Konuşarak Öğren Blog > İngilizce Kaynaklar > İngilizce Dersleri > Düzenli – Düzensiz İngilizce Fiillerin 2. Hali Özet Anlatımı ve Türkçeleri
 Kategori İngilizce Dersleri

İngilizce öğrenirken oldukça zorlayıcı olacak konulardan biri, fiillerin çekimleri olacaktır. Kullandığımız zaman dilimine göre belli ekler alan fiiller düzenli olduğu kadar, bazı fiiller ise tamamen yapısını değiştirerek düzensiz olarak çekimleniyorlar.

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Bunları akılda tutmak oldukça zor gibi görünse de, pratik yaptıkça ve örnekler üzerinden aktif olarak çalıştıkça otomatik olarak hafızanıza oturduğunun farkına varacaksınız. Burada önemli olan, belli bir disiplini kendinize oturtmuş olmaya dikkat etmeniz.

Fiillerin ikinci hali sadece “Simple Present Tense” ve “Simple Past Tense” ile kullanılır. Şimdiki zaman basitçe “-ing” eki alırken, gelecek zamanda ise “will/going to” kelimelerinden sonra yalın hallerinde kalırlar.

İngilizce Fiillerin 2. halleri quizi ile bilgilerinizi hemen ve kolayca sınayın.

Sonucu görmek için quizi paylaş !


Sonucu görmek için kim olduğunu söyle !

Fiillerin İkinci Hali Quiz %%total%% sorudan %%score%% tanesini doğru bildim!

Üçüncü hallerinde kullanımları ise, “Simple Perfect”, “Past Perfect” gibi perfect halindeki zamanlardan kullanılıyor ve “Progressive” ya da “Continuous” tenselerde yine sadece -ing ekliyoruz.

Düzenli - Düzensiz İngilizce Fiillerin 2. Hali Özet Anlatımı ve TürkçeleriDüzenli Fiiller

Düzenli fiilleri çekimlemek için oldukça basit kurallar vardır ve bu kurallar mantığı bir kere anlaşıldıktan sonra olduka kolay bir şekilde uygulanır. Şimdi bunları inceleyelim;

Simple Present Tense

Geniş zamanda, fiiller sadece “He, She, It” özneleriyle bu şekilde çekimlenirler ve düzensiz halleri yoktur. O sebeple, fiillerin geniş zamanda ikinci hallerini öğrenmek oldukça kolaydır.

“-s” eki: Genel olarak, bazı istisnalar dışında sessiz ya da sesli harfle biten fillerin sonuna sadece “-s” eki gelir.

Örneğin: cares, balances, eats, tells, feels, cooks vb. gibi.

Ancak eğer sonu -ch, -sh, -s, -x, -z harfleriyle biten fiillerde, fiilimiz “-es” eki alır.

Örneğin: brushes, misses, teaches, relaxes vb. gibi.

“-ies” eki: Eğer fiilimiz -y harfiyle bitiyorsa ve bir önceki harf sessizse, o zaman “y” harfini çıkartıp, “ies” ekini ekliyoruz.

Örneğin: tries, studies, flies, copies vb. gibi

Bu kural sadece “y” harfinden önce sessiz harf varsa geçerli, sesli harf olduğu durumlarda ise; yine sadece “-s” ekini koyuyoruz.

Örneğin; buys, enjoys, says vb. gibi

Simple Past Tense

Sonu Sessiz “e” ile Biten Fiiller

Sessiz “e”, fiilin sonunda bulunan fakat telaffuz edilirken yutulan bir harftir. Böyle durumlarda “e” harfi atılır ve fiile “-ed” eki gelir.

Örneğin; cared, decided, introduced, realized, used vb.

Sonu Sessiz Harftan Sonra “y” ile Biten Fiiller

Fiilin sonunda sessiz harften sonra bir “y” harfi var ise “y” harfi atılır ve “-ied” eki fiile eklenir.

Örneğin; copied, denied, partied, studied, worried gibi.

Sonu “w”, “x”, “y” Harflerinden Biriyle Biten Fiiller

Eğer fiil tek heceliyse ve fiilin son harfi “x”, “w” ve “y” harflerinin dışında bir sessiz harf ise (önünde de sesli harf olmalı tabi) harf ise, son harf tekrarlanır ve “-ed” eki eklenir.

Önemli Not: bunu yalnızca tek heceli fiillerde uygulayacaksınız.

Örneğin; bagged, napped, petted, robbed, shopped gibi.

Sonu Sesli Harften Sonra Sessizle Biten ve İkinci Hecesi Vurgulanan Fiiler

Fiil iki heceliyse, son harfi sesli harften sonra gelen sessiz harf ise ve ikinci hece vurgulanıyorsa, son harf tekrarlanır ve “-ed” eki fiile eklenir.

Örneğin; admitted, regretted, preferred, formatted, concurred vb gibi.

Sonu “c” ile Biten Fiiller

Çok nadir olsa da bazı kelimelerin son harfi “c”. Böyle durumlarda “c” harfinin hemen ardından “k” harfi eklenir ve ancak ondan sonra “-ed” eki fiile getirilir.

Örneğin; mimicked, picnicked, panicked, trafficked vb. gibi.

Düzensiz Fiiller

Düzensiz fiiller içinse, belli bir kural yoktur. Çalıştıkça, okudukça, dinledikçe ve konuştukça giderek benimseyeceksiniz ve daha sonrasında kullanımlarında zorlanmayacaksınız.

