İngilizce İsim Cümleleri Örnekler


İngilizce öğrenmeye yeni başladıysanız ilk öğrendiğiniz cümle muhtemelen this is a book cümlesidir. İsim cümleleri ile başlayan İngilizce eğitimlerinde fiillere ve fiil çekimlerine girmeden önce be fiili ile yapılan isim cümleleri ile başlanır.

İngilizce isim cümle yapısı

Özne + am/is/are + tümleç

Kalıp bu kadar basit aslında!

Be fiil çekimi

I am                          I’m

He/She/it is             he’s/she’s/it’s

We/you/they are     we’re/you’re/they’re

Örnek cümleler

I’m a student: Ben bir öğrenciyim

You are a beautiful girl: Sen güzel bir kızsın

He is a doctor: O bir doktordur

We are very tired: Çok yorgunuz

They are children: Onlar çocuklar

Olumsuz isim cümleleri

İsim cümlelerini olumsuz yapmak için be olmak fiilinin yanına not getirilir.

Özne + am/is/are + not + tümleç

I am not                               I’m not

He/she/it is not                   he’s/she’s/İt’s not

We/you/they are not           we’re/you’re/they’re not

Örnek cümleler

I’m not a nurse: ben bir hemşire değilim

You aren’t old: Sen yaşlı değilsin

He isn’t rich: O zengin değil

We aren’t students: Biz öğrenci değiliz

They aren’t stupid: Onlar aptal değil

İsim cümlelerini soru yapma

Yardımcı fiil başa getirilerek isim cümleleri basit bir şekilde soru cümlesi haline getirilir.

Am/is/are + özne + tümleç

Am I

Is he/she/it

Are you/we/they

Örnek cümleler

Are you a lawyer?: Avukat mısınız?

Yes I’m                     no ı’m not

Is he a doctor?: O doktor mu?

Yes he is       no he isn’t

Are they students?: Onlar öğrenci mi?

Ye they are   not hey aren’t

Geçmiş zamanda isim cümleleri

Am/is/are fiilinin pastı was ve were dür. 1. ve 3. tekil şahıslarda was diğerlerinde were kullanılır

I was at home yesterday: Dün evdeydim

You were a student last year: Geçen yıl bir öğrenciydin

He was ill, but now he is good: O hastaydı fakat şimdi iyi

She was very good person: O çok iyi bir insandı

We were at the cinema last week: Geçen hafta sinemadaydık.

Geçmiş zamanda olumsuz isim cümleleri

Aynı mantıklar was ve were yanına not getirilir.

I wasn’t at home: Evde değildim

We weren’t at the cinema yesterday: dün sinemada değildik

He wasn’t hardworking: O çalışkan değildi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar