İngilizce soru sorun, soruları cevaplandırın, puan toplayın. Topladığınız puanlarla hediyeler kazanın!

İngilizce Havalı Sözler ve Türkçeleri


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce Havalı Sözler-English Cool Quotes

“Be nice to nerds, chances are you’ll end up working for one.”

“İneklere (Çalışkanlara) iyi davranın, ilerde muhtemelen onlar için çalışıyor olacaksınız.”

-Bill Gates

Bill Gates is the founder of Microsoft and so we see from this quote that he was certainly a nerd and isn’t afraid t admit it since he is basically the richest man in the World.

Bill Gates Microsooft’un kurucusu ve sözünden görebiliyoruz ki o da bir inekmiş ve bunu itiraf etmekten korkmuyor. Çünkü adam direk dünyadaki en zengin insan.

“Weak people revenge, strong people forgive, intelligent people ignore.”

“Zayıf insanlar intikam alır, güçlü insanlar affeder, zeki insanlar görmezden gelir.”

-Albert Einstein

There is no doubt Einstein was one of the most intelligent people on the planet as he had discovered the relativity of time. We see from this quote that he always kept his cool by just ignoring the people who did him wrong.

Einstein’ın gezegendeki en zeki insanlardan biri olduğuna şüphe yok, kendisi zamanın göreliliğini keşfetmişti. Sözünden görüyoruz ki havalılığını, ona yanlış yapan insanları hep görmezden gelerek korumuş.

 

“I could either watch it happen or be a part of it.”

“Ya olmasını seyredebilirim ya da bir parçası olurum.”

-Elon Musk

Elon Musk is certainly one of the most idealistic entrepeneurs of all time. And he didn’t just say this sentence but he really did do it as being a part of changing the World by changing a whole industry by inventing electrical cars!

Elon Musk kesinlikle gelmiş geçmiş en idealist girişimcilerden biri. Ve bu sözü sadece söylememiş gerçekten de koca bir endüstriyi elektrikli arabalar üreterek değiştirip dünyayı değiştirenlerin bir parçası olmuş.

 

“İf it is a good idea, go ahead and do it. İt is much easier to apologize than it is to get permission.”

“Eğer iyi bir fikirse git yap. Özür dilemek izin almaktan çok daha kolay.”

-Grace Hopper

We see from this quote that Grace Hopper was a sassy rebel. I’m not saying this in the bad way. Considering she was a part of the USA army and also a computing genius at the time women were supposed to be only ‘cooking and looking after kids’ she certainly is the coolest rebel ever!

Bu sözden Grace Hopper’ın arsız bir asi olduğunu görebiliyoruz. Bunu kötü anlamda söylemiyorum tabi ki. Kadınların sadece ‘yemek yapıp çocuk bakması’ gerektiği(!) dönemde ABD ordusunda yer alıp aynı zamanda bir bilgisayar dâhisi olması göz önünde bulundurulduğunda kesinlikle gelmiş geçmiş en havalı asilerden biri!

 

“Sometimes you get the best light from a burning bridge.”

“Bazen en iyi ışığı yaktığın köprülerden alırsın.”

-Don Henley

Seems like Don isn’t afraid to burn the bridges he’s got. But he is right, sometimes you just have to think about only your own light.

Don’un köprülerini yakmaktan korkmadığını görüyoruz. Fakat kendisi haklı, bazen sadece kendi ışığını düşünmek gerek.

 

“A woman without a man is like a fish without a bicycle.”

“Erkeksiz bir kadın, bisikletsiz bir balığa benzer.”

– Irina Dunn

 

This is one of the best quotes to ever have been said on this planet. It’s an iconic feminist line said by the activist author Irına Dunn. Why should a fish need a bicycle? Exactly.

Bu söz bu gezegende söylenmiş en iyi sözlerden biri. Aktivist yazar İrina Dunn tarafından kurulan bu cümle ikonik feminist bir cümledir. Bir balığın bisiklete neden ihtiyacı olsun ki? Aynen öyle.

 

“If you expect nothing from somebody you are never disappointed.”

“Eğer kimseden bir şey beklemezsen hiç hayal kırıklığına uğramazsın.”

– Sylvia Plath, The Bell Jar

Plath is known for her depressive thoughts and we see her point of view in this quote too. Plath departed from this World due to major depression and committed suicide in her own kitchen. İt’s a very sad story yet she has left the World sentences that will live forever.

Plath Depresif düşünceleriyle tanınır ve bakış açısını bu sözde de görebiliyoruz. Plath bu dünyadan majör depresyon sebebiyle kendi mutfağında intihar ederek ne yazık ki ayılmıştı. Çok üzücü bir hikaye fakat bu dünyaya sonsuza kadar yaşayacak olan cümleler bıraktı.

 

“I drink to make other people more interesting.”

“Başka insanları daha enteresan hale getirmek için içiyorum.”

-Ernest Hemingway

Hemingway was a genius author. As we can see he always kept his cool and wasn’t afraid to say his thoughts.

Hemingway dahi bir yazardı.  Ve gördüğümüz üzere aklındakileri söylemekten korkmayarak  hep havasını korurdu.

 

“I walk slowly but I never walk backward.”

“Yavaşça yürürüm fakat asla geriye doğru yürümem.”

-Abraham Lincoln

Lincoln was one of the best USA presidents. He was a man with steady steps, knew what he did. Unfortunately he was assassinated on April 14, 1865. The best people always have the most enemies.

Lincoln ABD’nin en iyi başkanlarından biriydi. Ne yaptığını bilen, yere basan adımları olan biriydi. Ne yazık ki Nisan 14, 1865’te öldürüldü. En iyi insanlar hep en çok düşmanı olan insanlardır.

 

“My name is Sherlock Holmes. It is my business to know what other people don’t know.”

“Benim adım Sherlock  Holmes. Benim görevim diğer insanların bilmediklerini bilmek.”

 – Sherlock Holmes

Sherlock Holmes is certainly one of the coolest fictional characters. He can liteerally kknow everything by just having a look at you. And he surely isn’t humble about it.

Sherlock Holmes kesinlikle en havalı kurmaca karakterlerden biri. Resmen sana sadece bakarak senin hakkında her şeyi bilebliliyor. Ve bu konu hakkında mütevazi olmadığı da açıkça ortada.

 

“I had a dream, I was king, woke up, still king.”

Bir rüya gördüm, kraldım.  Uyandım, hala kralım.”

-Eminem

Eminem is one of the best rappers of all time. And so he isn’t afraid to admit it.

Eminem gelmiş geçmiş en iyi rapçilerden biri ve anlaşılıyor ki bunu itiraf etmekten çekinmiyor.

 

“If I could explain it to the average person, I wouldn’t have been worth the Nobel prize.”

“Eğer ortalama bir insana anlatabilseydim Nobel Ödülüne layık görülmezdim.”

-Richard Feynman

Feynman is quite right about this as he is a physicist. Average people sometimes don’t even understand the p of Physics. It’s physics. Come on!

Feynman bu konuda oldukça haklı. Kendisi sonuçta bir fizikçi. Ortalama insanlar genelde fiziğin f’sini bile anlayamıyor ki. Fizik bu, hadi ama!

 

“Your life is your message to the World, make sure it’s inspiring.”

“Hayatın dünyaya olan mesajın, ilham verici olduğuna emin ol.”

-Unknown

 

“I got my own back.”

“Ben kendi kendimin arkasındayım.”

-Maya Angelou

Angelou, one of the most inpirational authors, is saying that she doesn’t need anybody. She, by herself is just fine. You go girl!

Angelou, en ilham verici yazarlardan biri diyor ki benim kimseye ihtiyacım yok. Kendisi, kendi başına gayet yeterli. Yürü be kızım!

 

“What you call love was invented by guys like me… to sell Nylons.”

“Senin aşk dediğin şey benim gibi adamlar tarafından icat edilmişti…Naylon satmak için”

-Don Draper, Mad Men

Don Draper is a super cool fictional character in the Show Mad Men. He basically represents what every man wanted to be and the man every woman wanted to be with in the 1960s. He is a man in Advertisement and here he admits to saying that he and men like him have invented almost everything we believe in, including love, just to sell more products. That’s a bummer.

Don Draper Mad Men dizisindeki süper havalı bir karakter. Basitçe, 1960’larda her adamın olmak istediği ve her kadının birlikte olmak istediği adamı temsil ediyor. Kendisi reklam sektöründe çalışıyor ve burada kısaca inandığımız her şeyin, aşk dahil, o ve onun gibi adamlar tarafından daha çok ürün satabilmek için icat edilen kavramlar olduğunu söylüyor. Tatsız bir olay.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.