Buradaki düzensiz fiiller, geçmiş zamanda kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve başka herhangi bir zaman yapısıyla kullanılmazlar. İşte fiiller;

Fiil İkinci Hali Üçüncü Hali Türkçesi
Arise Arose Arisen Ortaya Çıkmak
Be Was/Were Been Olmak
Bear Bore Borne / Born Dayanmak, Doğurmak
Become Became Become Olmak
Begin Began Begun Başlamak
Bet Bet Bet Bahse Girmek
Bite Bit Bitten ısırma
Blow Blew Blown Esmek, Üflemek
Break Broke Broken Kırmak
Bring Brought Brought Getirmek
Build Built Built İnşa Etmek
Buy Bought Bought Satın Almak
Catch Caught Caught Yakalamak
Choose Chose Chosen Seçmek
Come Came Come Gelmek
Cost Cost Cost Mal Olmak
Creep Crept Crept Sürünmek
Cut Cut Cut Kesmek
Dig Dug Dug Kazmak
Dive Dived / Dove Dived Dalış Yapmak
Do Did Done Yapmak
Draw Drew Drawn Çizmek
Dream Dreamed / Dreamt Dreamt Düş Kurmak
Drink Drank Drunk İçmek
Drive Drove Driven Araç Sürmek
Eat Ate Eaten Yemek Yemek
Fall Fell Fallen Düşmek
Feed Fed Fed Beslemek
Feel Felt Felt Hissetmek
Fight Fought Fought Dövüşmek
Find Found Found Bulmak
Fly Flew Flown Uçmak
Forget Forgot Forgotten Unutmak
Forgive Forgave Forgiven Affetmek
Freeze Froze Frozen Donmak
Get Got Gotten / Got Almak
Give Gave Given Vermek
Go Went Gone Gitmek
Grow Grew Grown Büyümek
Hang Hung Hung Asmak
Have Had Had Olmak, Sahip Olmak
Hear Heard Heard Duymak
Hide Hid Hidden Saklamak
Hit Hit Hit Vurmak, Çarpmak
Hold Held Held Tutmak
Hurt Hurt Hurt İncitmek, Zarar Vermek
Keep Kept Kept Tutmak, Korumak
Know Knew Known Bilmek
Lay Laid Laid Yaymak, Sermek
Lead Led Led Yönetmek
Leave Left Left Bırakmak, Ayrılmak
Lend Lent Lent Ödünç Vermek
Let Let Let İzin Vermek
Light Lit Lit Aydınlatmak
Lose Lost Lost Kaybetmek
Make Made Made Yapmak
Mean Meant Meant Kastetmek, Anlamına Gelmek
Meet Met Met Karşılaşmak, Buluşmak
Pay Paid Paid Ödemek
Put Put Put Koymak, Yerleştirmek
Read Read Read Okumak
Ride Rode Rid Binmek
Ring Rang Rung Çalmak
Rise Rose Risen Çıkmak, Yükselmek
Run Ran Run Koşmak
Say Said Said Söylemek, Demek
See Saw Seen Görmek, Anlamak
Seek Sought Sought Araştırmak
Sell Sold Sold Satmak
Send Sent Sent Göndermek, Yollamak
Set Set Set Kurmak, Hazırlamak
Shake Shook Shaken Sallamak, Çalkalamak
Shine Shone Shone Parlamak
Shoot Shot Shot Çekmek, Vurmak
Shut Shut Shut Kapatmak, Kapamak
Sing Sang Sung Şarkı Söylemek
Sink Sank Sunk Batırmak
Sit Sat sat Oturmak
Sleep Slept Slept Uyumak
Speak Spoke Spoken Konuşmak
Spend Spent Spent Harcamak, Geçirmek
Split Split Split Bölmek, Ayırmak
Spread Spread Spread Yayılmak, Yaymak
Spring Sprang Sprung Sıçramak
Stand Stood Stood Durmak, Ayakta Durmak
Steal Stole Stolen Aşırmak, Çalmak
Sting Stung Stung Sokmak, Batırmak
Stink Stank Stunk Pis Kokmak
Strike Struck Struck / Stricken Vurmak, Çarpmak
Swear Swore Sworn Yemen Etmek, Küfretmek
Sweep Swept Swept Süpürmek
Swim Swam Swum Yüzmek
Swing Swung Swung Sallanmak
Take Took Taken Almak
Teach Taught Taught Öğretmek
Tear Tore Torn Yırtmak
Tell Told Told Söylemek
Think Thought Thought Düşünmek
Throw Threw Thrown Atmak, Fırlatmak
Understand Understood Understood Anlamak
Wake Woke Woken Uyanmak
Wear Wore Worn Giymek
Win Won Won Kazanmak
Write Wrote Written Yazmak


Eğer bolca pratik yaparsanız ve iyi çalışırsanız, bir yerden sonra fiillerin su gibi akıp gittiğini göreceksiniz. 

Konuşarak Öğren sistemini kullanarak, İngilizcenizi Amerikalı profesyonel eğitmenler ile konuşarak geliştirebilirsiniz.

Eğer herhangi bir konuda kelime bilgisine ihtiyaç duyarsanız da, İngilizce Türkçe Sözlük kaynağımızdan yararlanabilirsiniz.

 

 

Güncel İçeriklerimiz

Lütfen Ne Aradığınızı Yazın ve "Enter" tuşuna basın.