İngilizce Future Tense Konu Anlatımı


Future tense gelecek zamanı ifade eden ve gelecekte yapılması planlanan eylemlerde kullanılan bir tenstir. Yardımcı fiili will dir. Will –ecek, -acak anlamındadır.

Future tense cümle kalıbı

Olumlu cümle: ÖZNE + WILL + YÜKLEM + TÜMLEÇ

Olumsuz cümle: ÖZNE + WILL NOT (won’t) + YÜKLEM + TÜMLEÇ

Soru: WILL + ÖZNE + YÜKLEM + TÜMLEÇ

 

Gelecek zamanı ifade eden will gelecekle ilgili anlık alınan kararlarda yani anlık planlanan eylemleri ifade etmekte kullanılmaktadır. Bu kullanım şekli ile going to dan ayrılır. Going to da tıpkı will gibi –ecek, -acak anlamında olup daha önce kararlaştırılmış ve yapılmasına kesin gözü ile bakılan eylemler içindir.

 

Can you help me, please? (Bana yardım eder misin, lütfen?)

No I can’t, becasue I’m busy very well no. I will help you later. (Hayır edemem, şu anda çok meşgulüm. Daha sonra sana yardım edeceğim)

 

Can you clean my car today, please? (Arabamı bugün temizleyebilir misin, lütfen?)

No I can’t. I’m going to goto the cinema this afternoon. I will clean your car at the weekend (Hayır temizleyemem. Bu öğleden sonra sinemaya gideceğim. Hafta sonu arabanı temizleyeceğim)

 

Simple future tense olumlu cümleler

I will study English (İngilizce çalışacağım)

You will sleep now (Şimdi uyuyacaksın)

They will g oto the theatre (Tiyatroya gidecekler)

 

Simple future tense olumsuz cümleler

Gelecek zamanda olumsuz cümleler not olumsuzluk eki kullanılarak yapılır.

Will not kısaca won’t simple future tenste olumsuz cümlelerde yardımcı fiildir.

I won’t sleep (Uyumayacağım)

We won’t go home (Eve gitmeyeceğiz)

He won’t drink milk (Süt içmeyecek)

 

Simple future tense soru cümleleri

İngilizce cümleler yardımcı fiil başa getirilerek soru cümlesi haline gelir.

 

Will you do your homework? (Ödevini yapacak mısın?)

Will they go home? (Eve gidecekler mi?)

Will she wash the dishes? (Bulaşıkları yıkayacak mı?)

 

Simple future tenste going to kullanımı

We will going to study English tomarrow (Yarın İngilizce çalışacağız)

I’m going to go to holiday when I take my wage (Maaşımı aldığımda tatile gideceğim)

 

Simple future tenste shall kullanımı

Gelecek zaman cümlelerinde shall kullanıma rastlamışsınızdır. Shall sadece birinci tekil ve çoğul şahıslar olan I ve we öznelerinde kulanılır.

We shall go to school (Okula gideceğiz)

I shall watch TV (Televizyon seyredeceğim)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar