İngilizce İsim ve Fiil Cümleleri


İngilizce Kelime Eşleştirme Uygulamaları

 

İngilizcede isim ve fiil cümlelerinin neler olduğunu en anlaşılır ve en kolay şekilde sizlere sunmak istiyoruz. Her dilde olduğu gibi İngilizcede de cümleler isim ve fiil cümleleri olarak gruplandırılmaktadır. Bir cümle fiil cümlesi mi yoksa isim cümlesi mi yüklemine bakarak anlaşılır. Şimdi örneklerle isim ve fiil cümleleri nelerdi, nasıl kurulur, olumlu olumsuz şekilleri nasıldır bakalım.

İngilizce isim ve fiil cümleleri arasındaki farklar

İngilizce İsim ve Fiil Cümleleri

İngilizcede isim cümleleri ve fiil cümleleri, bazı temel farklar barındırmaktadır. Bu farkları, ayrı ayrı İngilizce isim cümleleri ve İngilizce fiil cümleleri incelemelerimizde sizlere sunacağız. Siz de bu farkları net şekilde görebilirsiniz.

İsim cümleleri

“Be” olmak fiilinin kullanıldığı cümlelerdir. Burada fiil –am, -is, ve –are olup, bir eylem bildirmez sadece durum bildirir.

 

Olumlu                       Olumsuz                     Soru                            Olumsuz soru

I’m                              I’m not                        Am I                           Am I not

You are…                    You are not                Are you                       Aren’t you

He/She/It is…             He/She/It is not         Is he/she/It                Isn’t He/She/’It

We are…                    We are not                 Are we                          Aren’t we

You are..                     You are not                Are you                       Aren’t you

They are ..                  They are not               Are they                     Aren’t they

 

Geçmiş zaman           Olumsuz                     Soru                            Olumsuz soru

I was                          I wasn’t                      Was I                          Wasn’t you

You were                    You weren’t               Were you                   Weren’t you

He/She/Is was            He/She/Is wasn’t       Was He/She/It           Wasn’t He/She/It

We were                    We weren’t                Were we                    Weren’t we

You were                    You weren’t               Were you                   Weren’t you

They were                  They weren’t              Were they                  Weren’t they

 

Örnek

I’m a student             I’m not a student                   Am I a student?         Am I not a student?

 

Örnek

You were a student   You weren’t a student           were you a student?  Weren’t you a student?

 

Fiil cümleleri

Bir iş, oluş, hareket bildiren fiillerin kullanıldığı cümlelerdir. Birçok zamanda kullanılır. Bu fiiller do (yapmak), play (oynamak), go (gitmek), come (gelmek), study (çalışmak), watch (seyretmek), read (okumak), write (yazmak) gibi fiillerdir.

 

Örnek

I play football (Ben futbol oynarım)

I saw a plane (Bir uçak gördüm)

Come here (Buraya gel)

 

Do you play tennis? (Tenis oynar mısın?)

Have you got a cat (Kedin var mı?)

Did she go to the school? (O okula gitti mi?)

 

Fiil cümlelerinde görüldüğü gibi bir eylem söz konusudur. Fiile –mek-mak eklenbiliyorsa bu bir fiil cümlesidir. Oynamak, görmek, gitmek gelmek gibi. Oysa isim cümlelerinde olmak fiiline –mek, -mak eklenememektedir. İngilizce isim ve fiil cümleleri konusunda örnekler vererek, konu hakkında bilmeniz gerekenleri sıraladık…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar