İngilizce Kaynak Arayanlar İçin Kapsamlı Liste

İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Her dilde olduğu gibi İngilizcede de aynı anlam içeren kelimeler bulunmaktadır. İngilizce kelimeleri öğrenirken eş anlamlıları ile birlikte öğrenmek doğru bir ezber şeklidir. Özellikle İngilizce dil sınavlarında çok çıkmış İngilizce eş anlamlı kelimeler ve Türkçe anlamlarını sizler için derledik. İngilizceyi kullanırken hatırlayamadığınız bir kelimenin eş anlamlısını hatırlayıp kullanmak işinizi kolaylaştıracaktır.

Sizler için İngilizce eş anlamlı kelimeler sözlüğü hazırladık. En önemli eş anlamlı kelimeler, Türkçe ve İngilizceleri ile bu listede…

 

İngilizce                                                         Türkçe

Adage – Proverbe                                         Atasözü – Atasözü

Allow – Permit                                              İzin vermek

Anguish – Distress – Sorrow                        Izdırap – Sıkıntı – Üzüntü

Atrocious – Appalling – Detestable               Acımasız – Korkunç – İğrenç

Berate – Critize – Disapprove                      Azarlamak – Eleştirmek – Onaylamamak

Bold – Daring – Fearless                               Cesur – Cesur – Korkusuz

Brief – Concise – Short                                  Kısa – Özlü – Kısa

Chaotic – Disordered – Messy                       Karmakarışık – Düzensiz – Dağınık

Choose- Select                                              Seçmek

Contribution – Donation – Grant                    Katkı – Bağış – Hibe

Craving – Desire – Longing                            Özlem – Arzu – Özlem

Damp – Moist – Wet                                      Nemli – Nemli – Islak

Detain – Hold – Keep                                    Alıkoyma – Tutmak – Tutmak

Eminent – Distinguished – Prominent          Seçki – Seçki – Önemli

Essential – Basic – Necessary                    Gerekli – Temel – Gerekli

Estimate – Guess – Predict                         Tahmin – Tahmin – Tahmin

Explain – Explicate                                      Açıklamak

Finish – Terminate                                       Bitirmek

Frivolous – Inconsequential – Trivial           Anlamsız – Önemsi – Önemsiz

Genuine – Actual – Real                               Hakiki – Gerçek – Gerçek

Handle- Cope with                                        Başa çıkmak

Harsh – hard – Coarse                                  Sert – Sert – Kaba

Hope – Anticipate                                         Ummak – Beklemek

Know- Cognize                                              Bilmek

Leave- Abandon                                            Bırakmak – Terk etmek

Ignorant- Stupid – Unintelligent                  Cahil – Aptal – Akılsız

Indifferent – Apathetic – Disinteresed         Kayıtsız – İlgisiz – Kayıtsız

Noble – Aristocratic – Distinguished           Asil – Soylu – Seçkin

Novice – Beginner – Non Professional         Acemi – Acemi – Acemi

Offer  – Propose                                            Teklif etmek

Opportune – Advantageous – Auspicious    Elverişli – Avantajlı – hayırlı

Passive – Inactive – Lethargic                    Pasif – Pasif – Uyuşuk

Pause – Break – Ceade                             Durma – Mola – Durdurma

Perplex – Astonish – Baffle                        Şaşırtmak- Şaşırtmak – Şaşırtmak

Recalcitrant- Obstinate – Stubborn             İnatçı – İnatçı – İnatçı

Reliable – Dependable – Trustworthy          Güvenilir – Güvenilir – Güvenilir

Tendency – Inclination – Trend                    Eğilim – Eğilim – Eğilim

Understand – Seek                                       Anlamak

Warn – Alert                                                 Uyarmak

Verify – Authenticate – Substantiate             Doğrulamak – Kimlik doğrulaması – Kanıtlamak

 

Amazing: İnanılmaz

İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

İnanılmaz anlamına gelen amazing kelimesinin İngilizcede birçok karşılığı var! İşte onlardan bazıları:

incredible, unbelievable, improbable, fabulous, wonderful, fantastic, astonishing, astounding, extraordinary

Bad: Kötü

İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Kötü anlamına gelen bad, İngilizcede belki de onlarca sözcükle daha ifade ediliyor! İşte bad’in eş anlamlıları:

evil, immoral, wicked, corrupt, sinful, depraved, rotten, contaminated, spoiled, tainted, harmful, injurious, unfavorable, defective, inferior, imperfect, substandard, faulty, improper, inappropriate, unsuitable, disagreeable.

Beautiful: Güzel

İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Elbette ki bir dilde, ‘güzel’in bir anlamı olmaz. Onlarca eş anlamı olur, işte İngilizcede beautiful’un eş anlamlı karşılıkları:

pretty, lovely, handsome, attractive, gorgeous, dazzling, splendid, magnificent, comely, fair, ravishing, graceful, elegant, fine, exquisite, aesthetic, pleasing, shapely, delicate, stunning, glorious, heavenly, resplendent, radiant, glowing, blooming, sparkling

Big: Büyük

İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Büyük anlamına gelen big sözcüğünün, İngilizcedeki karşılıkları;

enormous, huge, immense, gigantic, vast, colossal, gargantuan, large, sizable, grand, great, tall, substantial, mammoth, astronomical, ample, broad, expansive, spacious, stout, tremendous, titanic, mountainous

Dangerous: Tehlikeli

İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Tehlikeli anlamına gelen dangerous sözcüğünün İngilizcedeki karşılıkları:

perilous, hazardous, risky, uncertain, unsafe

End: Bitirmek, son

İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

End sözcüğünün İngilizcedeki eş anlamları şu şekilde efendim;

stop, finish, terminate, conclude, close, halt, cessation, discontinuance

False: Yanlış

İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

True-False yani doğru-yanlış ikilisindeki yanlış olan false sözcüğünün en anlamlıları şu şekilde;

fake, fraudulent, counterfeit, spurious, untrue, unfounded, erroneous, deceptive, groundless, fallacious

Fast: Hızlı

İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

İngilizcede, hızlı anlamına gelen fast, geniş bir kullanım alanına sahip olduğu gibi, birçok eş anlama da sahip bir sözcük.

quick, rapid, speedy, fleet, hasty, snappy, mercurial, swiftly, rapidly, quickly, snappily, speedily, lickety-split, posthaste, hastily, expeditiously, like a flash

Good: İyi

İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

En çok eş anlama sahip olan sözcüklerden bir tanesi, iyi anlamına gelen good! İşte eş anlamlıları:

excellent, fine, superior, wonderful, marvelous, qualified, suited, suitable, apt, proper, capable, generous, kindly, friendly, gracious, obliging, pleasant, agreeable, pleasurable, satisfactory, well-behaved, obedient, honorable, reliable, trustworthy, safe, favorable, profitable, advantageous, righteous

Hate: Nefret

İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

İngilizcede nefret anlamına gelen, aynı zamanda fiil olarak da nefret etmek anlamına gelen hate sözcüğünün eş anlamlıları şu şekilde:

despise, loathe, detest, abhor, disfavor, dislike, disapprove, abominate

 

 

İngilizce Kelimeleri Öğrenerek İngilizce Öğrenilebilir Mi?

İngilizce öğrenmek yalnızca kelimeleri öğrenmek ile değil, telafuz tekniklerini geliştirmek, bunun yanı sıra deneyimlemek, dinlemek, yazmak ile bütünleşik bir süreç. Ancak son dönemde uzmanların en çok önerdiği yöntem deneyim, yani konuşarak öğrenme metodudur. Eğer siz de, hem başlangıç, hem orta düzey, hem de ileri düzey için iyi bir model sunan konuşarak öğrenme modeli ile ilgili bilgi almak istiyorsanız www.konusarakogren.com adresine göz atabilirsiniz…

 

Videolar İle İngilizce Eş Anlamlı Kelimeleri Öğrenin

 

 

İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü son güncelleyen: Ağustos 31st, 2019nihat

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.