İngilizce Hayvan Sesleri Nasıl İfade Edilir?


 

İngilizce hayvanlar nasıl adlandırılıyor, nasıl ses çıkarıyor ve bu sesler İngilizce olarak nasıl yazılıyor merak edenler için bir çalışma yaptık. Aslında çok da gerekli değil diye düşünenler olabilir. Ama her öğrenilen kelime İngilizce kelime haznenize kattığınız bir bilgidir. Üstelik sohbet ortamlarında hayvan seslerini taklit edip İngilizce telaffuz ederek cümleler kurabilir, kendinize “İngilizce bilgisi ne kadar da genişmiş” dedirtebilirsiniz.

Hayvan seslerinin düzenli fiil olarak kullanıldığını biliyor muydunuz?

Geniş zamanda, şimdiki zamanda veya geçmiş zamanda hayvan seslerini düzenli fiil olarak kullanabilirsiniz. Hayvanların çıkardığı sesleri ve fiil olarak nasıl kullanıldıklarını aşağıdaki örneklerde görebilirsiniz.

İngilizce hayvanlar ve çıkardığı sesler

Bees: Arı

Buzz: Vızıldamak

Bees buzzes in my garden every day: Arılar bahçemde her gün vızıldar

Bees are buzzing another garden: Diğer bahçede arılar vızıldıyor.

Bees buzed very much yesterday: Arılar dün çok vızıldadı.

Cat: Kedi

Miaow: Miyavlamak

Purr: Mırıldanmak

Cats are miaowing in your room: Odanda kediler miyavlıyor

Cats are purring quietly: Kediler sessizce mırıldanıyor

Cow: İnek

Moo: Moouu

Cows go moo in the farm: İnekler çiftlikte mouu lar

Do you here, cows are mooing: Duyoyor musun inekler mooluyor

Dog: Köpek

Bark/Woof: Havlar

Dogs bark every time: Köpekler her zaman havlar

Dogs are barking  when they see cat: Köpekler kedi görünce havlıyor

Dogs are growling when they see wolf: Köpekler kurt görünce hırlıyor

Duck: Ördek

Quack: Vak vak

Ducks quack: Ördekler vaklar

Ducks are quackin in the lake: Ördekler gölde vaklıyor

Hen: Tavuk

Cluck: Gıdaklamak

Hens cluck: Tavuklar gıdaklar

Hens are clucking in the coop: Tavuklar kümeste gıdaklıyor

Horse: At

Neigh: Kişnemek

Horses ara neighing in the hypoderm: Hipodrumda atlar çok kişniyor.

Snake: Yılan

Hiss: Hiss, tıss

Snakes hiss: Yılanlar hiss ler

I saw a a snake hissing in the in the zoo: Hayvanat bahçesinde hiss leyen bir yılan gördüm.

 

Listede görmediğiniz, ancak olmasını istediğiniz ya da merak ettiğiniz farklı hayvanların sesleri varsa, bizimle paylaşabilirsiniz ????

Son Yazılar