İngilizce Gramerin İlk Kuralı


İngilizce gramerin ilk kuralı gramer çalışmamaktır. Gramer kuralı olarak gramer çalışmamak size saçma gelmiş olabilir. Fakat gramer odaklı çalışmak İngilizce konuşmayı engelliyor. Birçok İngiliz gramer kurallarından habersiz İngilizce konuşuyor. Bir çocuk için gramer kuralı diye bir şey yok ama konuşuyor. Yani konuşmaya başlamak için gramer kuralına ihtiyacınız yok. Gramer kuralları ileri safhalarda gerekli.

Gramer düşünülürken İngilizce konuşulmuyor

Okul yıllarında alınan İngilizce eğitimleri sonucu İngilizce konuşamamanın nedeni gramer kurallarına takılmaktır. Kişi İngilizce konuşmaya çalışırken grameri düşünür ve bu nedenle bir türlü akıcı bir şekilde konuşamaz. Tıpkı Türkçe konuşurken olduğu gibi. Hiç kimse Türkçe konulurken hangi gramer kuralını uygulayacağını düşünmez. Kelimeler ve cümleler kendiliğinden akıp gider. Ne kurallı cümle, ne devrik cümle, ne etken veya edilgen cümle kurma çabasında olmadan konuşulur. İngilizceyi de bu şekilde rahat konuşabilmenin yolu gramer düşünmeden konuşmaktan geçiyor. Ezbere dayalı bir eğitim değil dinleme ve konuşma üzerine bir eğitim almak gerekiyor.

Gramersiz İngilizce konuşmak

Gramer öğrenmeden İngilizce konuşmaya başladığınızı düşünün. Bu nasıl olacak diyorsunuz değil mi? Her gün, anadili İngilizce olan bir eğitmen ile Skype ya da telefon üzerinden konuşarak, seviyenize uygun şekilde konuşma becerinizi geliştireceksiniz. Hakim olduğunuz temel gramer bilgilerinin üzerine, İngilizce konuşma bilginizi inşa edebilirsiniz. 

Online eğitimi almaya başladığınızda göreceksiniz ki gramer öğrenmeden konuşarak ve dinleyerek İngilizce öğreneceksiniz. Soru cevap şeklindeki eğitimler sonunda birkaç ayda şaşırtıcı bir şekilde İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz.

İngilizce gramerin ilk kuralı gramer çalışmamak

Sıradan kurslarda ilk öğrenilen şey gramer kurallarıdır. Sonra kişi konuşmaya çalışırken sürekli bu gramer kuralları çerçevesinde konuşmaya çalışır. Tüm gramer kuralları önden verilir. Ardından yazarak gramer kuralları ile ilgili cümleler kurulur. Fakat sonuçta bir türlü İngilizce konuşma başarılamaz. Yeni öğrenme teknikleri diyor ki İngilizce konuşmak istiyorsanız gramer çalışmayın. Düşünmeden konuşmak, otomatik olarak duraksamadan konuşmak istiyorsanız gramer çalışmayı bir kenara bırakmalısınız. Zaten zamanla ve yeri geldikçe tüm gramer konularını öğreneceksiniz. Ama önce İngilizce konuşmayı da eş zamanlı şekilde öğrenmeniz, faydalı olacaktır. 

Son Yazılar