İngilizce soru sorun, soruları cevaplandırın, puan toplayın. Topladığınız puanlarla hediyeler kazanın!

İngilizce Etkileyici Sözler ve Anlamları


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İNGİLİZCE ETKİLEYİCİ SÖZLER-ENGLİSH MEANİNGFUL SENTENCES

İn English there are a lot of meaningful sentences and quotes. A lot of these sentences are idioms meaning that the owner of the sentence is anonymous. There are also common quotes from certain historical figures or public figures such as celebrities, movie and TV characters. Today we will take a look at some of these impressive and meaningful sentences which have earned a place in the minds of the masses.

“My mom said to me, ‘You know sweetheart, one day you should settle down and marry a rich man’. And I said, ‘Mom, I am a rich man.'”

“Annem bana ‘Tatlım biliyorsun ki, bir gün yerleşip zengin bir adamla evlenmelisin.’ Dedi, ben de ‘Anne, ben zengin adamın kendisiyim.’ Dedim.”

-Cher, 1996

Cher said this iconic sentence in an interview at the year of 1996 responding to the sexist approaches of society that imply a woman should eventually marry a rich man and have kids. She explained in the interview that a man is a luxury not a necessity saying she, herself as a woman is “the rich man” of her own life. This is certainly one of the most iconic feminist sentences.

Cher bu ikonik cümleyi 1996 yılında toplumun kadının eninde sonunda zengin bir adamla evlenip çocuk yapması gerektiği tarz düşünce ve yaklaşımlarına karşı bir cevap olarak bir röportajda dile getirdi. O röportajda erkeklerin kadınlar için bir zorunluluk değil, lüks olduğunu ifade ederek kendi hayatındaki “zengin adamın” kendisi olduğunu açıkladı. Bu cümle en ikonik feminist cümlelerden biridir.

“I have learned more in the streets than in any classroom.”

“Sokaklarda, herhangi bir sınıfta öğrendiğimden daha çok şey öğrendim.”

-Don Vito Corleone, The Godfather,1972

This is certainly one of the best quotes in the legendary film we all know, The Godfather. Vito Corleone says this referring to the isolation in the classrooms stating that the streets are inviting, unorganized, unbiased but accepting and real. He adds that there are some life lessons that no classroom can teach. Maybe such as earning Money, paying rent and bills? Classrooms certainly don’t teach how to do that, that’s true!

Bu kesinlikle hepimizin bildiği, efsanevi The Godfather isimli filmedki en iyi cümlelerden biri. Vito Corleone bu cümleyi sınıfların izole hallerini eleştirme amaçlı söyleyerek sokakların düzensiz, tarafsız ama gerçek ve davetkar olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda sokakta sınıfların öğretmeyeceği bazı hayat derslerinin olduğunu ekliyor. Belki de para kazanmak, kira ve fatura ödemek gibi dersler. Sınıflar kesinlikle bunları yapmayı öğretmiyor, bu doğru!

“Find what you love and let it kill you.”

“Sevdiğin şeyi bul ve onun seni öldürmesine izin ver.”

-Charles Bukowski

Although it’s not certain that Bukowski is the one to have said this, there are a lot of sayings he has said it. But, it’s not important to focus on the people but rather the idea. What is this iconic sentence really saying? It’s probably saying find something to love: dance, music, literature, a person etc. And let it really kill you so that you don’t matter anymore. If you don’t matter, your ego doesn’t either. That is the best way to live. A bit confusing, but also true!

Bu cümleyi söyleyenin Bukowski olup olmadığı tam net olmasa da birçok söylenti onun söylediğini gösteriyor. Fakat, kişiden çok fikre odaklanmak lazım. Bu ikonik cümle gerçekte ne anlatmaya çalışıyor? Muhtemelen sevecek bir şey bul: dans, müzik edebiyat, bir kişi vb. gibi ve gerçekten seni mahvetmesine izin ver ki senin bir önemin kalmasın diyor. Çünkü senin önemin kalmazsa egonun da önemi kalmaz. Ve bu, en güzel yaşama şeklidir. Biraz kafa karıştırıcı fakat aynı zamanda doğru!

“Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. We’re all going to die. Come watch TV.”

“Kimse bilerek var olmuyor. Kimse bir yere ait değil. Hepimiz öleceğiz. Gel TV izle.”

-Morty, Rick and Morty

This quote has become very popular recently with the rising of the very entertaining Show Rick and Morty. Morty states here this nihilistic line against all of those people who say that to watch TV is to waste your life. Should you really be living life to the full? Not according to Morty. He has a very pessimistic attitude towards the world. It is a pretty argumentative quote but also iconic!

Bu cümle Rick and Morty isimli eğlenceli dizinin yükselmesiyle beraber pek ünlendi. Morty burada bu nihilist cümleyi TV izlemenin hayatını boşa harcamak olduğunu savunan insanlara karşı kuruyor. Gerçekten hayatı doya doya yaşamak gerekiyor mu? Morty’ye göre hayır. Onun, dünyaya karşı pek bir kötümser bakış açısı var. Tartışılır bir cümle fakat aynı zamanda ikonik!

“If you want to make god laugh, tell him about your plans.”

“Eğer tanrıyı güldürmek istiyorsanız ona planlarınızdan bahsedin.”

-Woody Allen

Again, a very depressive quote from the king of depression. Woody Allen is known for his dark and pessimist thoughts. But, he is pretty correct about this. Our plans and god’s plans for us are pretty different in life.

