarf ve pul rica ediyorum, lütfen.

Postal Clerk: First or second class?
Postane Memuru: Birinci sınıf mı olsun ikinci sınıf mı?

Sarah Jessica Parker: First class. How much will it cost to send this letter to Brazil first class?
Sarah Jessica Parker: Birinci sınıf. Bu birinci sınıf mektubu Brezilya’ya göndermenin maaliyeti nedir?

Postal Clerk: Please put the envelope on the scales. (The postal clerk weighs the letter)
Postane Memuru: Lütfen zarfı teraziye koyun. (postane memuru mektubu tartar)

Postal Clerk: £3.25.
Postane Memuru: Üç pound yirmi beş sent.

Sarah Jessica Parker: Thanks. Here you go. (She gives him the money)
Sarah Jessica Parker: Teşekkür ederim. Buyrun. (Adama parayı verir)

Postal Clerk: It will arrive in two to three days. Please could you add the post code?
Otherwise it might be returned.
Postane Memuru: İki ya da üç günde ulaşması gereken yere ulaşacaktır. Lütfen posta kodunu da ekleyebilir misiniz? Aksi takdirde mektubunuz geri dönebilir.

Sarah Jessica Parker: Sure. It’s 13010-132.
Sarah Jessica Parker: Tabii. 13010-132.

Postal Clerk: Ok then. Have a great day!
Postane Memuru: Tamamdır o halde. İyi günler dilerim!

Sarah Jessica Parker: You too. Bye!
Sarah Jessica Parker: Ben de iyi günler dilerim. Hoşça kalın!

Dialogue 5 / Diyalog 5

Postal Clerk: Can I help you?
Postane Memuru: Size yardımcı olabilir miyim?

Kim Kardashian: Yes. I would like to send this package to Toronto, Canada.
Kim Kardashian: Evet. Bu paketi Toronto, Canada’ya göndermek istiyorum.

Postal Clerk: How would you like to send it?
Postane Memuru: Ne şekilde göndermek istersiniz?

Kim Kardashian: How much will it be by airmail?
Kim Kardashian: Havayolu kargosu ile ücreti ne kadar olur?

Postal Clerk: Let me weigh it and check. (a minute later) It wil be $18.50.
Postane Memuru: Paketi tartıp kontrol etmeme izin verin. (Bir dakika sonra) On sekiz dolar elli sent ediyor.

Kim Kardashian: How long will it take to get there?
Kim Kardashian: Oraya ulaşması ne kadar süre alır?

Postal Clerk: It should take about four or five business days.
Postane Memuru: Dört ya da beş iş günü gibi bir süre alması gerekiyor.

Kim Kardashian: Okay, I will send it by air.
Kim Kardashian: Tamam, havayolu kargosu ile göndereceğim.

Postal clerk: Please fill out this customs declaration form. The postage includes $100
insurance. Would you like to buy any extra insurance?
Postane Memuru: Lütfen bu gümrük bildirim formunu doldurun. Bu posta sistemi yüz dolarlık bir sigortayı kapsıyor. Ekstra olarak bir sigorta daha almak ister misiniz?

Kim Kardashian: No thanks. That is enough.
Kim Kardashian: Hayır teşekkür ederim. Bu yeterli.

Postal Clerk: You forgot to put your return address on the parcel.
Postane Memuru: Kolinin üzerine geri dönüş adresini eklemeyi unutmuşsunuz.

Kim Kardashian: Oh, thanks. I will do that now.
Kim Kardashian: Ah, teşekkür ederim. Şimdi ekleyeyim onu.

Postal Clerk: Is there anything else you would like?
Postane Memuru: Başka bir isteğiniz var mıdır?

Kim Kardashian: Yes. I would like to buy a package of stamps.
Kim Kardashian: Evet. Bir paket pul istiyorum.

Postal Clerk: Okay. Here you are. The total bill for the parcel and the stamps is $28.50.
Postane Memuru: Tamamdır. Buyrun. Koli ve pullar için ödemeniz toplam tutar yirmi sekiz dolar elli sent.

Kim Kardashian: Okay. Here you go.
Kim Kardashian: Tamam. Buyrun.

Postal Clerk: Thank you. Here’s your receipt. Your tracking number is on the receipt.
Postane Memuru: Teşekkür ederim. Buyrun fişiniz. Kargo takip numaranız fişte yazıyor.

Kim Kardashian:Thanks. Oh, by the way. Where is the mail slot? I have some stamped
letters to mail.
Kim Kardashian: Teşekkür ederim. Ah, bu arada. Mektup yangı nerede? Göndermek istediğim pulu eklenmiş mektuplar var.

Postal Clerk: Just below the counter. Have a nice day.
Postane Memuru: Gişenin hemen aşağısında. İyi günler dilerim.

Dialogue 6 / Diyalog 6

Jim Morrison: Where is the post-office?
Jim Morrison: Postane nerededir?

Syd Barrett: I think it is close to the supermarket. I can walk with you to there if you like.
Syd Barrett: Sanırım süpermarkete yakın. Eğer isterseniz sizinle oraya kadar yürüyebilirim.

Jim Morrison: That would be really nice, thank you. Do you know what time does the post-office close?
Jim Morrison: Bu gerçekten çok iyi olur, teşekkür ederim. Postanenin kaçta kapandığını biliyor musunuz?

Syd Barrett: Sorry. I do not know that. Here we are. Have a nice day.
Syd Barrett: Özür dilerim. Bilmiyorum. İşte geldik. İyi günler dilerim.

Jim Morrison: Oh, and before you go, can you help me to fill in this form?
Jim Morrison: Ah, gitmeden önce bu formu doldurmama yardım eder misiniz?

Syd Barrett: Sure. What would you like to do?
Syd Barrett: Tabii. Ne yapmak istiyorsunuz?

Jim Morrison: I want to send a registered letter.
Jim Morrison: Taahhütlü bir mektup göndermek istiyorum.

Syd Barrett: Yeah, sure. Anything else?
Syd Barrett: Tabii. Başka bir şey var mı?

Jim Morrison: Sorry and, where can I make a phone call? I would like a telephone card, please. Also I wonder if is there any mail for me.
Jim Morrison: Afedersiniz, ve nereden telefon edebilirim acaba? Bir telefon kartı rica edeceğim. Ve benim için gelmiş bir posta var mı merak ediyorum.

Syd Barrett: Okay. Actually, I want to send money abroad. Is it okay if I just do that first?
Syd Barrett: Tamam. Aslında, yurt dışına para göndermek istiyorum. Öncelikle o işi halletsem sizin için sorun olur mu?

Jim Morrison: Of course not. Please go ahead.
Jim Morrison: Tabii ki olmaz. Lütfen, buyrun.

Syd Barrett: Excuse me madam. I want to send money and a telegram abroad. How much is an ordinary telegram abroad? And how much is a special telegram? Also, I am looking for a telephone booth near here for my friend over there.
Syd Barrett: Afedersiniz hanımefendi. Yurt dışına para ve telgraf göndermek istiyorum. Yurt dışına normal bir telgraf kaç para? Ve yıldırım telgraf kaç para? Bir de arkadaşım için bir telefon kulübesi arıyorum.

Postal Clerk : Yeah, sure. I will help you in five minutes sir.
Postane Memuru: Evet, tabii. Beş dakika içerisinde size yardımcı olacağım beyefendi.

İngilizce Postane İle İlgili Terimler

 • Letter: Mektup
 • Stamp: Pul
 • Parcel: Koli
 • Scales: Terazi
 • Correspondence: Mektuplaşma
 • Express (adjective): Ekspres, hızlı
 • Freight: Nakliye
 • Mail: Posta
 • Mailbox (American English): Posta Kutusu
 • Overseas: Deniz Aşırı
 • Post office: Postane
 • Postcard: Kartpostal
 • Postmark: Posta Damgası
 • Postmaster: Postane Müdürü
 • Returned: Geri gönderilmiş posta
 • To seal: Mektubu, paketi kapatmak
 • Recorded delivery: Taahhütlü Posta
 • Zip code (American English): Posta Kodu
 • First class: Birinci sınıf
 • Second class: İkinci sınıf
 • International: Uluslararası
 • Airmail: Uçak ile
 • Photo Booth: Fotoğraf Kulübesi
 • Photocopier: Fotokopi Makinası
 • Special Delivery: Acele posta servisi (İngiltere içi servislerde ertesi gün teslim garantidir. Kayıp veya zarar gören mektuplar için tazminat verilir)
 • A first class stamp: Birinci sınıf posta pulu
 • A second class stamp: İkinci sınıf posta pulu
 • A book of first class stamps: Bir defter birinci sınıf posta pulu (İngiltere’de küçük defterler halinde toplu pul almak mümkündür)
 • Some first class stamps: Bir kaç tane birinci sınıf posta pulu
 • An envelope: Zarf
 • A packet of envelopes: Bir paket zarf
 • A jiffy bag: Hava köpüklü zarf
Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.