İngilizce İlgi Cümlecikleri İle İlgili Örnekler


Relative Clauses İngilizce ilgi cümlecikleri kendisinden önce gelen isim veya cümle ile ilgili açıklama yapan cümlelerdir. İlgi cümlecikleri sıfat cümlecikleri (adjective clauses) olarak da bilinir. İki basit cümleyi birleştirir ve cümleye ilgi zamiri ile bağlanır.

İngilizce ilgi cümlecikleri kurarken, dikkat etmeniz gereken en önemli nokta cümleleri birbirine bağlayan zamirlerin durumudur. Doğru zamir seçiminin ardından, ilgi cümleciğinin temel anlamını oluşturacak kelime gruplarını bir araya getirmek yeterlidir. Aşağıda İngilizce ilgi cümlecikleri ile ilgili örnekleri görebilirsiniz, açıklamaları okuyabilirsiniz.

Sıfat cümleciklerinde kullanılan zamirler

Who: Kim

Whom: Kime

Which: Hangi

That: Bu

Whose: Kimin

When: Ne zaman

Why: Niçin

Örnek cümleler

The children who came late waited in the class: Çocuklar ki onlar geç geldiler, sınıfta beklediler.

The postman who brought the letter is my father: Postacı ki mektubu getirdi, benim babamdır.

The main who you wanted she come: İstediğiniz hizmetçi geldi

The men whom I swa a doctor: Gördüğüm adam doktordu.

The student with whom I was travelling with spoke English: Birlikte seyahat ettiğim öğrenci İngilizce konuşuyordu.

The cats which ate the mouse have run away: Fareyi yiyen kediler kaçtılar.

The room which is at the house has a table: Evin odasının bir masası var

The doll that I received last week came from Italy: Geçen hafta aldığım oyuncak bebek İtalya’dan geldi.

The theatre that we watched last week was good: Geçen hafta seyrettiğimiz tiyatro çok güzeldi.

My friend whose car is White looking for you: Arabası beya olan arkadaşım seni arıyor

I saw house whose colour is red: Kırmızı rengi olan bir ev gördüm

We went to the theatre the night when the mail came: Mailin geldiği gece tiyatroya gitmiştik.

Last week was the day when we meet first week: Geçen hafta buluştuğumuz ilk haftaydı.

You knows the rason why I don’t want to marry: Neden evlenmek istemediğimi biliyorsun

He should tell the reason why he come here: Buraya neden gelmediğini anlatma zorunda

Son Yazılar