İngilizce Hz. Muhammed’in Hayatı


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Hz Muhammed’in Hayatı

Hz. Muhammed, 571 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Doğmadan önce babası vefat etti. Doğduktan kısa bir süre sonra annesini kaybetti. Sonra dedesi Abdulmuttalip ile yaşamaya başladı. Onun ölümünden sonra da amcası Ebu Talib’in yanında kalmaya başladı. Küçük yaşlardayken ticarete atıldı. Mekke’de yaşayan ve puta tapan insanlara karşı çıkıyordu. Bu nedenle o insanlardan uzak kalmak için sürekli Hira mağarasına çekiliyordu.Bu arada ilk eşi Hz. Hatice ile evlendi. Hazreti Hatice ile Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma adlarında altı çocuğa sahipti. Kasım ve Abdullah küçük yaştayken vefat etti. Yine bir gün Hira mağrasına çekildiğinde vahiy meleği olan Cebrail geldi ve ona ilk vahiy “Oku!” emrini verdi. Böylece Hz. Muhammed 40 yaşında peygamber ilan edildi.

Ona ilk iman eden, eşi Hatice’ydi. Ardından Hz. Ali ve sonrasında da Zeyd Bin Harise ve Hz. Ebubekir iman etti. Zaman geçtikçe birçok insan bu mesaja kulak verdi. Müslümanlar çoğunlukta olmasına rağmen, Mekke’nin ileri gelenleri Müslümanlara birçok eziyet ve işkenceler uyguluyorlardı. Bu durumdan kurtulmak için bir kısım Müslüman Habeşistan’a göç etti. Daha sonra arkalarından bir kısım Müslüman daha oraya göç etti. Sonunda Hz. Muhammed’in emriyle tüm Müslümanlar Medine’ye göç ettiler.

Önden Müslüman halk, arkalarından da Hz. Muhammed ve arkadaşı Hz. Ebubekir gitti. Medine yerlileri Müslümanları çok iyi karşıladılar. Medine yerlileri ile Mekke’den göç edenler kardeş ilan edildi. Böylece Medine İslam Devleti kurulmuş oldu. İslam devletinin kurulmasıyla müşrikler Müslümanlara saldırmaya başladı. ilk savaş Bedir savaşı oldu. Müslümanlar, ticaret için giden bir Mekke kervanına, Mekke’de kalan eşyaları için el koymak istediler. Bunu duyan Mekkeliler savaş hazırlığı yaptılar. Müslümanlarla Bedir kayalıklarında karşılaşan ordular savaştılar. Bedir Savaşı’nda Müslümanlar galip geldi. Bunun sonucunda Şam Ticaret Yolu Müslümanlara açılmış oldu. Savaşta ele geçen esirler 10 Müslüman’a okuma-yazma öğretmek şartı ile serbest bırakıldı. Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı’nın intikamını almak için Uhud Savaşı’nı başlattı. Uhud Savaşı’nın başında Müslümanlar galipken peygamberimizin görevlendirdiği okçuların yerini terk etmesiyle Müslümanlar mağlup oldu. Ama yine de müşrikler kesin bir zafer kazanamadılar. Ardından Mekkeliler Müslümanlara ağır bir darbe vurmak istedikleri için Hendek Savaşı oldu. Müslümanlar bunu duyunca Medine’nin etrafına kuyu kazdılar ve şehir savunmasına geçtiler. Böylece savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. 628 yılında Müslümanlar hacca gitmeye karar verdiler.

Bundan tedirgin olan Mekkeliler onları içeri almayarak Hudeybiye Antlaşması’nı imzaladılar. Hudeybiye Antaşması artık Müslümanların tanındığını gösteren bir anlaşmadır. 629 yılında Müslümanlar Hayber’i fethetti. Hayberin fethi ile Şam’ın ticaret yolu Müslümanların eline geçti. 630 yılında Mekkenin fethi gerçekleşti. Mekke’nin fethinden sonra Arap yarım adası Müslümanların kontrolü altına girdi. Müslümanlar ve putperest arap kabileleri arasında yapılan Huneyn Savaşını başarıyla Müslümanlar kazandı. Hz Muhammed’in son seferi ise Tebük seferi olmuştur. Hz. Muhammed son kez Müslümanlarla beraber hacca gitti ve buna Veda Haccı adı verildi. Veda Haccı’nda Müslümanlara veda niteliğinde konuşan Hz. Muhammed, 632 yılında Medine’de vefat etti. Şu anda kabri Medine’de Ravza-ı Mutahhare da bulunmaktadır.

İngilizce Hz. Muhammed’in Hayatı

Prophet Muhammad was born in 571 in Mekka. His father died just before he was born. His mother died just after he was born. After he had lost both his father and mother, he started to live with his grandfather Abdulmuttalip. After his grandfather had died, he started to live with his uncle Ebu Talip. When he was young, he started trading. He objected to the ones who worshipped an idol and the ones who lived in Mekka. Because he wanted to stay away from these people, he was going to the Hira Cave. His first wife was Prophet Hatice. They were married with 6 children whose names are Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma. Kasım and Abdullah died when they were young ages. One day, when Prophet Muhammad went to the Hira Cave, Cebrail the angel of revelation came and gave him a command like “Read!”. Therefore, Hz. Muhammad was declared a prophet at the age of 40.

It was his wife who first believed in him. And then Hz. Ali, Zeyd Bin Harise and Hz. Ebubekir also believed in him. As time went by, a lot of people listened to this message. Although Muslims were the majority, the elders of Mecca applied many persecution and torture to Muslims. To get rid of this situation, some Muslims emigrated to Ethiopia. Then some other Muslims also emigrated there. Finally, all Muslims emigrated to Medina with Hz. Muhammad’s command.

Firstly Muslim people went there and then Hz. Muhammad and his friend Hz. Ebubekir went there. Natives of Medina welcomed Muslims very well. Both immigrants of Mekka and Medina’s native people declared as siblings. Therefore, Islamıc State of Medina was established. With the establishment of the Islamic state, polytheists began to attack Muslims. Battle of Badr was the first war. Muslims wanted to capture a trade caravan of Mekka because of their stuff which left in Mekka. After they heard this, the Meccans were prepared for war. The armies that faced the Muslims in the Badr reef fought. Muslims won the Badr war. As a result, the Damascus Trade Road was opened to Muslims. The captives which were seized in the war were released on condition that they taught reading-writing to 10 Muslims. The Meccan polytheists waged the Uhud battle for taking revenge on Muslims. At the beginning of the battle of Uhud, Muslims were winners but when the archers appointed by Hz Muhammad left the place, Muslims were defeated. But the polytheists never achieved a real victory. Then the Trench War happened because the Meccans wanted to strike a heavy blow to the Muslims. When Muslims heard this, they dug wells around Medina and started to defend the city. So, the Trench War ended up with Muslims’ victory. Muslims decided to go pilgrimage in 628. 

Meccans got worried and refused to allowing them to enter. They signed the Hudaybiye Treaty. Hudeybiye was a treaty that showed the recognization of Muslims. In 629, Muslims conquered Hayber. Damascus Trade Road was seized by Muslims with the conquest of Hayber. After the conquest of Mecca, the Arabian peninsula came under Muslims’ control. Muslims successfully won the Huneyn war which waged between Muslims and pagan Arabic tribes. Prophet Muhammad’s last voyage was the Tabuk voyage. Hz. Muhammad went to pilgrimage with Muslims for the last time and it was named the Farewell Sermon. In the Farewell Sermon Hz. Muhammad talked to all Muslims by saying goodbye to them. After that, Prophet Muhammad passed away in 632 in Medina. The tomb of the Prophet Muhammad is currently in Ravza-i Mutahhare in Medina.

Buna da göz atmak isteyebilirsiniz:

İngilizce Atatürk’ün Hayatı

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.