İngilizce Tüm Gramer Konuları Listesi


İngilizce be like Kullanımı Nasıldır?

İngilizce öğrenmeye kelime ezberlemek ve buna paralel olarak gramer öğrenmekle başlanır. Her ikisi de tek başına yeterli değildir. Öğrenilen kelimeler gramer kuralları çerçevesinde cümlelere dökülmeli ve pratik yapılarak kullanılmalıdır. İngilizce gramer konuları listesi ile başlamak adım-adım İngilizce öğrenmek için doğru bir başlangıç olacaktır. Şimdi İngilizce gramer konularını sırası ile inceleyelim.

İngilizce Gramer Konuları Listesi

İngilizce Basit Cümleler

Subject + Verb : I came (Ben geldim)

Subject + Verb + Object: Ali came home (Ali eve geldi)

education-390764_640

İngilizce Tüm Zamanlar

Present Continuous Tense- Şimdiki Zaman (Yapıyorum)

Simple Present Tense- Geniş Zaman (Yaparım)

Simple Past Tense- Di’li geçmiş zaman (Yaptım)

Simple Future Tense- Gelecek Zaman (Yapacağım)

Past Continuous Tense- Şimdiki Zamanın Hikayesi (Yapıyordum)

Be Going To-Yakın Gelecek Zaman(Kesin) (Yapacağım-Kesin)

Future Continuous Tense-Süregelen Gelecek Zaman (Yapıyor olacağım)

Future Perfect Tense- Gelecek Öncesi Zaman (Yapmış olacağım)

Present Perfect Tense- Yakın Geçmiş Zaman (Yaptım-bulundum)

Past Perfect Tense- Miş’li Geçmiş Zaman (Yapmıştım)

Present Perfect Continuous Tense (-mekteyim, -maktayım)

Past Perfect Continuous Tense- (-mekteyim, -maktayım)

İngilizce Tüm Fiiller

Can Modal Verb
Be Able To

Could Modal Verb
Must Modal Verb
Must Not
Should Modal Verb
Have to-Has to Modal Verb
Would Modal Verb

İngilizce Dil Bilgisi (Gramer)

Passive Voice

Relative Clauses

Reported Speech

Time Clauses

There is / There are

Have Got – Has Got

Used to

Modals

If Clause

Imperatives

Causatives

Adjectives

Adverbs

Conjunctions

İngilizce Etken Edilgen Cümleler

İngilizce Dolaylı Dolaysız Cümleler

İngilizce gramer konuları de seviyelere göre online İngilizce eğitimlerde verilmekte olup, canlı sınıflarda pratiğe dökülmektedir. İngilizce grammar konuları listesi içinde her bir konu online eğitimle en etkili biçimde öğretilmekte ve ana dili İngilizce olan öğretmenler tarafından en doğru telaffuzlarla aktarılmaktadır. Online İngilizce eğitimin İngilizce gramer konuları listesi her bir seviyede kişiye uygun bir biçimde öğretilir. Gramer ve kelime bilgisinin paralel bir şekilde verildiği eğitimlerle kursiyer hızlı bir şekilde İngilizce öğrenir. İngilizce gramer konularını en doğru şekliyle öğrenmek ve sürekli konuşarak pratiğe dökmek için online İngilizce eğitim yöntemi en etkili yöntemdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar