İngilizce Edatlı Fiiller / Prepositional Verbs


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizcede edatlarla birlikte kullanılan 150 civarı fiil bulunuyor. Bu fiiller adeta edatlarla bir bütün olduğundan ezberlemesi de zor değil aslında. Mesela “get” fiili almak anlamında iken “up” edatı ile birlikte kullanıldığında yataktan kalmak anlamında olan “get up” şeklini alıyor. Bunun gibi günlük hayatta kullanılan birçok fiil + edat kalıbı var. Şimdi en çok kullanılan edatlı fiilleri örnek cümlelerle inceleyelim.

İngilizce En Sık Kullanılan Edatlı Fiiller

Wait-Bekle

For-İçin

Wait for-Beklemek

I’m waiting for you in front of the school-Seni okulun önünde bekliyorum.

Wait for ikilisine baktığımızda tek-tek anlamları farklı iken birlikte kullanıldığında bambaşka bir anlama büründüğünü görüyoruz.

Look-Bakmak

Look for-Aramak

She is looking for her cat-O kedisini arıyor

İngilizce Edatlı Fiiller Listesi

For

Apologise for- Özür dilemek

Apply for-Başvurmak

Ask for-İstemek

Pay for-Ödemek

At

Laugh at-Gülmek

Look at-Bakmak

After

Look after-Hastaya, .. ya bakmak

To

Belong to-Ait olmak

Complain to-Şikâyet etmek

Listen to-Dinlemek

About

Learn about-Öğrenmek

Talk about-Konuşmak

Thing about/of-Düşünmek

Worry about-Endişelenmek

Across

Come acroos-Rast gelmek

In

Believe in-İnanmak

With

Agree with-Aynı fikirde olmak

Go with-.. ile gitme, uyumlu olma

Provide with-Sağlamak

Surround with-Etrafını çevirmek

Of

Accuse of-Suçlamak

On

Congratulate on-Tebrik etmek

Depend on-Bir şeye bağlı olmak

As

Describe as-Tarif etmek

From

Discourage from-Cesaretini kırmak

Protect from-Korumak

Suffer from-Acı çekmek

Between

Distinguish between-Ayırt etmek

İngilizce Edatlı fiillerle İlgili Örnek Cümleler

Don’t worry about the my exam, because I studied very hard-Benim sınavımla ilgili endişelenme, çünkü çok çalıştım

We are listening to the music in the cafeteria-Kafeteryada müzik dinliyoruz

This car belongs to me-Bu araba bana ait

I depends on the work-İşe bağlı

Look at me-Bana Bak

We are talking about the exam-Sınav hakkında konuşuyoruz

Are you asking for this house-Bu evi mi istiyorsun?

Some Turkish companies depend on exports-Bazı Türk firmaları ihracata bağlıdır

My mother sometimes from pain in her leg-Bazen annemin bacağında ağrı oluyor.

 

Dil içinde mühim bir yer tutan bu kalıpları bilmeniz ve hakim olmanız, iyi bir İngilizce düzeyi açısından önemlidir, ondan dolayı tekrar etmenizi tavsiye ediyoruz. ????

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.