İngilizce Kelime Kodlama Nasıl Olur, Nasıl İngilizce Çalışılır?


Günümüzde İngilizce bilmek ve öğrenmek adeta zorunlu hale gelmiştir. Uluslararası bir dil olan İngilizce her alanda aranmakta, iş hayatında iyi bir kariyer için şart koşulmaktadır. İngilizce bilmek her zaman bilene ayrıcalık sağlayan ve hayatını kolaylaştıran bir artıdır. İş görüşmelerine artık İngilizce mülakatlar yapılmakta, İngilizce seviye testleri ile yeterlilik sorgulanmaktadır. İngilizce kelimeler ezberleyerek başlayan öğrenme maratonunda en kolay kelime ezberleme teknikleri araştırılmakta ve ezberleme işini kısa sürede kalıcı olarak halletme yolları aranmaktadır. Kelime ezberlemede akılda kalıcılığı sağlayan en etkili yöntemlerden biri de İngilizce kelime kodlama yöntemidir. İngilizce kelimelere benzeyen Türkçe seslerle cümle kurulmakta ve hafızada daha kolay yer etmesi sağlanmaktadır.

Örnek 1

Orphan ( Öksüz, yetim )

Orhan öksüz kaldı. Benzer ses burada Orhan kelimesidir. Orhan kelimesi İngilizce kelimenin Türkçe karşılığı olan öksüz, yetim ile kullanılarak bir cümle kurulmuştur. Böylece Orphan kelimesinin ezberlenmesi daha da kolaylaşmıştır.

Örnek 2

Abandon ( Terk etmek, bırakmak, vazgeçmek )

Aband Gölü donmaya terk ediliyor. Burada benzer ses Aband’dır. Aband kelimesi terk etmek kelimesi ile birlikte kullanılarak kodlama yapılmış ve Abandon kelimesinin ezberlenmesi ilginç bir örnekle daha da kolaylaşmıştır.

Örnek 3

Run ( Koşmak )

Ran diye koşan Ali miydi? Benzer ses run koşmak anlamında olup, Ali’nin ran diye hızlı bir şekilde koştuğunu ifade eden bir cümle ile kodlanmıştır.

Örnek 4

Obey ( İtaat etmek )

O Bey amirine itaat etmiyor. Benzer ses olan obey, O Bey şeklinde kullanılarak itaat etmek anlamı ile kodlanmıştır.

Örnek 5

Touch ( Dokunmak )

Telefonumun tuşuna dokunma sakın. Benzer ses tuş, İngilizce anlamı dokunmak ile kodlanarak etkili şekilde kelimenin ezberlenmesi sağlanmıştır.

Benzer ses yöntemini kullanarak İngilizce kelimeleri ezberlemek örneklerde gördüğünüz gibi hem çok eğlenceli hem de çok kolaydır. İngilizce kelime kodlama yöntemi ile daha kısa sürede daha fazla kelime ezberleyebilirsiniz. Sadece ezberlediğiniz kelimelerin benzer sesini bulun ve onu kelimenin anlamı ile birlikte cümle içinde kullanın. . İngilizce kelime kodlama yöntemi her zaman işe yarayan ve kelimeleri hafızalara kazıyan iyi bir yöntemdir.

Son Yazılar