İngilizce İsmin Halleri Nelerdir?


İngilizce İsmin Halleri Nelerdir?

Türkçede ismin hallerine bir bakalım ve İngilizcedeki karşılıkları neymiş görelim. İsmin 5 hali bulunur.

İngilizce ismin halleri nelerdir?

İngilizce İsmin Halleri Nelerdir?

Yalın hali        Paris               Paris is a romantic city          (Paris romantik bir şehirdir)

İ hali               Paris’i             I love Paris                             (Paris’i seviyorum)

E hali              Paris’e            I want to go to Paris              (Paris’e gitmek istiyorum)

De hali            Paris’te           My friend in Paris                  (Arkadaşım Paris’te)

Den hali          Paris’ten         I come from Paris                  (Paris’ten geliyorum)

 

İngilizce ismin yalın hali/Nominative Case

İsmin yalın halinde isim herhangi bir ek almaz. Yalın halde kullanılır.

 

Ayşe is very beautiful girl (Ayşe çok güzel bir kızdır)

My house is small (Evim küçük)

This child is very intelligent (Bu çocuk çok zeki)

 

İngilizce ismin -i hali/i Case (Yönelme)

İsmin -i halinde isim –i, -ı, -u, -ü eklerini alır.

 

I like milk (Sütü seviyorum)

I will see my friend (Arkadaşımı göreceğim)

My father will clean his car (Babam arabasını temizleyecek)

 

İngilizce ismin -e hali/e Case (Yönelme)

İsmin -e halinde isim –e, -a eklerini alır. İngilizcede –e, -a anlamını veren ek “to” dur.

 

I go to school every day (Her gün okula giderim)

My mother will go to the theatre (Annem tiyatroya gidecek)

Can will coma to our house (Can bizim eve gelecek)

 

İngilizce ismin -de hali/de Case (Bulunma)

İsmin –de halinde isim –de, -da eklerini alır. İngilizcede –de, -da anlamını “in, at” gibi edatlar (prepositions) verir.

 

Canan live in Antalya (Canan Antalya’da yaşar)

My book in the bag (Kitabım çantada)

The children are at the school (Çocuklar okulda)

 

İngilizce ismin -den hali/den Case (Ayrılma)

İsmin  -den halinde isim –den, -dan eklerini alır. İngilizcede –den, -dan anlamını “from, after, before” gibi edatlar verir.

 

I’m coming from the cinema (Sinemadan geliyorum)

She will study after the holiday (Tatilden sonra çalışacak)

I will do my homework before you (Senden önce ödevimi yapacağım)

 

Gerek günlük konuşmada gerekse sınavlarda sık-sık karşımıza çıkan İngilizce ismin halleri konusunu en iyi şekilde öğrenmek istiyorsanız online İngilizce eğitimleri tercih etmelisiniz. Bu konuda Türkiye’de çığır açmış bir yapı olan Konuşarak Öğren platformu, ücretsiz deneme seçeneği ve hızlı öğrenme modeli ile herkes için bir avantaj sunuyor!

 

Bilgi almak için tıklayın: www.konusarakogren.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar