İngilizce Future Tense (Gelecek Zaman) İle İlgili Cümleler


İngilizce Neden Ortak Dildir?

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce temel zamanlardan olan simple future tense, gelecekte yapılmasına kesin gözü ile bakılan eylemleri anlatmada kullanılır. Will yardımcı fiili simple future tens cümlelerinin zaman belirleyicisidir. Konuşma esnasında anlık planlanan eylemlerde ise going to kullanılır. Her iki yardımcı fiil de –ecek, -acak olarak tercüme edilir. Going to, be olmak fiili ile birlikte kullanılmaktadır.

Future Tense Örnek Cümleler

Olumlu                                    Olumsuz                                  Soru

I will come                              I won’t come                           Will you come?

She will study                         She won’t study                      Will she study?

We will play                            We won’t play                        Will you play?

I’m going to clean                   I’m not going to clean            Are you going to clean?

She is going to work               She isn’t going to work           Is she going to work?

We are goiing to play             We aren’t going to play          Are you going to play?

Future Tense ile İlgili Olumlu Cümleler

Students will take exams next firday (Öğrenciler gelecek Cuma sınava girecekler)

We will paint our house next month (Gelecek ay evimizi boyayacağız)

They will write the letter to their teacher (Öğretmenlerine mektup yazacaklar)

He will see his friend at the weekend (Hafta sonu arkadaşını görecek)

I will read the book when I go to bed (Yattığımda kitap okuyacağım)

They will be here in an hour (Bir saat içinde burada olacaklar)

I’m going to see you (Seni görmeye geleceğim)

You are going to be twenty years tomarrow (Yarın yirmi yaşına basacaksın)

She is going to maket he cake at the weekend (hafta sonu kek yapacak)

We are going to stay hotel tonight (Bu gece otelde kalacağız)

Future Tense İle İlgili Soru Cümleleri

I won’t write th letter to you (Sana mektup yazmayacağım)

We won’t be in the cinema tonight (Bu gece sinemada olmayacağız)

Will you start work? (Çalışmaya başlayacak mısın?)

Will he finish my report today? (Bugün raporumu bitirecek mi?

Future Tense İle İlgili Olumsuz Cümleler

I’m not going to play tennis (Tenis oynamayacağım.

He isn’t going to drive car (O araba kullanmayacak)

Is he go to the doctor? (Doktora gidecek mi?

Are they going to drink coffee? (Kahve içecekler mi?)

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.