Yine depresyonun kralından pek depresif bir cümle. Woody Allen karanlık ve karamsar düşünceleriyle meşhurdur. Fakat bu konuda epey haklı. Bizim planlarımızla tanrının planları hayatta genelde çok farklı oluyor.

“To be or not to be, that is the real question.”

“Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu.”

-William Shakespeare

Almost everyone has heard of this quote from the famous English writer Shakespeare. Shakespeare wrote this in his play “Hamlet”. It briefly questions both the state of being and not being questioning both life and death.

Neredeyse herkes ünlü İngiliz yazar Shakespeare’in bu sözünü duymuştur. Shakespeare bu sözünü “Hamlet” isimli oyununda yazmıştı. Kısaca hem olma hem de olmamayı düşünerek hayatı ve ölümü sorguluyor.

“When you got nothing, you got nothing to lose.”

“Hiçbir şeyin olmadığında kaybedecek bir şeyin de olmaz.”

-Bob Dylan, Like a Rolling stone

We have also heard this sentence from Jack in the popular movie Titanic. It is a simple yet very wise sentence stating that real freedom lies in not owning anything at all.

Bu cümleyi aynı zamanda popüler film Titanik’teki Jack’ten duymuştuk. Çok sade bir cümle olmakla beraber çok zekice, gerçek özgürlüğün hiçbir şeye sahip olmamakta yattığını belirtiyor.

“Real eyes realize real lies.”

“Gerçek gözler gerçek yalanları fark ediyor.”

-Tupac

İt isn’t as good as a sentence when you translate it to turkish but in English it is a very wise and tongue twisting quote implying that you should not believe everything you see and hear.

Türkçe ’ye çevrilince o kadar da güzel bir cümle olmasa da İngilizce ’de dil döndüren çok zekice bir cümle. Duyduğun ve gördüğün her şeye inanmaman gerektiğini belirtiyor.

“Work hard, play hard.”

“Çok çalış, çok oyna.”

-Wiz Khalifa

This is from the famous rapper, Wiz Khalifa. It simply say sif you work hard you can chill harder. True!

Bu, ünlü rapçi Wiz Khalifa’dan. Basitçe çok çalışırsan daha çok eğlenebileceğini ifade ediyor. Doğru!

“İt’s not about how hard you hit, it’s about how hard you can get hit and keep moving foward.”

“Ne kadar sert vurabildiğin önemli değil, önemli olan ne kadar sert vurulduğun ve ona rağmen ilerlemeye devam etmen.”

-Rocky Balboa, Rocky

This quote is from the film Rocky which motivated millions to not give up.

Bu cümle Rocky filminden. Milyonları pes etmemeye motive etmiş bir cümle.

“Some people wish it would happen, some people want it to happen, some people make it happen.”

“Bazı insanlar olmasını diler, bazı insanlar olmasını ister, bazı insanlar oldurur.”

-Michael Jordan

This quotes simply says don’t just dream, put your dreams into action!

Bu cümle kısaca sadece hayal kurma, hayallerini eyleme geçir diyor!

“Time you enjoy wasting was not wasted.”

“Severek boşa geçirdiğin vakit boşa geçmemiştir.”

-John Lennon

İf you enjoy doing something, don’t worry if it is for nothing or not. Just have fun.

Eğer bir şeyi yapmayı seviyorsan, boşa mı değil mi diye düşünme. Sadece eğlen.

“I hope my death makes more cents than my life.”

“Umarım ölümüm hayatımdan daha çok kuruş eder.”

-Joker

This is from the iconic Joker film. There is a word game with the Word “cents” referring also to the Word “sense”. Joker is implying his life was both meaningless and poor. İt is a very wise sentence.

Bu cümle ikonik Joker filminden. “Kuruş” kelimesi ile “anlamsız” kelimesi arasında bir kelime oyunu yapılmış. Joker burada hayatının hem anlamsız hem de fakir geçtiğini belirtiyor. Çok zekice bir cümle.

“İt is our choices that Show us what we truly are rather than our abilities.”

“Kabiliyetlerimizden çok kararlarımız bizim gerçekte kim olduğumuzu gösterir.”

-Albus Dumbledore, Harry Potter

Dumbledore said this wise quote in the book Harry Potter, stating that faith lies in the choices we make.

Dumbledore bu zeki cümleyi Harry Potter kitabında söyleyerek kaderin verdiğimiz kararlarda uzandığını belirtmişti.

“Real is just a matter of perception.”

“Gerçeklik sadece bir algı durumudur.”

-Peter Bishop, Fringe

This quote is from the legendary TV Show fringe. İt implies that the World is what we want to see of it.

Bu söz efsanevi dizi Fringe’den. Dünyanın bizim görmek istediklerimizden ibaret olduğunu belirtiyor.

SORU CEVAP

William Shakespeare En Ünlü Sözü Nedir?

Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. İngilizcesi; To be or not to be, that is the real question.

Don Vito Corleone The Godfahter’daki Ünlü Sözü Nedir?

I have learned more in the streets than in any classroom. Türkçesi; Sokaklarda, herhangi bir sınıfta öğrendiğimden daha çok şey öğrendim.

Real is just a matter of perception Ne Demek?

Fringe dizindeki Peter Bishop’un unutulmaz sözlerinden biri olan Real is just matter of perception Türkçesi; gerçeklik sadece bir algı durumudur.

I hope my death makes more cents than my life Ne Demek?

Sinema tarihinin unutulmaz karakterlerinden olan Joker’in sözlerinden biridir. Türkçesi; Umarım ölümüm hayatımdan daha çok kuruş eder.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.