İngilizce Gramer Tüyoları: Bilmeniz Gereken Gramer Bilgileri


İngilizce gramer denildiğinde ilk akla gelen zamanlar, zarf, edat, bağlaç ve sıfatlar, bunların cümle içinde kullanımları akla gelir.

İngilizce zamanlarda fiillerin ikinci ve üçüncü halleri önemlidir. Bazı fiiller düzenli iken bazı fiiller düzensiz olup mantık gözetmeksizin ikinci ve üçüncü hallerinde tamamen değişir. Bu durumda düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü hallerini ezberlemekten başka çıkar yol yoktur. Düzenli fiillerde ikinci ve üçüncü hallerde fiil –d, -ed, veya –ied takısı alır.

İngilizce gramerde zamanlar

İngilizce zamanlar konusunda daha fazla bilgi almak için hemen tıklayın: İngilizce Zamanlar

Irregular Verbs

Present            Past                 Past Participle

Be                    Was/were       Been

Become           Became           become

Break               Broke               Broken

Buy                  Bought            Bought

Come               Came               Come

Drink                Drank               Drunk

Eat                   Ate                  Eaten

Feel                 Felt                  Felt

Grow               Grew               Grown

Have                Had                  Had

Know               Knew               Known

Run                  Ran                  Run

Show               Showed           Shown

Swim               Swam              Swum

Write               Wrote              Written

 

İngilizcede Regular Verbs

Present            Past                 Past Participle

Answer            Answered        Answered

Clean               Cleaned           Cleaned

Close               Closed             Closed

Cry                   Cried                Cried

Help                 Helped             Helped

Kiss                  Kissed              Kissed

Live                  Lived                Lived

Look                 Looked           Looked

Talk                 Talked             Talked

Smoke             Smoked           Smoked

Study               Studied            Studied

Use                  Used                Used

Walk                Walked            Walked

Want               Wanted           wanted

Watch             Watched         Watched

 

İngilizce gramerde sıfatlar ve zarflar (Adjective – Adverbs)

Fiilleri niteleyen kelimeler olan zarflar fiilden sonra ya da cümle sonunda kullanılır. Sıfatlara –ly takısı getirilerek zarflar elde edilir.

Sıfat                            Zarf

Careful: Dikkatli          Carefully: Dikkatlice, dikkatli bir şekilde

Clear: Açık                   Clearly: Açıkça

Quiet: Sessiz               Quietly: Sessizce

 

İngilizce gramerde edat ve bağlaçlar (Prepositions – Conjuctions)

Edatlar

In: İçinde

On: Üstünde

Near: Yanında

Under: Altında

In front of: Önünde

Between: Arasında

Next to: Bitişik

Behind: Arkasında

At:-de, -da

 

Bağlaçlar

And: Ve

But: Ama, fakat

Or: Veya

Then: Sonra

Yet: Henüz

When: -dığı zaman

While: İken

As: İken

After: -den sonra

Until: -e kadar

Before: -den önce

Since: -den beri

 

İngilizce gramer kurallarını ve gramerin pratiğe dönüştüğü mükemmel bir İngilizce konuşmayı öğrenmek için online İngilizce en çok tercih edilen adres olup, en mükemmel telaffuzlarla en kaliteli dil eğitimi verilmektedir. Gramer bilgilerini öğrenirken, İngilizceyi yaşayarak öğrenip, İngilizce konuşma özgüvenine kavuşmak için KonusarakOgren.com’u tercih edebilirsiniz. Ücretsiz şekilde deneyin…

Son Yazılar