İngilizce soru sorun, soruları cevaplandırın, puan toplayın. Topladığınız puanlarla hediyeler kazanın!

İngilizce Doğal Afetler ve Doğa Olayları ile İlgili Terimler


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

arson: kundakçılık

Reduce the number of fires caused by arson each year.

Her yıl kundaklamadan kaynaklanan yangın sayısını azaltın.

 

arsonist: kundakçı

The cause of the fire has not yet been determined, but investigators suspect arson.

Yangının nedeni henüz belirlenmedi, ancak araştırmacılar kundaklamadan şüpheleniyor.

 

avalanche: çığ

Two skiers were killed in the avalanche.

Çığda iki kayakçı öldü.

 

blackout: kesinti

We’ll find out here what caused the blackout.

Burada elektrik kesintisine neyin sebep olduğunu bulacağız.

 

blizzard: tipi, kar fırtınası

To find the shelter in a blizzard is very reassuring.

Bir kar fırtınasında barınak bulmak çok güven vericidir.

 

blow: esmek (rüzgar)

She didn’t see the blow coming.

Rüzgarın geldiğini görmedi.

 

cloud: bulut

A black cloud seemed to cover the earth.

Bir kara bulut dünyayı örttü.

 

cyclone: siklon

Many of its buildings were destroyed by a cyclone on the 19th of February 1888.

Binalarının çoğu 19 Şubat 1888’de bir siklonla yıkıldı.

 

dam: baraj

The rest was blocked, as if a dam was placed there.

Geri kalanlar sanki orada bir baraj yerleştirilmiş gibi engellendi.

 

drought: kuraklık

The drought did a lot of harm to the crops.

Kuraklık ekinlere çok zarar verdi.

 

dust storm: kum fırtınası

A dust storm was probably coming.

Bir toz fırtınası muhtemelen geliyordu.

 

earthquake: deprem

Thousands of buildings collapsed in the earthquake.

Depremde binlerce bina yıkıldı.

 

erosion: erezyon

For many years, the town has been threatened by the erosion of the river banks.

Uzun yıllardır, kasaba nehir setlerinin erozyonu ile tehdit edildi.

 

fatal: ölümcül

According to authorities, corona virus is fatal.

Yetkililere göre, corona virüsü ölümcül.

 

fault: hata, arıza

It’s all your fault, you know.

Bu tamamen senin hatan, biliyorsun.

 

fire: yangın

They were sitting around the fire and trying to keep themselves warm.

Ateşin etrafında oturuyor, kendilerini sıcak tutmaya çalışıyorlardı.

 

flood: sel, su baskını

The flood came about as a result of the heavy spring rains.

Sel, ağır bahar yağmurlarının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

 

fog: sis

The fog was so thick that I could not see my way.

Sis o kadar kalındı ki yolumu göremiyordum.

 

forest fire: orman yangını

In 1871, much of trees was destroyed by a forest fire.

1871’de ağaçların çoğu orman yangını nedeniyle yok oldu.

 

geyser: gayzer

A “Geyser” is a very convenient form of apparatus for heating a quantity of water in a short time.

Bir “Gayzer” kısa sürede bir miktar suyu ısıtmak için çok uygun bir vasıtadır.

 

gust: rüzgarın ani ve sert esmesi

The car rocked slightly with a gust of wind.

Araba ani bir rüzgarla hafifçe sallandı.

 

hailstorm: dolu fırtınası

The LORD sent a tremendous hailstorm against all the land of Egypt.

RAB Mısır’ın bütün ülkelerine karşı muazzam bir dolu fırtınası gönderdi.

 

heat: ısı

The thick Miami heat had never felt so good!

Aşırı Miami sıcağı hiç bu kadar iyi hissetirmemişti!

 

high-pressure: yüksek basınç

A really high pressure will damage the optic nerve immediately.

Gerçekten yüksek bir basınç optik sinire derhal zarar verecektir.

 

hurricane: kasırga

And the tropical storm will become a hurricane late Saturday night.

Ve tropikal fırtına Cumartesi gecesi geç saatlerde kasırgaya dönüşecek.

 

iceberg: buzdağı

An iceberg caused the sinking of the Titanic.

Titanik’in batmasına bir buzdağı sebep oldu.

 

lack: yokluk, eksiklik

The lack of security is unsettling.

Güvenlik eksikliği rahatsız edici.

 

lava: lava

Great streams of lava flowed from the crater in ancient times.

Eski zamanlarda büyük lav akıntıları kraterden aktı.

 

lightning: şimşek

lightening splits the dark sky.

Bir şimşek karanlık gökyüzünü böler.

 

low-pressure: alçak basınç

The rate of circulation in the ordinary low-pressure hot-water system may be considerably accelerated by means of steam injections.

Sıradan düşük basınçlı sıcak su sistemindeki sirkülasyon hızı, buhar enjeksiyonları yoluyla önemli ölçüde hızlandırılabilir.

 

magma: magma

The water is heated by the hot magma which is underground.

Su yeraltındaki sıcak magma tarafından ısıtılır.

 

mountain: dağ

The cool mountain air made her shiver.

Serin dağ havası titremesine neden oldu.

 

ocean: okyanus

The sight, sound, and scent of the ocean helped her relax.

Okyanusun görüntüsü, sesi ve kokusu onun rahatlamasına yardımcı oldu.

 

permafrost: kutuplarda bulunan donmuş kara parçaları

Permafrost and a warming arctic tundra all play a role in raising the planet’s average temperature.

Permafrost ve ısınan kutup tundrası, gezegenin ortalama sıcaklığını yükseltmede rol oynar.

 

rain: yağmur

The rain seems less heavy.

Yağmur daha az şiddetli görünüyor.

 

rainstorm: yağmur fırtınası

Go outside after a heavy rainstorm, or a windy day, and see what nature has liberated.

Yoğun bir yağmur fırtınası veya rüzgarlı bir günün ardından dışarı çıkın ve doğanın ne kurtardığını görün.

 

river: nehir

Everything west of the river was blank.

Nehrin batısındaki her şey boştu.

 

sandstorm: kum fırtınası

For the last three days there has been a minor sandstorm blowing.

Son üç gündür küçük bir kum fırtınası esiyor.

 

sea: deniz

Take the bodies and throw them into the sea, where no one will find them.

Cesetleri alın ve onları kimsenin bulamayacağı denize atın.

 

seismic: sismik

Great damage was done by a seismic wave following the shock.

Şokun ardından sismik bir dalga büyük hasar verdi.

 

sinking: batmak

Boats sink due to thunder and whirlpools.

Tekneler gök gürültüsü ve girdaplar nedeniyle batar.

 

snowstorm: kar fırtınası

Traffic was dislocated by the snowstorm.

Trafik kar fırtınası tarafından altüst oldu.

 

storm: fırtına

The storm continued most of the night.

Fırtına gecenin çoğunda devam etti.

 

stuck: mahsur

Well, if he’s under there, he’s going to be stuck there for a while.

Eğer oranın altındaysa, bir süre orada mahsur kalacak.

 

thunderstorm: gök gürültülü fırtına

The rainy season begins about the end of November, usually with a heavy thunderstorm

Yağmur mevsimi Kasım ayının sonunda, genellikle yoğun bir fırtına ile başlar.

 

tornado: hortum

I heard a tornado never strikes twice in the same spot.

Bir kasırganın asla aynı noktaya iki kez çarpmadığını duydum.

 

tsunami: tsunami

We moved to adjacent land with a higher elevation in case there was a tsunami after the earthquake.

Depremden sonra tsunami olması durumunda daha yüksek rakımlı bitişik araziye taşındık.

 

violent storm: şiddetli fırtına

Suddenly a violent storm came up.

Aniden şiddetli bir fırtına çıktı.

 

volcano: yanardağ

The active volcano of Ceboruco rises in the western part of the territory.

Ceboruco’nun aktif yanardağı, bölgenin batı kesiminde yükseliyor.

 

whirlwind: kasırga, hortum

Elisabeth was in a whirlwind for the first hour or so.

Elisabeth ilk bir saat boyunca kasırgadaydı.

 

windstorm: kasırga

I hung up, my hand still shaking like a leaf in a windstorm.

Telefonu kapattım, elim hala bir rüzgar fırtınasındaki yaprak gibi titriyor.

 

heat wave: sıcaklık dalgası

The 2003 heatwave killed more than 30,000 people.

2003 sıcak hava dalgası 30.000’den fazla insanı öldürdü.

 

tremor: sarsıntı

Did he notice the tremor in her voice?

Sesindeki titremeyi fark etti mi?

underground: yeraltı

Move them to the nearest underground site today.

Onları bugün en yakın yeraltı sitesine taşıyın.

 

death: ölüm, ölme

Some things are meant to be, and death is natural for humans.

Bazı şeylerin olması gerekiyor ve ölüm insanlar için doğal.

 

casualty: kazazede, yaralı/ölü

Casualty insurance can be used to cover a variety of assets. 

Yaralanma sigortası çeşitli varlıkları kapsayacak şekilde kullanılabilir.

disaster: afet

Darian’s mind was like a disaster scene after a hurricane.

Darian’ın zihni bir kasırganın ardından bir felaket sahnesi gibiydi.

 

Bu yazılar da ilginizi çekebilir:

Bilim ve Teknoloji ile İlgili İngilizce Terimler ve Deyimler

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.