İngilizce Gramer Hataları: En Sık Düşülen Yanlışlar!


 

İngilizcede yapılan gramer hataları cümlenin anlamını tamamen değiştirebilir. İngilizce son derece zengin bir dil. Türkçe düşünülerek yapılan gramer hataları ise oldukça fazla karşılaşılan bir durum. Bunun yanında İngilizce gramer kurallarını yeterince bilmemenin neden olduğu hatalar da var. Şimdi bunları tek-tek inceleyerek en sık yapılan gramer hatalarını gözden geçirelim.

Sık yapılan İngilizce gramer hataları

  • Nothing hiçbir şey demektir ve zaten cümleye olumsuzluk anlamı katar. Hiçbir şey görmedim demek için I didn’t see nothing denirse cümle tamamen yanlış olur.

Doğrusu I saw nothing olmalıdır.

  •      Me kullanımı

Beni bana demek olan me nesne zamiri olarak yanlış kullanılan kelimelerdendir.

Ben ve Ali okula gittik demek için Türkçe düşünüldüğünde;

Me and Ali went to school gibi bir cümle kurulur. Fakat cümle hatalıdır.

Doğrusu: Ali and I went to school şeklinde olmalıdır.

  •      Kesme işareti

Kesme işareti kullanımı da sık yapılan hatalar arasında yer alır. Özellikle sahiplik bildiren –s nin kesme işareti ile ayrılmasında çoğul kelimelerde hata yapılır.

The dog’s food: Köpeğin yiyeceği

The dogs’ foods: Köpeklerin yiyecekleri cümlelerinde olduğu gibi

  •      Hear/listen

Hear duymak, listen ise dinlemektir. Yani ikisinin kullanım alanları farklıdır.

  •      As/Like

As gibi demek olduğundan annen gibi, baban gibi derken as kullanılarak hata yapılır.

O, annesi kadar hoş demek için “she ise very nice as her mother” dediğinizde cümle yanlış olacaktır.

Doğrusu “she ise very nice like her mother” şeklinde olmalıdır.

  •      Could/Would/Should

Bu üç modal ın kullanımı ile ilgili başka bir yazımızda detaylı bilgi vermiştik. Could, would ve should kullanımı en çok karıştırılan konulardan biridir.

  •      There/Their/They’re

There orada, their onların, they’re ise onlar demektir.

Onlar futbol oynuyor demek için “their playing football” cümlesi yanlıştır.

Doğrusu They’re (they are) playing football dur.

Can I use there computer yanlış

Can I use their computer doğru kullanımdır. (Onların bilgisayarını kullanabilir miyim?)

  •      To/Too

To fiiler mastar halde kullanılırken, too ise çok anlamında olup bir şeyin fazlalığını vurgularken kullanılır.

To see: Görmek

Too cold: Çok soğuk

I like the cinema to yanlış, I like the cinema too doğru kullanımdır.

Son Yazılar