İngilizce Geçişli Geçişsiz Fiiller


Verbs transtitive or intranstitive yani geçişli geçişsiz fiiller nesne alıp almamalarına göre geçişli veya geçişsiz olarak nitelendirilir.

İngilizce Geçişli Geçişsiz Fiiller Konu Anlatımı

İngilizce Geçişli Fiiller/Verbs transtitive

Geçişli fiiller nesne alır ve nesneyi bulmak için fiillere neye, neyi, kime, kimi soruları sorulur.

The manager canceled the meeting: Müdür toplantıyı iptal etti.

Müdür neyi iptal etti? Müdür toplantıyı iptal etti.

İngilizce Geçişsiz Fiiller/Verbs intranstitive

Geçişsiz fiillerde neye, neyi, kime, kimi gibi sorular sorulduğunda bir cevap alınmaz. Geçişsiz fiiller nesne almadığından bir nesneye eylem yapma durumu yoktur.

We live in İstanbul: Biz İstanbul’da yaşarız.

My teacher come: Öğretmenim geldi.

İngilizce Geçişli Fiiller Örnek Cümleler

Eylem fiili söz konusudur. Eylem direk nesneye aktarılır. Yapılan eylem bir kimseye veya bir nesneye yapıldığından kimi, neyi gibi sorularına cevap alınır.

I saw him: Onu gördüm.

The doctor examined the patient: Doktor hastayı muayene etti.

I gave a boo to my friend: Arkadaşıma bir kitap verdim.

She loves you: O seni seviyor

I read a book: Bir kitap okuyorum.

İngilizce Geçişsiz Fiiller Örnek Cümleler

Direkt nesnesi olmayan fiildir. Fiil sadece özneyi ilgilendirir.

They died: Onlar öldü.

My baby smilled: Bebeğim gülümsedi.

The dog ran: Köpek koştu.

My friend walks every day: Arkadaşım her gün yürür.

Fiilin Geçişli Geçişsiz Olup Olmaması Nasıl Anlaşılır?

Bir cümlede fiilin geçişli mi geçişsiz mi olup olmadığını anlamak kolaydır. Eylem eğer bir nesneye yapılıyor ise yani eylem nesneye geçiyor ise fiil geçişli nesne yoksa geçişsizdir. Nesneyi bulmak için kimi, kime, neyi, neye soruları sorulur.

I remember you: Seni hatırlıyorum (Kimi hatırlıyorsun- seni-Geçişli)

Ali saw a dog: Ali bir köpek gördü. (Ali neyi gördü-bir köpeği-Geçişli)

She fell: O düştü. (Nesne yok-Geçişsiz)

I understand: Anlıyorum (Nesne yok-Geçişsiz)

My father went to Ankara last week: Babam geçen hafta Ankara’ya gitti.

İngilizce eğitiminde kısa sürede alınan başarılı sonuçlara bakıldığında online İngilizce son derece etkili bir eğitim yöntemidir. Online İngilizce ile başta fiiller olmak üzere tüm gramer konularını konuşarak öğrenebilir, kısa sürede akıcı bir şekilde İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz.

Son Yazılar