İngilizce Hastane Kuralları


Genel Hastane Kuralları

Hem ülkemizde bulunan hem de yurt dışındaki hastanelerde evrensel olan belli başlı kurallar vardır. Bu yazımızda genel olarak hastane kurallarından bahsederken aynı zamanda İngilizce hastane kuralları ile ilgili detaylara değineceğiz.

 • Hastane giriş kapılarının önünde ve kapalı alanda sigara içmek yasaktır.
 • Smoking is prohibited in front of the hospital entrance and indoors.
 • Hastane koridorlarında gürültü yapılmamalıdır.
 • You mustn’t make noise in the hospital corridors.
 • Hastane çalışanlarının bilgilendirmelerine göre hareket edilmelidir.
 • You should act according to the directives of the hospital staff
 • Her işlemde resmi kimlik kullanılacağından kimliğinizi unutmayınız.
 • Remember that your ID will be used for each transaction.
 • Poliklinik muayeneleri için size verilen randevu saatlerine uyunuz.
 • Observe the appointment times given for outpatient clinic examinations.
 • Şüpheli bir durum ya da şahısla karşılaştığınızda güvenlik görevlilerinden yardım isteyiniz.
 • If you encounter a suspicious situation or person, ask the security officers for help.
 • Herhangi bir eşyanızın kaybolması, çalınması ya da sahipsiz bir eşya görülmesi halinde ilgili bölümün güvenlik personeline bilgi veriniz.
 • If any of your property is lost, stolen or unattended, inform the security from the relevant department.
 • Aracınıza değerli eşya bırakmayınız.
 • Do not leave valuables in your vehicle. 
 • Tanımadığınız kişilerden yardım istemeyiniz ve bu kişilerin yardım tekliflerini kabul etmeyiniz.
 • Do not ask for help from people you do not know, and do not accept their offer of help.
 • Hastanemiz içerisinde ihtiyacınız olan tekerlekli sandalyeyi Halkla İlişkiler biriminden temin edebilirsiniz.
 • You can get the wheelchair you need in our hospital from the Public Relations Unit.

Doktorların Uyması Gereken Kurallar

Hekimlik meslek etiği kurallarına göre hastane personellerinin yanı sıra “hekimlerin” de uyması gereken kurallar bellidir. Bunlardan bir kısmını sizinle paylaşmak istiyoruz. Her nerede olursanız olun, haklarınızın bilincinde olarak size en doğru hizmetin sunulmasına dikkat edin; aynı şekilde siz de karşınızdaki insana en doğru şekilde yaklaşın. Hakkınızın ihlal edildiğini hissediyorsanız, hiç çekinmeden gerekli yerlere dilekçeyle veyahut sözlü olarak şikâyette bulunun.

 • Hekimin öncelikli görevi, hastalıkları önlemeye ve bilimsel gerekleri yerine getirerek hastaları iyileştirmeye çalışarak insanın yaşamını ve sağlığını korumaktır. Meslek uygulaması sırasında insan onurunu gözetmesi de, hekimin öncelikli ödevidir. Hekim, bu yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, gelişmeleri yakından izler. (Hekimlik Meslek Etiği Kuralları)
 • Görevlerini yerine getirirken, hekimin uyması gereken evrensel tıbbi etik ilkeleri yararlılık, zarar vermeme, adalet ve özerklik ilkeleridir.
 • Hekim görevlerini her durumda hastaları arasındaki siyasal görüş, sosyal durum, dini inanç, milliyet, etnik köken, ırk, cinsiyet, yaş, toplumsal ve ekonomik durum ve benzeri farklılıkları gözetmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Hekim, mesleğini uygularken vicdani ve mesleki bilimsel kanaatine göre hareket eder.
 • Hekim, hastasından mesleğini uygularken öğrendiği sırları açıklayamaz. Hastanın ölmesi ya da o hekimle ilişkisinin sona ermesi, hekimin bu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 • Hastanın onam vermesi ya da sırrın saklanmasının hasta ya da öteki insanların yaşamını tehlikeye sokması durumunda, hastanın kişilik haklarının zedelenmemesi koşuluyla, hekim bu sırrı saklamakla yükümlü değildir.
 • Yasal zorunluluk durumlarında hekimin rapor düzenlemesi de, meslek sırrının açıklanması anlamına gelmez.
 • Hekim, tanık ya da bilirkişi olarak mahkemeye çağrıldığında olayın meslek sırrı olduğunu ileri sürerek bu görevlerinden çekilebilir.
 • Hekim, görevi ve uzmanlığı ne olursa olsun, gerekli tıbbi girişimlerin yapılamadığı acil durumlarda, ilk yardımda bulunur.
 • Hekim, mesleğini uygularken reklam yapamaz, ticari reklamlara araç olamaz, çalışmalarına ticari bir görünüm veremez; insanları yanıltıcı, paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici, meslektaşlar arasında haksız rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamaz. Hekim, yayın araçlarıyla yapacağı duyurularda varsa, Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne göre kabul edilmiş olan uzmanlık alanını, çalışma gün ve saatlerini bildirebilir. Tabela ve benzeri tanıtım araçlarının biçim ve boyutları yerel tabip odası tarafından saptanır.
 • Hekim mesleğini yerine getirirken, bilimsel ve çağdaş tanı ve tedavi yöntemleriyle koruyucu hekimlik ilkelerini göz önünde bulundurur; hastalarının tanı ve tedavisinde bilimsel olmayan yöntemleri uygulayamaz. Hekim, gerekli bilimsel aşamalardan geçip ruhsatlandırılmamış kimyasal, farmakolojik, biyolojik maddeleri ilaç olarak kullanamaz.

(Hekimlik Meslek Etiği Kuralları)

Hastanın Uyması Gereken Kurallar

Sağlık personellerinin, doktorların, hastane personellerinin uyması gereken kurallar olduğu gibi hastaların da uyması gereken kurallar vardır. Bunların her zaman yazılı olmasına gerek yoktur. Örf, adet ve insaniyetimizle uymamız gereken kurallardır.

Yardım almak için hastaneye giden bir hasta:

 • Bulunduğu kuruma uygun davranmalı, teşhis ve tedavi ekibine karşı bilinçli olmalıdır,
 • Daha önce geçirdiği hastalık, ameliyat, tedavi ve müdahaleler; varsa kullandığı ilaçlar hakkında sağlık personelini bilgilendirmelidir,
 • Doktorun belirlediği süre zarfında kontrol amaçlı hastaneyi ziyarete devam etmelidir,
 • Randevu aldığı saate uymalı ve gerekirse randevusunu iptal etmelidir,
 • Öncelik tanınan hastalara saygı göstermelidir,
 • Hiçbir sağlık personeline sözlü ya da fiziki saldırıya yönelik bir harekette bulunmamalıdır,
 • Haklarının ihlal edildiğini düşünüyorsa da “Hasta Hakları Birimi”ne başvurmalıdır.

Kuralların Yaptırımları

Sağlığı, yaşamı etkileyen; bireyi tehdit eden herhangi bir durumla karşılaşıldığında gerekli birimlere şikâyetin ulaştırılması gerekir. Böylelikle hakkında suç duyurusu başlatılan kişi hak ettiği cezayı bulacaktır. Ortada adaletsiz bir durum söz konusu olsa dahi, adaleti sağlamak orada bulunan kimsenin haddi değildir. Lütfen, adaleti sağlama görevi kendinizde görmeden önce yetkili güvenlik personelinden yardım isteyin.

Bu yazılara da göz atabilirsiniz:

İngilizce Acil Durum Diyalogları

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar