İngilizce Gezegenler: İngilizce Gezegen İsimleri ve Türkçeleri


Gezegenler- The planets

İngilizce gezegenler, İngilizce’de gezegen ne demek, gezegenlerin İngilizcesi, tanıtımları ve İngilizce gezegen isimleri neler yazımızda.

İngilizce Gezegen İsimleri

  • Earth; Dünya
  • Mercury; Merkür
  • Venus; Venüs
  • Mars; Mars
  • Jupiter; Jüpiter
  • Saturn; Satürn
  • Uranus; Uranüs
  • Neptune; Neptün

Merkür: Mercury

The closest planet to the Sun, and the smallest in our solar system, Mercury often appears as a bright star-like object in our sky during the early evening or early morning.

Güneşe en yakın ve sistemimizdeki en küçük gezegen olmakla beraber Merkür genelde sabahları gökyüzümüzde yıldızımsı bir cisim olarak görülür.

Venüs: Venus

Venus’ thick atmosphere traps UV radiation from the Sun creating an extreme greenhouse gas effect and making it the hottest planet in our solar system.

Venüs’ün kalın atmosferi, güneşten gelen UV ışınlarını hapsederek yüksek bir sera etkisi yaratır ve sistemimizdeki en sıcak gezegen konumunu alır.

Mars: Mars

Mars is a cold, rocky, dusty, planet with a thin atmosphere. Affectionately coined ‘The Red Planet’, Mars was named by the Romans after their god of war, as its reddish colour is reminiscent of blood.

Mars, soğuk, taşlı, dumanlı ve ince atmosferli bir gezegendir. Adı “kırmızı gezegen”dir ve Romalılar tarafından savaş tanrılarının ismi olarak adlandırılmıştır çünkü kırmızı rengi kanı hatırlatır.

Jüpiter: Jupiter

The largest planet in the solar system, Jupiter is the fifth planet from our Sun. While beautiful, its stripes and swirls are actually cold, windy clouds and water, floating in an atmosphere of hydrogen and helium.

Güneşten en uzak 5. Gezegen olmakla beraber sistemimizdeki en büyük gezegendir. Güzel olmakla birlikte çizgi ve kıvrımları aslında hidrojen ve helyum atmosferinde soğuk, rüzgarlı bulutlar ve su ile kaplıdır.

Satürn: Saturn

The farthest planet from Earth discovered by the unaided human eye, Saturn has been known since ancient times and is named for the Roman god of agriculture and wealth.

İnsanın çıplak gözüyle dünyadan en uzakta keşfettiği gezegendir ve eski zamanlardan beri bilinir. Roma’nın zenginlik ve tarım tanrısının ardından isimlendirilmiştir.

Uranüs: Uranus

Some of the most extreme seasons in the solar system occur here on Uranus. The Sun shines directly over each pole, plunging the other half of the planet into a 21-year-long, dark winter.

Sistemimizdeki en ekstrem mevsimlerin bazıları burada yaşanır. Güneş kutupların üzerine ışıma yaparak gezegenin diğer kutbunun olduğu yarısını 21 yıllık  uzun bir kışa sokar.

Neptün: Neptune

It’s impossible to view Neptune with the naked human eye. Neptune is made up of a hot dense fluid of “ices”, making it one of two ice giants in the solar system alongside Uranus.

Neptün’ü çıplak gözle görmek mümkün değildir. Sıcak, yoğun sıvı “buzlardan” oluşmuştur ve güneş sisteminde Uranüs ile beraber 2 dev buzul gezegenlerden biridir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar