İngilizce Eğitiminde Doğru Yöntemler


İngilizce öğrenmede zorlanan bir millet olarak neden İngilizce öğrenemediğimiz veya zorlandığımız birçok kez araştırılmış. Öğrenememe nedenleri tespit edilirken İngilizce öğrenmek için en doğru yöntemlerin neler olduğu da tespit edilmiş.

İngilizce Eğitiminde Doğru Yöntemler

  • İngilizce öğrenememe nedenleri
  • Sınava dayalı eğitim sistemi
  • Ezbere dayalı İngilizce eğitimi
  • Gramer ağırlıklı çalışma
  • Düzensiz çalışma
  • Yanlış eğitim yöntemi

Öğrenim boyunca sürekli sınava dayalı ve ezberci bir İngilizce eğitimi alıyoruz. Ders sınavından geçiyor fakat lise hatta üniversite bittiği halde hala İngilizce konuşamıyoruz.

Okul yaşamından sonra aldığımız kurslarda gramer ağırlıklı bir eğitim alıyor, gramer düşünmekten konuşmayı bir türlü başaramıyoruz.

İngilizce öğrenmek için düzenli çalışmanın ne kadar etkili olduğunu bilmemize rağmen günde 30 dakika çalışacağımıza haftanın bir veya iki günü 3-4 saat çalışarak dil sorununu halletmeyi bekliyoruz.

En önemlisi de konuşturan bir dil eğitimi almıyoruz.

İngilizce öğrenmek için en doğru yöntem hangisidir?

Uzmanlar bu konuda oldukça geniş araştırmalar yapmış. İngilizcenin ölü bir şey olmadığını yani sadece kâğıt üzerinde öğrenmenin yeterli olmadığını, aksine yaşayan bir iletişim aracı olduğunu vurgulamış. Araştırmalar neticesinde oldukça ilginç bir sonuca varılmış.

Ana dilimizi öğrendiğimiz gibi İngilizce öğrenmeliyiz

İngilizceyi öğrenmek isteyen birinin gramer veya ezbere dayalı bir eğitim almak yerine tıpkı bir çocuğun ana dilini öğrenmesi gibi İngilizceyi öğrenmesi gerektiği araştırmalar sonucu varılan bir tespit olarak oldukça mantıklı. Çocukların konuşmaya başlamadan önce uzun bir süre dinleme dönemi geçirdiği ve konuşmaya başladığında ise gramer anlamında hiçbir şey bilmediği gözlemlenmiştir. Yani bir dili öğrenirken önce dinleme sonra da konuşma sırası takip edilmeli.

Dinlemek dili doğru yapılandırıyor

Dinleme ve ardından konuşma sistemine dayalı bir İngilizce eğitimi ile İngilizcenin diğer yöntemlere göre çok daha hızlı öğrenildiği bir gerçektir. Çünkü dinleme dili doğru yapılandırmakta, dinlemeden hemen konuşmaya çalışma ve sürekli yanlış söyleme ise dili yanlış yapılandırmaktadır.

İngilizcede en doğru öğrenme yöntemi online İngilizce

Online İngilizce eğitimi, Skype üzerinden alınan bir eğitim olarak sadece dinleme ve konuşma üzerinedir. Öğrenmenin en hızlı ve en kolay gerçekleştiği bir yöntem olarak günümüzde en çok tercih edilen eğitim şeklidir. Zaman ve mekân olarak esnek çalışma şartları ile de mükemmeldir.

Son Yazılar