İngilizce Emir Cümleleri Örnekleri


İngilizce Kelime Eşleştirme Uygulamaları

 

İngilizce emir cümleleri örnekleri (imperatives) sadece simple present tense yani geniş zamanda kurulur. Öznesi de sadece “sen” ve “siz” dir. Bir iş ya da eylemin yapılmasını emreden cümleler olup, kibar bir emir vermek istendiğinde cümlenin başına ya da sonuna “please” getirilir.

İngilizce Emir Cümleleri Örnekleri

İngilizce emir cümleleri örnekleri

Emir cümlelerinin yapısı

Öznenin olmadığı bir cümle olup, anlam bakımından “sen” ya da “siz” kişilerine hitap eder.

 

Özne + yüklem + tümleç cümlesinde özne kaldırıldığında cümle emir cümlesi haline gelir.

 

Olumlu emir cümleleri

Olumlu emir cümlelerinde fiil yalın haldedir.

 

Speak slowly (yavaş konuş)

Look at me (bana bak)

Come here (buraya gel)

Come with me (Benimle gel)

Close the door (kapıyı kapat)

Send me a calculater (bana bir hesap makinesi gönder)

Write this page again (bu sayfayı tekrar yaz)

Sit down (Oturun)

Listen to me (Beni dinle)

 

Olumsuz emir cümleleri

Olumsuz emir cümlelerinde fiilin başına don’t olumsuzluk eki getirilir.

 

Don’t cry (ağlama)

Don’t speak (konuşma)

Don’t write this page again (bu sayfayı tekrar yazma)

Don’t speak loudly (yüksek sesle konuşma)

Don’t laugh at me (bana gülme)

Don’t drink cola (kola içme)

Don’t open the door (kapıyı açma)

 

Sen ve siz dışındaki kişiler için emir cümleleri

Birinci tekil ve çoğul şahıslara yönelik olumlu ve olumsuz emir cümlelerini örneklerde gördünüz. Şimdi diğer kişiler için emir cümlelerinin nasıl kurulduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Hemen açıklayalım.

 

Diğer şahıslara yönelik kurulan emir cümlelerinde “izin vermek” anlamına gelen “let” kelimesi kullanılmaktadır.

 

Let us listen (dinleyelim)

Let’s go (gidelim)

Let him speak (konuşsun)

Let them speak (konuşsunlar)

 

Don’t let them speak (konuşmasınlar)

Don’t let us watch

Don’t let us do (yapmayalım)

 

İngilizce emir cümlelerinin kullanımı ve telaffuzu için online İngilizce kurslarına gidebilir, online olarak her gün konuşma pratiği yaparak kısa sürede İngilizcenizi ilerletebilirsiniz. Bilgi için, konusarakogren.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar